• Merhaba Ziyaretçi.
    "Güzel söz"
    konulu yarışma başladı. İlgili konuya BURADAN ulaşabilirsiniz. Sizi de bu yarışmada oy kullanmaya bekliyoruz...
  • Merhaba Ziyaretçi.
    Artık kazanılan ÇTL miktarları istenildiğinde TL ile değiştirilebiliyor. Konu ile ilgili detaylara BURADAN ulaşabilirsiniz.

Bitkilerde Asit ve Bazlar

ZeyNoO

V.I.P
V.I.P
1-) ASİTLER VE BAZLAR
Bitkilerin bünyelerinde kuvvetli asitlerin ve bazların konsantrasyonları çok düşüktür, çünkü bitkiler iyi bilinen ekseri inorganik asitlerin ve bazların teşekkülü için gerekli iyonlara çok az miktarda sahiptirler. Genel olarak bitkilerde protoplazmanın pH’sı 6,9'dir.

Hücrelerde hayatsal faaliyetler takriben bu pH derecesinde en iyi cereyan eder. Herhangi bir sebeple pH çok miktarda düşürülür veya yükseltilirse protoplazmanın yapısı bozularak biyokimyasal olaylar kesintiye uğrar. Bununla birlikte meyve suları oldukça asidiktir. örneğin, portakal suyunun pH’sı takriben 3 ve limonunki ise 2'dir.

2-) TUZLAR
Bitkilerin hayatında çok önemli rolleri olan tuzlar iyonlara ayrılarak bitki bünyesine girerler. Zaten karbon, oksijen hariç büyün diğer elementler bitkilere çeşitli tuz iyonları olarak alınırlar.
vFY6W.png


3-) GAZLAR
Su buharı, oksijen, karbondioksit ve azot gibi gazlar bitkilerin hücreleri içinde ve hücreler arası boşluklarında çok görülürler. Bunlardan CO2 ve oksijen bitki bünyesinde bir taraftan istihsal edilir ve bir taraftan da kullanılabilirler. Su buharı umumiyetle içeriden dışarı doğru hareket eder. Bitki bünyesine giren havanın azotundan bitkiler istifade edemez, ancak bu azot, azot fikse eden bazı bakteriler ve algler tarafından kullanılabilir.

4-) SU
Eğer çok büyük ağaçlar hariç tutulacak olursa su, bitkilerin taze ağırlığının %80 veya daha çoğunu teşkil eder. Çünkü protoplazmanın %90’ından fazlası su olduğu gibi, hücreler arası boşluklarda, hücre çeperlerinde ve hücre kofulları içinde de bol miktarda su bulunur, iletim demetli bitkilerde odun boruları da su ile doludur.

Su yapısal bir madde olduğu gibi, iyi bir çözücüdür de. içerisinde sayısız bir çok maddeler çözünebildiğinden su bu maddelerin iyi bir taşıyışı ve bir çok hayatsal reaksiyonların beşiğidir. Bu sebepten yeterli miktarda suya sahip olmayan bir organizma hayatsal faaliyetlerini idame ettiremediğinden ölür. Suyun özgül ısısı bir çok maddelerden çok yüksektir.

Örneğin, suyun özgül ısısı aşağı yukarı alkolinkinin 2 misli, hava ve alüminyumunkinin 4 mislidir. Suyun bu özelliği büyük biyolojik önemi haizdir. Bu özellik doğrudan doğruya ışığa maruz kalmış organizmalarda ısılarının birdenbire yükselmesini önleyerek organizmanın zarar görmesine mani olur.
 
Top