Bok Böceği Nedir?Yetenekleri Nelerdir?

Lelis

Ben O Eski Ben Değilim!!!
V.I.P
Insecta yani böcekler sınıfında bulunan bir hayvan[/B]dır. Bok böceği, kısmen ya da tamamen dışkı ile beslenen böceklere verilen adıdır. Bu böcekler, ağırlıklarının yaklaşık olarak 1140 katını taşıyabilmeleridir. Bu güç, 70 kilogramlık bir insanda olsaydı, (70×1140) yaklaşık 40 tonluk bir ağırlığa sahip olan Boeing 737 tipi yolcu uçaklarından 2 tanesini aynı anda taşıyabilirdi.
images?q=tbn%3AANd9GcQ9kUguzSqqzxn92u9_tc6QNI45aJ4EN4kOcqtUBuEo2CYDIy4a.jpg

İnanılmaz bir güce sahip bu canlıların birçok türü bulunmaktadır. Bok böcekleri sert kabuklu böceklerdir. Birçoğu parlak metalik renklere sahiptir ve boyları 5 milimetre ile 60 milimetre arasındadır. Bu böcek, küre imal edebilen tek böcektir. otçul ve etçil hayvanların gübreleri ile beslenir veya bunları top haline getirerek saklarlar. 30 adet parmağa sahiptir.
Coleoptera, (Kin Kanatlılar) takımında bulunurlar. Oluşturduğu küreyi başı hep doğuya dönük olacak şekilde, yuvasına iter ve gömer. Bilindiği üzere, ilginç olmakla beraber bok böcekleri Saman Yolu galaksisini kullanarak yönünü bulan tek böcek türüdür. Birbirinden farklı birçok habitatta yaşamlarını sürdürebilirler. Çöller, tarlalar, ormanlar, ve otlaklar bu habitatlara dahildir.
Eski Mısır Ve Bok Böceği Arasındaki İlişki
Bok böcekleri, eski Mısır’ın en yaygın sembollerden birisi olarak bilinir. Eski Mısır’da bok böceği 3 farklı anlam taşımaktadır. Bu anlamalar şu şekilde ifade edilmektedir:
  1. Ra’nın “khepre” şeklini temsil eden kullanımlarında kozmik evrenin meydana getirilişini simgeler. Bu böceğin üreme biçimi, kendi kendini doğuran, daha doğrusu kendi kendinin nedeni olan yaratıcı güç “Phtha”nın evrendeki kozmik nesneleri şekillendirerek oluşturmasını temsil eder. Burada söz konusu olan güç, yoktan var eden değil, “var edilen”i biçimlendiren bir güçtür. Mısır’ın hiyeroglif yazısında “olmak”, daha doğrusu “verilen biçimi alarak varlık haline dönüşmek” anlamına gelen “hpr” ya da “kheper” fiili ayakları açık bir skarabe ile yazılır. İlah Khepra’nın adı da bu fiilden türemiştir.
  2. Güneş ile birlikte kullanımlarında, Güneş Sistemi’nin kendisine yaşam veren, kendisini yöneten Sirius Sistemi ile ilişkisini simgeler. Böceğin yumurtalarını koyduğu ve itme gücüyle yuvarladığı küre, kozmozda bir güçle yuvarlanıp giden bir ateş küresi olan ve tohumlarını Sirius’ten alan Güneş’i simgeler. Sembolün bu anlamdaki kullanımında, sembole genellikle Güneş’i simgeleyen bir diskin eşlik ettiği görülür.
  3. Ölüm ve ölüm-ötesi konularıyla ilgili olarak kullanımında ise reenkarnasyonu simgelemek üzere kullanılırdı. Bununla birlikte skarabenin eski Mısır’da aynı zamanda bir tür muska olarak da kullanıldığı bilinmektedir.
Aynı zamanda kadim Mısır’ın tılsımsal böceğidir.Kadim Mısır’ın insanları, bok böceğinin yaratılış, erkekliğin tartışılmaz gücü, üreme, bilgelik, reankarnasyon, ölümsüzlük ve yenilenmeyle özdeşleştirmişlerdir. Bok böceği tılsımıhemen hemen dört bin yıllık bir faal yaşam süresi gösteren ve dünyadaki tılsımların içinde en uzun bir geçmişe sahip olanıdır. Bugün bok böceği simgeli yüzük, küpe ve broşlar uğur olarak hala kullanılmaktadır.
 
Top