Beni Bekliyor

MustafaCİLASUN

Özel Üye
Özel üye
Hangi...
Meclise gitsem
Sohbet erbabını dinlesem
Anlatılan her hikâyeye itibar etsem
İnananlar adına garip bir hüzün duyuyorum
Hiç itiraz etmiyor ve nezaketle onlara refakat ediyorum
Hoca denen zat nefes almakta zorlanıyor, biraz çok yemişim diyor
Yanındakiler gülüyor şifalar olsun diyerek ikramların arkasını getiriyor
Hoca yine bir hikâyeyle geceyi kendine göre feyizlendiriyor, sonra zikrettiriyor
Yerel, genel, ümmet,vahdet, şuur, akait konularına hiç temas etmeden sohbet bitiyor
En çok zikrettiği bağlı olduğu şeyhin hususiyetleri, dilinden düşürmediği kerametleri, yine sualler beni bekliyor

Mustafa Cilasun
 
Top