Birinci Dünya Savaşı'nın Tarih Sıralaması (1914 - 1918)

wien06

V.I.P
V.I.P
YIL: 1914

28 Haziran 1914
Saraybosna Suikasti

28 Temmuz 1914
Avusturya-Macaristan, Sırbistan'a savaş açtı.

1 Ağustos 1914
 • Almanya Rusya'ya savaş açtı.
 • Türkiye genel seferberlik ilan etti.
 • Almanya Fransa'ya savaş açtı.
 • İngiltere Almanya'ya savaş açtı.
 • Avusturya-Macaristan Rusya'ya savaş açtı.
 • Goeben ve Breslau gemileri Çanakkale'de.
 • Almanların Liege'yi alışı.
 • Almanya'nın Fransa'ya saldırması.
 • Japonya Almanya'ya savaş açtı.
 • Almanların Charleroi ve Mons'u alması.
 • Almanlar'ın Tannenberg zaferi. Guise çarpışmaları.


3 Eylül 1914
 • Papa Puis X'in ölümü, yerine Benedictus XV. seçilmesi.
 • Ruslar'ın Lvov'u alması. Marne savaşı
 • Falkenhayn, Moltke'nin yerine geçti.
 • Almanlar'ın Flanders'a saldırıya geçmeleri (Course a la mer).

9 Ekim 1914
 • Anvers'in düşüşü.
 • İngiltere Almanya'ya abluka uygulama kararı aldı.
 • Odesa'nın topa tutulması

1 Kasım 1914
 • Coronel Deniz Savaşı
 • Rusya Türkiye'ye savaş açtı.
 • İngiliz-Fransız donanmasının Çanakkale'nin dış tabyalarını bombardımanlamaları.
 • Fransa ve İngiltere Türkiye'ye savaş açtı.
 • Japonlar ve İngilizler'in Çingdao'yu Almanlar'dan alması.
 • Cihad-ı Ekber ilanı.Rus donanmasının Trabzon'u bombardımanı.

 • İngilizler'in Basra'yı almaları.


2 Aralık 1914
 • Avusturyalılar'ın Belgrad'ı alması.
 • Almanlar'ın Kodz'u alması. Falkland Deniz Savaşı.
 • Sırplar'ın Belgrad'ı geri alması.
 • Sarıkamış harekatının başlaması.


--------------------------------------------------------------------------------

YIL: 1915​

28 Ocak 1915
İngilizler'in Çanakkale'yi geçme kararı.

3 Şubat 1915
 • Birinci Kanal Harekatı.
 • Almanların ilk denizaltı savaşını başlatmaları.
 • Fransızlar'ın Champagne'ye saldırmaları.


18 Mart 1915
Fransız ve İngilizler'in Çanakkale'ye yaptıkları deniz saldırısının başarısızlığı.


22 Nisan 1915
 • Almanlar'ın Flandres'e ilk defa zehirli gaz kullanmaları.
 • Müttefikler'in Gelibolu'ya çıkarma yapmaları.
 • Müttefiklerle İtalyanlar arasında Londra anlaşması.


2 Mayıs 1915
 • Almanlar'ın Rusya'ya saldırması.
 • Lusitania'nın torpillenmesi. Artois'de ilk Fransız saldırısı.
 • Van'ın Rus ve Ermeniler tarafından işgali.


1 Haziran 1915
 • Almanlar'ın Dniestr nehrine ulaşması.
 • Llov'un Avusturyalılar ve Almanlarca geri alınması.


7 Temmuz 1915
 • İlk Müttefiklerarası Konferansın Chantilly'de toplanması.
 • İngilizlerin Alman Güney Afrikası'nı işgal etmesi.
 • Almanlar'ın Nyemen ve Naraw'a saldırıları.


5 Ağustos 1915
 • Almanlar'ın Varşova'yı, Avusturyalılar'ın İvangord'u alması, Sarrail'in Doğu
 • Ordusu Komutanlığına getirilmesi.
 • İtalya'nın Türkiye'ye savaş açması.
 • Almanlar'ın Brest-Litovsk'u alması.


18 Eylül 1915
 • Almanlar'ın Vilna'yı alması.
 • Champagne ve Artois'de ikinci Fransız saldırısı.


5 Ekim 1915
 • Bulgaristan'ın savaşa girişi.
 • Sarrail'in ve ilk Fransız birliklerinin Selanik'e girişi.
 • Avusturya ve Alman birliklerinin Belgrad'ı alması.
 • Bulgaristan'ın Sırbistan'a savaş açması.
 • Fransa'nın Bulgaristan'a savaş açması.
 • İtalya'nın ve Rusya'nın Bulgaristan'a savaş açması.


