Böceklerin sesleri olur mu

BeReNN

Alyam?
Özel üye
Hiçbir böceğin sesi yoktur, fakat çekirgeler gibi bazıları aletli müzik diyebileceğimiz türden birtakım sesler çıkarabilir. Odun içindeki tünellerde yaşayan bir cins böcek, başını oduna çarparak bir saatin tıkırtılarına benzeyen bir gürültü çıkarır. Ölü başlı atmaca güvesi, zaman zaman cırıltıya benzeyen bir ses çıkarır. En ağır böcek

Dünyanın en ağır böceği, Tropikal Afrika`da yaşayan golyat böceğidir. Boyu ortalama 15 cm.`dir ve ağırlığı 98 gramdır. En uzun ömürlü böcek

En uzun yaşayan böcek, kraliçe termittir. Bu böceklerin 50 yıl yaşadıkları bilinmektedir. Bunun yanında bazı bilimadamları, onların 100 yıl kadar yaşayabileceklerine inanmaktadır. Dünyanın en hızlı uçan böceği

Dünyanın en hızlı uçan böceği bir cins kız böceği olup, saatte 56 km. hızla uçabilmektedir. Böcek çeşitleri

Günümüzde bir milyon tip böcek yaşamaktadır. Bunların bazıları çok küçüktür ve ancak büyüteçle görülebilir. Boyları 6-7 cm.`yi bulan büyük böcekler de vardır. Bazı böceklerin vücutları ince uzun, bazılarınınki kısa ve yuvarlaktır. Böcekler nasıl beslenir?

Böceklerin yemediği hayvan ya da bitki yoktur. Mantar ve tütün yiyen böceklerin yanında, kumaş ve odun yiyenler de vardır. Birçoğu, bitkilerden bitkiözü yiyip, hayvanlardan kan emer. Böceklerin kaç tane gözü vardır?

Böceklerdeki görme, koklama, tatma, işitme ve dokunma duyuları insanlardakine benzemez. Böceklerin iki çeşit gözleri vardır. Birçok minik gözden ya da fasetlerden oluşmuş bir çift petek göz ve çoğunda üç tane basit göz bulunur. Basit gözler başın tepesindedir ve osel adını alır. Böcekler nasıl koku alır?

Böcekler, duyargaları ile koku alır. Bir böceğin duyargaları ne kadar büyükse o kadar iyi koku alır. Güvelerin tüylü duyargaları, böcekler içinde en iyi koku alan duyargalardır. Böcekler nasıl işitir?

Hiçbir böceğin başında kulakları yoktur. Bazı böcekler hiçbir şey işitmez. Bunlar, havadaki ya da yerdeki titreşimleri hissedebilir. Sesleri işitebilen böceklerin sayısı azdır. Çekirgelerin kulakları bacaklarında ya da karınlarının kenarındadır. Böceklerin dokunma duyusu nasıl çalışır?

Dokunma duyusu, bütün hayvanlarda vardır. Böceklerin vücutlarının çeşitli yerlerinde tüyler ve kıllar bulunur. Bunlar, bir çeşit duyu organıdır. Her bir kılın dibinde bir, iki veya üç sinir hücresi bulunur. Bu sinir hücreleri çok ince sinirlerle ana sinir şeridine bağlıdır. Kıllara dokunan bir cisim ya da kılların rüzgarla oynatılması, ana sinir şeridine bir haber şeklinde ulaşır ve böcek uyarılır.
 
Top