Bilgisayarın kullanım alanları

Suskun

V.I.P
V.I.P


BİLGİSAYARIN TANIMI:
Giriş birimleri ile dış dünyadan aldıkları veriler üzerinde aritmetiksel ve mantıksal işlemler yaparak işleyen ve bu işlenmiş bilgileri çıkış birimleri ile bize ileten , donanım (Hardware) ve yazılım (software) dan oluşan elektronik bir makine dır

Bilgisayar donanımı (hardware):
Bilgisayarların fiziksel kısımlarına donanım denilmektedir Elle tutulabilirler Ekran, klavye, Sabit disk (harddisk), fare, yazıcı, bellek, mikroişlemci, tarayıcı,…

Bilgisayar yazılımı (Software): Donanımı kullanmak için gerekli programlardır Bilgisayarın nasıl çalışacağını söylerler Elle tutulmazlar Belirli bir işlemi yapmak üzere bilgisayara kurulurlar (set p, install) Örneğin: Kelime işlem (Word processor) programları son kullanıcıların yazı yazması için kullanılır Tablolama (spread sheet), sunu (presentation), programlama dilleri (Pascal, C ), ses (sound) programı gibi

Bilgisayarın Kullanım Alanları:
Günümüzde bilgisayarın kullanılmadığı alan ve meslek hemen hemen yoktur Bilgisayarların bu kullanım alanları aşağıda özet olarak verilmiştir:

Evlerde:
Ev bütçesinin hazırlanması (gelir-giderler), telefon, fiyatlar, vergiler vs girilerek sonradan tekrar kullanılması ve diğer bilgilerin kaydı

Eğitimde: Eğitimin (yabancı dil öğreniminden, astronomi, fizik, tıp'tan bilimsel araştırmalara kadar) bilgisayar destekli yapılması

Ekonomik araştırmalarda: Ekonomik verilerinin hesaplanması, yorumlanması vs

Trafik kontrolünde: Trafik ışıklarının zamanlaması ve diğer trafik işlemlerinin tamamlanması vs

Askeri alanda:
Nükleer silahların kontrolü ve uzay çalışmalarında

İmalatta: Üretim esnasında kalite kontrol ve otomatik üretim amacıyla (robotik üretim)

Kamusal hizmetlerde: Devlet hizmetleri, sağlık hizmetleri, banka hizmetleri, planlama hizmetleri vs

İletişimde (internet): Uzak mesafeler arasında bilgi alış verişinde

Ticaret ve yönetimde: Muhasebe, bordro, satış, rezervasyon, stok kontrolü vs

Masa üstü yayıncılıkta:(Desktop, Publishing, DTP) Bilgisayarın daktilo gibi kullanılmasıdır Böylece; yazılan yazı ekrandan takip edilebilir, yanlış yazılan yazı düzeltilebilir, üzerinde istenilen değişiklikler yapılabilir, saklanabilir ve çıktısı alınabilir

Ofis otomasyonunda: Bir işletmenin veya işletmeler arası ofis hizmetlerinin bilgisayar aracılığıyla yürütülmesidir Başlıca türleri;
Kelime iş;lem:
Yazı yazmak ve bununla ilgili işlemler için kullanılır Yaygın kullanılan kelime iş;lem programlar; Word For Windows, Ami Pro, Windows Write, PW, WS
Hesap tablosu: Aritmetik işlemler yapmak ve hesaplama yöntemlerini (formülleri) belirleyerek sonuca ulaşmak için kullanılır Yaygın kullanılan hesap tablosu programları MS-Excel, Lotus I-23,Quatro Pro, Improve, Moonstar vs
Elektronik-posta e-mail: Mesaj gönderilmesi ve doküman iletimi amacıyla kullanılır Bilgisayarlı konferans :İki uzak mesafe arasında görüntülü konferans (Tele konferans) düzenlenebilmektedir Görüntüler, büyük ekranlara yansıtılarak daha rahat görünmesi sağlanır
Veri tabanı yönetimi: Her türlü bilginin istenildiğinde ve istenildiği şekilde ulaşılmak üzere düzenlendiği veri koleksiyonudur Yaygın olarak kullanılan programlar; MS Access, Windows Kart dosyası, Paradox,dBase
Sunum: Toplantı ve konferanslarda anlatılanların daha etkili olması için görsel ve işitsel sunumlara imkan verilebilir Böylece sunucu, anlattıklarını bilgisayar vasıtasıyla daha anlaşılır ve düzenli yapabilir
Mühendislik Uygulamaları: Mühendislerin ve mimarların çizim ve tasarımlar için, elektrik mühendislerinin endüstriyel tasarımları için bilgisayar yaygın bir şekilde kullanılmaktadır Buna Bilgisayar destekli dizayn (Computer Aided Desigrı- CAD) denmektedir En yaygın kullanılan program ise AutoCAD yazılımıdır
Çizim ve boyama, grafik yazılımları, görüntü işleme, entegre yazılımlar, multimedia (çoklu ortam, istatistik, animasyon (canlandırma), ticari uygulamalar ve oyun için de bilgisayarlar kullanılmaktadır
 
Top