Bilmiyorum

MustafaCİLASUN

Özel Üye
Özel üye
Gelme...
Gelme üstüme
Bakma kalbi lekelerime
Ruhumun fevkalade alçalan haline
Nefsi debdebelerime, heva emellerime
Bahane ve avuntu için takiye sebeplerime
Riyakârlık içindeki alalanmış garp ve sefilhalime
Ben bende miyim bilmiyorum, sanki kaybolmuş gibiyim göçüyorum

Mustafa Cilasun
 
Top