Bakara Suresi Nelerden Bahseder

Paradoks

... Elif ...
Özel üye
Bakara Suresi İçeriğinde Nelerden Bahsedilir


Bakara Ayetlerinde Hangi Konulardan Bahsedilir


286 ayet olan Kur'an-ı Kerim'in en uzun suresi olan Bakara Suresi'nde şu konulardan bahsedilir;

-Namaz ve oruçtan,

-Peygamberlere indirilen kitaplardan

-Surede İslâm'ın önemli ve başlıca temel esaslarını kabul edip etmeme durumu değerlendirilmektedir.

-Yalnız dilleriyle iman eden münâfık kitlenin halleri ve Hz. Âdem (a.s.)'ın kıssası teferruatıyla aktarılır. İsrailoğullarına verilen nimetler ve onların bu nimetleri inkârları, Hz. Peygamber'e düşmanlıkları ve müslümanların aleyhine olan tavırları ifade edilir.

-Hz. İbrahim'in Kâbe'yi inşa edişinden bahsedilir.

-Oruçla ilgili ayetler vardır.

-Müslümanların birçok güçlüklere uğrayacakları, karşılaşılan bu sıkıntıların sona ereceği ve İslâm'ın er geç muzaffer olacağından bahsedilir. Daha sonra İslâm'da helâl ve haramlar ele alınır.

-İçki, adam öldürme, zina, nikâh, kısas, yetimlerin haklarından, kadınların hayız hâllerinden, talak, iddet ve nafakalarından bahsedilir.

-Allah'ın emir ve yasakları, iman edip tağuta karşı durmanın önemi ve imanın ancak tağutun hükümlerinden uzak olmakla tamamlanabileceği anlatılır.

-Sonunda İslâm'da borçlanmanın, şahitliğin, rehinin ve bunlarla ilgili diğer hüküm ve prensiplerden; faizin yasak oluşundan, toplum içinde borç vermek suretiyle müslümanların birbirlerine yardımcı olmaları gerektiğinden ve sure ile gelen bütün hükümlerin, İslâm toplumunun ve devletin vazgeçilmez temel unsurları olduğundan bahsedilir.
 
Top