21 Kasım 1915
 • Sırplar'ın Yeni Pazar'da bozguna uğrayıp geri çekilmesi.
 • Sırp hükümetinin İşkondra'ya sığınması.


2 Aralık 1915
 • Joffre'nun Fransız orduları Başkumandanı olması.
 • Chantilly'deki ikinci Müttefik konferansı.
 • French'in yerine Haig'in İngiliz Orduları Başkomutanlığına getirilmesi.
 • İngiltere'de zorunlu askerlik hizmetinin getirilmesi.
 • İngilizler'in Cambrai'ye yoğun tank saldırısı.


--------------------------------------------------------------------------------

YIL: 1916

8 Ocak 1916
 • Fransız-İngiliz birliklerinin Gelibolu'dan çekilmeleri.
 • Sarrail'in Selanik'teki Fransız-İngiliz kuvvetlerinin başkomutanı olması.


16 Şubat 1916
 • Ruslar'ın Erzurum'u alışı.
 • Verdun Savaşı'nın başlaması.
 • Almanlar'ın Douaumont'u alışı.
 • Petain'in Verdun cephesi komutanı oluşu.


15 Mart 1916
Avusturya-Macaristan'ın Portekiz'e savaş açması.


18 Nisan 1916
 • Ruslar'ın Trabzon'u alması.
 • İrlanda ayaklanmasının başlaması.
 • İngilizler'in Kut ül-Amere'de teslim olmaları.


15 Mayıs 1916
 • Avusturyalılar'ın İtalya'da saldırıya geçişi.
 • Jutland savaşı.


2 Haziran 1916
 • Mekke şerifi Hüseyin'in Osmanlı devletine karşı ayaklanması.
 • Almanlar'ın Vaux kalesini alışı.
 • Ruslar'ın Galiçya ve Bukovina'ya saldırıya geçişi.
 • Verdun'da şiddetli Alman saldırısı.


1 Temmuz 1916
 • Somme Savaşı'nın başlaması.
 • Almanlar'ın verdun'da son direnişleri.
 • İkinci kanal harekatı.


27 Ağustos 1916
 • Romanya'nın, Avusturya-Macaristan'a savaş açması.
 • Almanya'nın Romanya'ya savaş açması.
 • Türkiye'nin Romanya'ya savaş açması.


3 Eylül 1916
 • Almanlar'ın Darüsselam'da teslim olması.
 • Müttefiklerin Makedonya'ya saldırması.
 • İngiliz tanklarının ilk kez Flers'de kullanılması.


23 Eylül 1916
 • Bulgar birliklerinin Köstence'ye girişi.
 • Fransızlar'ın Douamont'u geri alışı.


2 Kasım 1916
 • Fransızlar'ın Vaux kalesini geri alışı.
 • ABD Wilson'sun yeniden başkan seçilişi.
 • Avusturya-Macaristan İmparatoru Frans Joseph'in ölümü, yerine Karl'ın geçişi.


6 Aralık 1916
 • Almanlar'ın Bükreş'e girmeleri.
 • Nevelle'nin mareşal rütbesi alarak Joffre'nun yerine geçmesi.
 • Wilhelm'in barış önerisi.


--------------------------------------------------------------------------------

YIL: 1917

5 Ocak 1917
Rus ve Romen kuvvetlerinin Dobruca'yı terk etmeleri.


1 Şubat 1917
 • Şiddetli denizaltı savaşlarının yeniden başlaması.
 • Alman-Amerikan diplomatik ilişkilerinin kesilmesi.
 • Almanlar'ın Hindenburg hattına çekilmeleri.
 • Türkler'in Kut-ül Amare'yi kaybetmeleri


19 Mart 1917
 • Petrograd'da genel grev
 • İngilizler'in Bağdat'ı alması.
 • Çin ile Almanya arasındaki diplomatik ilişkinin kesilmesi.
 • Rus Çarı'nın tahtını bırakması.
 • Çar'ın tutuklanması.
 • Birinci Gazze savaşı.


2 Nisan 1917
 • ABD'nin savaşa girmesi.
 • Nivelle'nin saldırıya geçmesi.
 • İkinci Gazze savaşı.
 • Nivelle'nin başarısızlığı.
 • Petain'in genelkurmay başkanı olması.


