Bedensel-ruhsal Hastaliklar Ve Panik Nöbetleri

dderya

kOkOşŞ
V.I.P
BEDENSEL-RUHSAL HASTALIKLAR VE PANİK NÖBETLERİ

Bedensel, organik nedenler panik atağı nöbetlerinin bir bölümünün ortaya çıkmasında ön planda ve önemli etken rolü oynayabilir. Araştırmalar bu tür nedenlerin % 10-15 oranında panik atağı nöbetlerini başlattığını göstermiştir. Bu tür nedenlerin başında kalple ilgili bozukluklar ve hastalıklar bulunur. Kalbinde bozukluk ve hastalık olan hastaların aynı zamanda panik atağı nöbetleri de geçirdiği sık görülen bir durumdur. Bu durum kimi kez kalpteki bozukluğun, hastalığın yarattığı fiziksel belirtilere bağlı huzursuzluk, rahatsızlık sonucunda, kimi kez de bunlarla bağlantılı olmadan bozukluğa, hastalığa karşı ruhsal tepki olarak ortaya çıkar. Kuşkusuz her iki durumda da panik atağı nöbetinin oluşmasmda durumluk kaygı düzeyinin yükselmesi ön planda rol oynar. Birinci durumda fizyolojik belirtiler, ikinci durumda zihinsel tasarımlar bu düzeyi yükseltir.

Son yıllarda yapılan araştırmalar, bedensel hastalığı olan kişilerin bir bölümünde panik atağı nöbetinin ortaya çıktığım, öte yandan panik bozukluğu ve panik atağı nöbeti tanısı konulan hastaların bir bölümde de bedensel hastalıklar olabileceğini ortaya koymuştur.

Panik atağı nöbetlerine tanı koyabilmek ve ayırıcı tanıyı yapabilmek için aşağıdaki özellikleri göz önünde bulundurmak gereklidir:

• Panik atağı nöbeti bedensel, fizyolojik, organik bir nedene bağlı olabilir. Bu nedenin tanısı ve tedavisi nöbetleri ortadan kaldırır.

• Panik atağı nöbetlerini başlatan, bu nöbetlerin tetiğini çeken belli belirsiz bedensel, fizyolojik, organik bir neden bulunabilir. Bu durum hastanın duyarlılığı ve kaygısı sonucu panik nöbetlerine dönüşür.

• Panik atağı nöbetleri, kaygı ve panik bozukluğunun sonucu olarak ruhsal, toplumsal nedenlerle ortaya çıkabilir.

• Panik atağı nöbetlerinin başlangıcında, ilk panik atağı nöbetleri geçiren hasta karşısında, doğru ve kesin tanı konabilmesi için hastanın çok iyi gözlenmesi, incelenmesi, hastalık öyküsü, öz ve soy geçmişinin öğrenilmesi, belirti ve yakınmalarının nedenlerinin açıklığa kavuşturulması, gerekli laboratuvar incelemelerinin yaptırılması ve başka daldaki hekimlerle, özellikle iç hastalıkları ve sinir hekimleriyle birlikte hastanın değerlendirilmesi gerekmektedir.

Özcan Köknel, Kaygıdan Korkuya
 
Top