Bir Sınırı Olmalı

MustafaCİLASUN

Özel Üye
Özel üye
Yar...
Yüz, göz olmayı
Sevmiyorum, sevemiyorum
Her tavrın bir sınırı olmalı diyorum
Samimiyetin suiistimal edilmesine kızıyorum
İnsanın sözü öz olmalı, niyeti halis bulunmalı, edep kuşanmalı
Nezaketi ve naifliği ihmal edenleri her nedense çok garipsiyorum
Sükût ediyor, sabırla dinliyor, çaresiz bir şekilde zamana bırakıyorum
Neden, niçin edebi, nezaketi, hassasiyeti benimsemezler diye için için kederleniyorum

Mustafa Cilasun
 
Top