15 Mayıs 1917
 • Petain'in yerine Foch'un başkomutanlığa atanması.
 • Fransız ordusunda ayaklanmaların başlaması.


29 Haziran 1917
Wilhelm II. İle Monsignore Pacelli arasında görüşmeler.


21 Temmuz 1917
Rusya'da Lemeskiy'nin Prens Lvov'un yerine başbakan olması.


14 Ağustos 1917
 • Çin'in Almanya'ya karşı savaş açması.
 • Fransızlar'ın Verdun'e saldırıya geçmeleri.


3 Eylül 1917
 • Almanlar'ın Riga'ya girişi.
 • Guynemer'in ölümü.


23 Ekim 1917
 • Fransızlar'ın Malmaison zaferi.
 • İtalyanlar'ın Caporetto'da bozguna uğraması.


2 Kasım 1917
 • Siyonizm üzerine Balfour bildirisi.
 • ADB ile Japonya arasında Çin konusunda anlaşmalar.
 • İngilizler'in Paachendaele'yi alması.
 • İngilizler'in Gazze'yi alması.
 • Rusya'da Bolşevik'lerin iktidara geçmesi.
 • İtalya'da Diaz'ın Cadorna'nın yerine geçmesi.
 • Fransa'da Clemenceau kabinesinin kurulması.

--------------------------------------------------------------------------------

YIL: 1918


8 Ocak 1918
Wilson'un on dört ilkesi.


9 Ocak 1918
 • İlk, Brest-Litovsk antlaşması (Orta Avrupa imparatorlukları ve Ukrayna)
 • Alman-Rus görüşmelerinin kesilmesi.
 • Türk ordusunun Doğu Anadolu'da ilerlemeye başlaması.
 • Trabzon'un geri alınması.


3 Mart 1918
 • İkinci, Brest-Litovsk antlaşması (Avrupa imparatorlukları ve Rusya)
 • Erzurum'un geri alınması.
 • Birinci Alman saldırısı; Somme bölgesinde.
 • Doullens konferansı, Foch'un Müttefikler'in Batı Orduları başkomutanlığına atanması.


5 Nisan 1918
 • Japonlar'ın Vladivostok'u işgal etmesi.
 • Van'ın geri alınması.
 • İkinci, Alman saldırısı, Flanders'da.
 • Foch'un Müttefik Orduları Başkomutanı olması.
 • Batum'un alınması.
 • Kars'ın geri alınması.


7 Mayıs 1918
 • Orta Avrupa imparatorlukları ile Romanya arasında Bükreş antlaşması.
 • Üçüncü, Alman saldırısı: Chemin des Dames üzerinde.
 • Almanlar'ın Malne nehrine ulaşması.


9 Haziran 1918
Dördüncü Alman saldırısı: Matz'da.


15 Temmuz 1918
 • Fransa'da beşinci ve son Alman saldırısı: Champagne'de.
 • Rus imparatorluk ailesinin katledilmesi.
 • Champagne'de müttefik karşı saldırması.


12 Eylül 1918
 • Amerikalılar'ın Saint-Michiel'e saldırması.
 • Franched d'Esperey'in Makedonya'ya saldırması.
 • Bakü'nün İngilizler'den geri alınması.
 • İngilizler'in Filistin'e genel saldırısı.
 • Champagne'den Flandre'ye dek müttefik saldırıları.
 • Bulgarlar'la ateşkeş imzalanması.
 • İngilizler'in Şam'ı alması.


2 Ekim 1918
 • Saint-Quentin'in geri alınması.
 • Almanlar'ın Wilson'a ilk notası.
 • Cambrai'nin geri alınması.
 • Çekler'in bağımsızlık ilanı.
 • Müttefikler'in Sofya'ya girmesi.
 • Lille ve Douai'nin geri alınması.
 • Belçikalılar'ın Brugge'ye girmesi.
 • Macarlar'ın bağımsızlık ilanı.
 • İngilizler'in Halep'i alması.
 • Vittorio Veneto komutasındaki İtalyanlar'ın zaferi.
 • Almanlar'ın Wilson'dan ateşkes istemi.
 • Hırvatlar'ın ve Slovenler'in bağımsızlık ilanı.
 • Türkiye ile Mondros Mütarekesi.


1 Kasım 1918
 • Sırplar'ın Belgrad'a girmesi.
 • Avusturyalılar'ın Padova ateşkesi.
 • Polonyalılar'ın bağımsızlık ilanı.
 • Wilhelm II. 'nin tahttan çekilmesi.
 • Mezieres ve Charleville'nin geri alınması.
 • Rethondos ateşkesi.
 • Rusya'nın Brest-Litovsk anlaşmasını reddetmesi.
 • Avusturyalılar'ın Almanyaya'ya bağlı bir cumhuriyet ilan etmeleri.
 • Doğu Afrika'nın teslim olması.
 • Fransızlar'ın Metz'e girmesi, Petain'in Fransa mareşali olması.
 • Alman donanmasının gözaltında tutulmak üzere İngiliz sularına getirilmesi.
 • Fransızlar'ın Strasbourg'a girmesi.


11 Aralık 1918
Müttefiklerin Koblenz (Amerikalılar), Mainz (Fransızlar) ve Köln'e (İngilizler) girmesi.
 
Geri
Top