• Merhaba Ziyaretçi.
    "Güzel söz"
    konulu yarışma başladı. İlgili konuya BURADAN ulaşabilirsiniz. Sizi de bu yarışmada oy kullanmaya bekliyoruz...
  • Merhaba Ziyaretçi.
    Artık kazanılan ÇTL miktarları istenildiğinde TL ile değiştirilebiliyor. Konu ile ilgili detaylara BURADAN ulaşabilirsiniz.

Beslenme bozuklukları ve anoreksiya

dderya

kOkOşŞ
V.I.P
Özcan Köknel'in Ruh Sağlığı kitabından

BESLENME BOZUKLUKLARI

fV5XD65.jpg

Besinlerin geri çevrilmesi (Refus d'allments) (Stlophobiay Zor beslenme ya da hiç besin alınmamasıdır. Şizofreninin katini tipinde, melankolide, birçok ruh hastalığında sık görülen hır he lirtidir. Obsesif-kompulsif bozukluk, histen gibi kaygı bozuklukia- nnda da ortaya çıkabilir. Anorexia mentale (Anorexia nevrosa) denilen, genç kızlarda sık görülen bir sendromun temel belirtisidir.

Zorlu düşünce etkisi altında yemek yeme (Stlomanie):
Zorlu ve takınaklı düşüncelerin etkisi altında durmadan yeme durumudur. Obsesif-kompulsif bozukluklarda görülür.

Aşırı yemek yeme (Phagomanie):
Açlık duygusu olmadan, gereksiz yere devamlı yemek yeme tutkusudur. Sıklıkla obsesif-kompulsif bozukluklarda ortaya çıkar, kimi beyin hastalıklarında da görülebilir.

Devamlı açlık (Boulemie) (Bulimia):
Sık ve bol yemek yenilmesine karşılık devamlı olarak açlık duyulması ve yemek yemenin sürdürülmesidir.
Manide, bunamalarda, frontal sendromlarda görülür. Aynca şeker hastalığının temel belirtilerinden biridir.

Beslenme sapması (Coprophagie):
Anlamsız, kötü, nesneleri yeme eğilimidir. Zekâ geriliklerinde ve bunamalarda görülür. Çocuklarda daha sık görülen kömür, kireç, toprak, tebeşir yenilmesi biçimindeki belirtiye “pica” denir.

Fazla su içme (Potomanie):
Devamlı olarak fazla su içilmesiyle belirgin bir durumdur. Obsesif-kompulsif bozukluklarda, beyin hastalıklarında, şeker hastalığında görülür.

Nöbet nöbet gelen içki içme isteği (Dipsomanie)(Dip- somania) :
Zaman zaman gelen engellenemeyen, önüne geçilemeyen, denetlenemeyen içki içme dürtüsüdür. Manide, obsesif-kompulsif bozukluklarda, alkoliklerde sık görülür.

YEME BOZUKLUKLARI ANOREKSİYA NERVOZA

Aileyle, özellikle anneyle olan çatışmalar, çevreyle ilişkilerde aksama, kilo alma korkusu, zayıf görünme isteği, saplantılı ve takıntılı kişilik yapısı, zayıflık modası, hastalığı ortaya çıkaran etkenler
arasındadır. Beyindeki açlık merkezinin ketlenmesi sonucu açlık duygusunun ortadan kalkması, hipofiz bezinin salgıladığı folikül uyancı hormonunun ve böbreküstü bezinin kabuğundan salgılanan hormonlann eksikliği de hastalık nedeni olarak ileri sürülmüştür.

Aşırı yeme durumunda da anoreksiye yol açan nedenler söz konusudur.

Hangi nedene bağlı olursa olsun, aşırı şişmanlığı hastalık kabul etmek gerekir. Çünkü şişmanlık ya bedensel, ruhsal bir hastalığın belirtisidir ya da uzun süren şişmanlık sonunda bedensel ya da ruhsal, ciddi bir hastalık ortaya çıkacaktır.

Tanı: Boyuna, cinsiyetine, yaşma uygun olan ya da bunun altında bulunan vücut ağırlığı olmasına karşın, kilo almaktan beden ölçülerinin bozulmasından, şişman olmaktan, endişelenme, kaygı duyma, aşırı korkuya kapılma durumudur.

Beden ölçülerinin, vücut agırhgmm algılanmasında, anlaşılmasında bozulma.

Yaşamın, davranışın, tutum ve eylemlerin beden ölçülerine, vücut aaırhaına odaklaşması.

Vücut ağırlığının düşük olmasını, buna bağlı olarak, beden ölçülerinin bozulmasını görmezden gelme, inkâr etme.

Kızlarda, kadınlarda, bunlara ek olarak, art arda üç ay aybaşı kanaması olmaması.

Anoreksiya nervoza evresi sırasında hastanın aşırı biçimde yemesi, kusarak geri çıkarması.


BULİMİA NERVOZA

Tanı: Yineleyen biçimde aşırı, tıkanırcasına yeme, içme evrelerinin olması.

Bu evrelerde, yeme, içme denetiminin ortadan kalkması.

Aynı koşullar altında ve sürede insanların büyük çoğunluğunun yiyip içeceğinden çok daha fazla miktarda yiyip içmek.

Kilo almaktan, şişmanlıktan sakınmak için kusarak geri çıkarmak. İdrar söktürücü ve lakstatif almak, aşırı beden hareketleri, uzun süre aç susuz kalmak gibi yollar, yöntemler kullanmak.

Aşırı, tıkanırcasına yeme, içme ya da bu evreyi denetlemek, dengelemek için kullanılan yolların yöntemlerin en az üç ay süreyle ortalama olarak haftada iki kez ortaya çıkması.


Bireyin benlik saygısı, kendini değerlendirmesi, beden biçimi ölçüleri ve vücut kilosu ile bağlantılıdır.

Bulimia nervoza, çıkartma olan ya da olmayan tip olarak iki alt başlık altında toplanır. Bunlara ek olarak, kızlarda, kadınlarda ay başlarının sürmesi, belirgin kilo kaybının, zayıflamanın olmasına karşın aşırı, tıkanırca yemenin ve çıkarmanın bulunduğu başka türlü adlandırılamayan yeme bozukluğu vardır.
 
Top