• Merhaba Ziyaretçi.
    "Güzel söz"
    konulu yarışma başladı. İlgili konuya BURADAN ulaşabilirsiniz. Sizi de bu yarışmada oy kullanmaya bekliyoruz...
  • Merhaba Ziyaretçi.
    Artık kazanılan ÇTL miktarları istenildiğinde TL ile değiştirilebiliyor. Konu ile ilgili detaylara BURADAN ulaşabilirsiniz.

Bitkilerin Sınıflandırılması (5. Sınıf)

ZeyNoO

V.I.P
V.I.P
Bitkilerin Sınıflandırılması (5. Sınıf)

CANLILAR NASIL SINIFLANIR?

Yakın çevremizde ve yeryüzünün diğer kısımlarında birbirinde farklı kısımlarında birbirinden farklı pek çok canlı yaşar bu canlılar bitki, hayvan ya da daha farklı türler olabilir. Doğada milyonlarca farklı çeşitte canlı yaşar. Bu canlılar yaşadıkları yerlere göre farklı özellikler taşır. Canlıların çeşitliliğinin çok fazla olması ve canlıların farklı özelliklere sahip olması sebeple bilim insanları canlıları belirli guruplar altında sınıflandırılır. Canlıların belirli özelliklerine göre gruplandırmak onların incelenmesini kolaylaştırır. Canlıların sınıflandırılması onların benzer ve farklı özellikleri göz önünde bulundurularak yapılır. Canlıların dış görünüşleri ve içyapıları incelenmiştir. Birbirine benzer özellik gösteren canlılar aynı gurup altında toplanmıştır. Bilim insanları canlıları; bitkiler, hayvanlar, mantarlar ve mikroskobikler canlılar olarak sınıflandırmışlardır.

BİTKİLER

Bitkiler yeryüzündeki bütün canlılar için önemli bir canlı gurubudur. Bitkiler besin ve oksijen üretir. Dolayısıyla insanlar ve hayvanların önemli bir besin ve oksijen kaynağıdır. Bitkiler hemen hemen Dünya'nın her her yanına yayılmıştır. Değişik ortamlarda yaşayan bitkiler birbirinden farklı yapı ve özelliklere sahiptir. Ülkemizin farklı kesimlerinde bile farklı bitkiler bulunur. Bitkiler sınıflandırılırken kök, gövde, yaprak ve çiçek gibi kısımlarına bakılır. Bitkiler çiçekli ve çiçeksiz olmak üzere iki guruba ayrılır. Çiçeksiz bitkiler bataklıklarda, nemli topraklarda, ağaç kabuklarında yaşar.

ÇİÇEKSİZ BİTKİLER:

EĞRELTİ OTLARI: yağışlı bölgelerde ormanlık alanlarda ağaç diplerinde yaşar. Eğrelti otlarında kök ve yaprak gibi yapılar bulunur.

KARAYOSUNLARI; ağaçların kuzeye bakan kısımları ve nemli kayalarda yaşar. Kök ve yaprakları yoktur. Ancak köke ve yaprağa benzeyen yapıları vardır. Atkuyruğu, kibrit otu ve ciğer otları; çiçeksiz bitkilere örnek olarak verilebilecek diğer bitkilerdir. Eğrelti otları ve atkuyrukları milyonlarca yıl önce kömür yataklarının oluşmasını sağlar.
at kuyruğu ciğerotu kibrit otu

ÇİÇEKLİ BİTKİLER:Çevremizde pek çok çiçekli bitki vardır. Çiçekli bitkiler kök, gövde, yaprak ve çiçek kısımlarından oluşur. Çiçekli bitkilerde çiçeği meydana getiren kısımların kendine özgü yapı ve görevi vardır.

KÖK; Toprağın altında kalan kısımdır. Değişik şekillerde olabilir bitkinin tutulmasını sağlar.Bazı bitkilerde besinin depo edilmesinde kullanılır. Toprak su ve suda çözünmüş maddelerin alınmasını sağlar. Turp havuç gibi bitkilerin kökü besin olarak kullanılır.

GÖVDE; Bezelye, buğday ve mısır gibi bazı bitkilerin gövdeleri yeşil yumuşak ve otsudur. Çam, kavak ve meşe gibi bazı bitkilerin gövdesi sert kahverengi ve otsudur. Patates gövdesinde besin depo edilen ve gövdesi yenen bir bitkidir. Gövde suyu kökten yapraklara taşır. Dik durmasını sağlar. Çiçeği ve meyveyi tutar.

YAPRAK; genellilikle yeşil renklidir. Yapraklar farklı şekillerde olabilir. Yapraklarda gerçeklesen besin ve oksijen üretimi hem bitkinin hem de diğer canlıların ihtiyacını karsılar. Yapraklar bitkilerde fotosentezin (besin üretimi) gerçekleştiği yapıdır. Bitkiler topraktan aldıkları suyla, havadan aldıkları karbondioksiti, güneş ışığını kullanarak birleştirir. Bu olay sonunda besin ve oksijen oluşur. Bitkilerde solunum yaprak arcılığıyla yapılır. Terleme, yapraklarda olur.

ÇİÇEK; Çiçek genellikle parlak kokulu ve güzel kokulu kısmıdır. Çiçek bitkinin üreme organıdır. Dolayısıyla çiçekler bitkinin çoğalmasını sağlar.

ÇİÇEĞİ OLUŞTURAN DÖRT ANA KISIM VARDIR...

1-)TAÇ YAPRAK

2-)ÇANAK YAPRAK

3 -)DİŞİ ÜREME ORGANI

4-)ERKEK ÜREME ORGANI

Taç yapraklar, çiçeğin parlak renkli ve güzel kokulu kısmıdır. Taç yapraklar böcekleri ve kuşları çiçeğe çeker. Bu sayede çiçek tozları taşınır. Çanak yaprak, çiçeğin yeşil renkli kısmıdır. Çiçeği dışarıdan çevreler. Çiçeği tomurcukken korur. Dişi üreme organı, çiçeğin tohumda oluştuğu kısımdır. Erkek üreme organı, çiçek tozlarının üretildiği kısımdır.
 
Top