Aylık Karşılığını Doldurmayan Öğretmenlere Ek Ders Ücreti Verilecek Haller

kelebek

-ütopik-
V.I.P
2006 yılında kabul edilen 5473 sayılı Kanuni düzenleme sonrasında, ilgili Bakanlar Kurulu Kararının değiştirilmemiş olması nedeniyle, ek ders ödemeleri karmaşık bir yapı kazanmış ve ilden ile farklı uygulamalar ortaya çıkmıştır. Bazı illerde hiçbir surette ders görevinin doldurulmaması halinde ek ders ücreti verilmemesi uygulaması yoluna gidilmiş olup, bu uygulama yanlıştır. 5473 sayılı Kanunun 6'ncı maddesi hükmü çerçevesinde 22 maddelik ek ders ücreti alınabilecek durumları içeren bir açıklama yayımlıyoruz..

5473 sayılı kanunun 6.maddesinin son fıkrasıyla "Yarıyıl ve yaz tatillerinde yapılan ders görevleri, ders görevinin yapılmış sayılacağı haller ile yüz yüze yapılan ders görevleri dışındaki ek ders görevleri hariç, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında aylık karşılığı ders görevini doldurmayanlara ek ders ücreti ödenmez." hükmü getirilmiştir.

Sitemize gelen başvurulardan bu fıkranın yanlış yorumlanarak aylık karşılığını doldurmayan öğretmenlere ücret verilmediği anlaşılmaktadır.

Bu fıkra hükümlerine göre; Aylık karşılığı ders görevini doldurmayan öğretmenlere ek ders ücreti ödenmeyeceği hüküm altına alınmasına rağmen bu hükümden bazı görevlere ödenen ek dersler muaf tutulmuştur.

Bunlar şunlardır.

Aylık karşılığı ders görevinin doldurulmaması halinde bile ücret alınabilecek görevler şu şekildedir:

1.Yarıyıl ve yaz tatillerinde yapılan ders görevleri,
2.Mesai saatleri dışında yapılan ders görevleri,
3.İşletmede mesleki eğitim görevleri, (koordinatörlük ücretleri)
4.Planlama, bakım ve onarım görevleri, (egzersiz görevleri)
5.Hazırlık ve plan çalışmaları, (ders dışı hazırlık)
6.Ders Niteliğinde Yönetim Görevi,
7.Öğrenci Sosyal ve Kişilik Hizmetleri, (sınıf öğretmenliği)
8.Sınav görevleri,
9.Hizmet içi eğitim faaliyetleri,
10. İlgili mevzuatına göre, dönem içinde herhangi bir nedenle derslerin yapılmadığı günler için düzenlenen eğitim faaliyetleri,
11.Tam gün, tam yıl eğitim yapılan mesleki ve teknik okul ve kurumlarda bu programlar için uygulanan dersler,
12.Yurt dışında çalışan vatandaşlarımızın çocuklarının, ortak dil ve kültür birliği bulunan soydaşlarımızın toplumumuza ve eğitim sistemimize uyumlarını sağlamak amacıyla açılan kurslar,
13.Okuma-yazma kursları,
14.İşsizlikle mücadele projesi çerçevesinde yapılan beceri kazandırma ile ilgili eğitim programları,
15.Açık öğretim kurumları öğrencilerinin, örgün eğitim kurumlarında gördükleri yüzyüze eğitim uygulamaları,
16. Belleticilik Görevi,
17. Ders Dışı Eğitim Çalışmaları, (izcilik, Satranç vb.)
18.Ders Kitabı ve Aracı Hazırlama Görevi
19.Millî ve mahalli bayramların hazırlık çalışmalarına öğrencilerle birlikte katıldıkları takdirde bu günlere gelen dersler,
20.İl düzeyinde bayram kutlamaları için kurulan hazırlık komite görevleri
21.Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında geçici görevle görevlendirilenler,
22.Her türlü eğitsel gezi, konferans, kurs ve seminerlerde görevlendirilenler,

Yukarıdaki hallerde, aylık karşılığı ders görevlerinin doldurulmaması halinde dahi; 5473 sayılı kanunun 6.maddesinin son fıkrasıyla ücret alabilmektedirler.
 
Top