Avrupa ve Asya'nın Ana Balıkçılık Ülkeleri

dderya

kOkOşŞ
V.I.P
Avrupa ve Asya'nın Ana Balıkçılık Ülkeleri

LmQ4S4d.jpg

Balıkçılık; üç tarafı denizlerle çevrili, okyanuslara kolaylıkla açılan, körfezleri bulunan Avrupa'da başlamıştır. Tabiatiyle bu kıtada kıyış: o an ülkeler, balık avlama metodları, balıkçılıkta kullanılan deniz taşıtları yap m ve malzemesi konularında uzmanlaşmışlardır. Bu nedenle Avrupa balıkçıl;^* ihracata da yönelik ayrı bir iş kolu şekline gelmiştir. Öte yandan İsveç’in ve Britanya’nın kayalık ile Danimarka’nın kumlu alanlarında tarım yapmak mümkün olmadığı için buralarda yaşayan halk, ister istemez balıkçılığa yönelmek durumunda kalmıştır.

Balıkçılık, aynı zamanda denizlerin tanınmasına, yeni ülke ve adaların keşfine de yol açmıştır. Örneğin Vikingler, Fransızlar ve Portekizliler Atlantik okyanusunu geçerek Newfounland kıyılarına kadar ulaşmışlardır. Bu sahaların tanınmasına ve hatta sömürgecilik faaliyetlerinin başlamasına önayak olmuşlardır

Batı Avrupa


Batı Avrupa, balıkçılık yönünden elverişli şartlar sunmaktadır. Burada ana balık yatakları; Kuzey Denizi, Norveç kıyıları ve İzlanda çevresidir. Diğer balıkçılık açısından önemli sahalar Baltık Denizi, Britanya adalarının güney ve batısı ile Biskay Körfezi, daha kuzeyde Beyaz Deniz'dir . Bu sahalar, Batı Avrupa'da üretilen balığın üçte birini sağlamaktadır. Batı

Avrupa kıyıları birçok balık türü içermekte olup bunların başlıcaJarı; ringa, mezgit, uskumru ve morina balıklarıdır. Bunlardan ringa balığı ayrı bir önemi haizdir.

Batı Avrupa’da yürütülen balıkçılık çok ileridir ve bilimsel esaslara göre yapılmaktadır. Nitekim hertürlü balıkçı tekneleri, farklı tipte ağlar vs kullanılmaktadır. Ayrıca kıyılarda balıkçılığa hizmet eden çeşitli tesisler ve balık ürünlerini İşleyen fabrikalar bulunmaktadır. Öte yandan balık sürülerini tespit etmek için uçakların yanında radarlardan da faydalanılmaktadır. Son yıllarda özellikle Norveç kıyılarındaki fiyortlarda somon balığı çiftlikleri kurulmuştur. Buralardan bol miktarda balık avlanmaktadır.

Akdeniz


önceleri Akdeniz balıkçılığı Avrupa’dan daha ileri durumda idi. Ancak buradaki balık yataklarında aşırı avlanma, balıkçılıkla ilgili teknik ve bilimsel metodların kullanılmaması balıkçılığın zayıflamasına neden olmuştur. Bu denize kıyısı olan İtalya, Ispanya ve Yunanistan’da balıkçılık yapılır.

Japonya


Dünya balık yataklarının diğer önemli bir bölümü, Japonya’nın Pas i k Okyanusu kıyılarıdır. Japonya, balıkçılığın da geliştiği bir ülke olup, Güney Japonya açıklan ve Kore Yarımadası çevresinden bol miktarda balık avlanmaktadır. Ayrıca, Kuzey Pasifik ve Antarktika ve Güney Denizi sularından da balık elde edilmektedir. Buradan sağlanan balık üretimi, Batı Avrupa'dan fazladır. Öte yandan Japonya'da nüfusun fazla ve tarımsal alanların yeterli olmaması, bu ülkede yaşayan insanları deniz ürünlerinden faydalanmaya zorlamıştır.

Japon balıkçıları, Batı Avrupa’dan daha fazla tür veya çeşitte balık avlamaktadır. Bunlar arasında sardalya, somon, morina, uskumru, tuna, köpek balığı, torik ile kabuklu hayvanlar, mürekkep balığı, yengeç bulunur. Japonya, balıkyağı ve eti üretimi yöründen önde gelir. Buna ilâve olarak. Japonyalı balıkçılar, tropikal sulardan inci ve mercan ile Arktik ve Antarktik sulardan balina da avlarlanır. Ayrıca güney kıyılarının sığ sularında înci- istiridye üretimi yapan çiftlikler de kurmuşlardır. Buralardan bol miktarda deniz yosunlan da elde edilir. Bunlar geniş tüketim alanına sahip olup, sebze yemeklerinden, gübreye ve hayvan yemine, iyot ve belli döşeme malze* melerinin yapımına varıncaya kadar çeşitli alanlarda kullanılır.
Japonya, balıkçılıkta kullanılan ekipmanlar yönünden çok ileridir Teknelerin bir bölümü küçük ve yelkenlidir. Büyük balıkçı gemileri, aylarca denizde kalabilecek şekilde donatılmıştır. Bu gemilerde sadece solutucular değil, bazılarında yakalanan balıklar (balina ve som dahil) işlenmekte, eden paketlenmekte ve diğer işlemler yapılır.

Çin Halk Cumhuriyeti


Ölke olarak Çin'de avlanan balık, diğer balıkçı ülkelerden çok fazladır. Bunun nedeni, deniz ürünlerinin çok tercih edilmesi, çok zengin bir akarsu yatağına sahip olması, doğuda balık prodüktivitesi yüksek olan denizlerin mevcudiyetidir. Nitekim Çin'de tüketilen balık, nehirlerden. Kuzey Çin Ovası'ndaki göllerden, Sarı Deniz, Doğu ve Güney Çin denizlerinden sağlanmaktadır. Çinli balıkçılar, kara sularında küçük kayık ve takımlarla balık tutmakta, denizlerde ise gelişmiş ülkelere göre genellikle modem metod ve tekniklerden yoksun olarak avlanmaktadırlar.

Rusya Federasyonu


Rusya Federasyonu'nda okyanus balıkçılığı ileri sayılacak bir durumdadır; büyük gemiler, büyük ve modern araçlarla Arktik Okyanusu nun Avrasya sularından Atlantik'in Newfoundland kıyılarına, Bering ve Alaska sularından Antarktika'ya kadar olan sahada balık avlanmaktadır. Buna ilâve olarak Rusya'nın büyük akarsularından, Baykal Gölü ile Hazar Denizindenn balık üretilmektedir.

Günümüzde ticarî önemi fazla olan balıkçı yerleşmeleri o kader gelişmiştir ki, bu sahalarda deniz ürünlerinin işlenmesi için çeşitli tesisler kurulmuş ve her yönü ile büyük gelişme göstererek küçük şehirler ve limanlar halini almışlardır. O kadar ki, bu yerleşmelerin bir bölümü turizme bile açılmıştır.

İbrahim Atalay'ın Genel Beşeri ve Ekonomik Coğrafya kitabından..

Rusyada balıkçılığın durumu
akdeniz balıkçılığı hakkında bilgi
balıkçılığın avrupadaki gelişimi
balıkçılık yapan ülkeler
çinde balıkçılık
japonyada balıkçılık
batı avrupada ablıkçılık
balıkçılık yapan batı avrupa üülkeleri
avrupada balıkçılık
 
Top