Ayrımsal Damıtma ve Ayrımsal Kristallenmenin Farkları

ZeyNoO

V.I.P
V.I.P
Ayrımsal Damıtma ve Ayrımsal Kristallenmenin Farkları

Birbiri ile homojen karışım oluşturmuş olan sıvı-sıvı karışımları kaynama noktası farkından yararlanılarak yapılabilir. Sistem karışımdaki bir sıvının buharlaştırılıp tekrar yoğunlaştırılması prensibine dayanır. Bu ayırma yöntemine ayrımsal damıtma denir.

b8obP.jpg


Çözünürlüklerinin sıcaklıkla değişimi farklı olan katı-katı karışımları ayırma işlemi.Bir karışımı oluşturan bileşenleri çözünürlük farklarından yararlanarak birbirinden ayırma metodudur.

Katı-katı karışımındaki maddelerden birisini diğerini çözmeyen çözücü bulunamayabilir. Bu durumda katılar ikisini de çözen ve çözünürlükleri sıcaklıkla farklı şekilde değişen bir sıvıya atılır. Oluşan çözelti genellikle soğutulur. Soğutulan çözeltide çözünürlüğü sıcaklıkla azalan madde çökmeye başlar. Katılaşan madde süzülerek ayrıştırılır. Bu işleme ayrımsal kristallendirme denir.

lw4pV.gif
 
Top