Atatürk'ün Özlemleri

kelebek

-ütopik-
V.I.P
Ona:

“Ordu Yok!” dediler; “Kurulur” dedi.
“Para Yok!” dediler; “Bulunur” dedi.
“Düşman çok” dediler; “Yenilir” dedi.
Ve bütün dedikleri oldu.

O,

1881’de Makedonya’nın denize açıldığı, kozmopolit bir liman olan Selanik’te doğdu. Ve 1938’e kadar Türkler’in kaderini tamamıyla değiştirdi. Özgürlüklerini ellerine verdi. Ve bugün bile onun fikirlerini, onun düşüncelerini, devrimleri ülkenin gelişmesi yolunda bizlere ışık tutuyor, bizlere yol gösteriyor ve ülkeyi çağdaş ülkeler düzeyine çıkartıyor.

O,

Gerek dünya tarihinde, gerekse Türk tarihinde gelmiş geçmiş en önemli ve tarih çizgisini değiştiren devlet adamlarından biri...

O,

ATATÜRK...

1938 yılına kadar Türkiye için yapmak istediklerinin belki yarısını belki de yansından da azını gerçekleştirdi. Onun Türkiye ile ilgili özlemleri vardı. Onun özlemindeki Türkiye’de...

CUMHURİYET

Cumhuriyet erdemdir
Ahlâka dayanan bir yönetim
İleriye dönük
Yeniliğe dönük
Koşar adım
Ve en uygun yönetim
Türk’ün yapısına
(1924)

MİLLET

Türk milleti
Kararlıdır
Çağdaş uygarlığı
Yakalamaya
Uluslar arası
Yaşam savaşında
(1925)

MİLLİYETÇİLİK

Yüzyıllardı yaratan
Bu ulusal ruhu
Türk çocuğu
Tanıdıkça atalarını
Coşacaktır;
Büyük işler başaracaktır
Bunun sonucu olarak
Kendinde kuvvet bulacaktır

ADALET

Yargılar zamanla değişebilir
Bu yadsınamaz.
Ama ulus,
Hızlı ve keskin
Adalet ister.
Her türlü etkiden uzak,
İnsan emeğine saygılı,
Özgür
Ve uygarca
(1924)

DEVRİM

Devrimler,
Ulusun esenliği adına
Halk adına yapılır
Yaşamımızda eğer
Harika varsa,
Şu iyi biline ki
Bunun sahibi halktır.
Mutlu devrimlere
Karşı gelenler varsa
Onları aydınlatmak,
Ulusal görevidir
Aydınların
(1925)

ORDUMUZ

İşte bu Türk ordusu
Ulusun göğsünü kabartan
Türk gücünün
Ve yurtseverliğinin birleşimi;
Çelikten bir dünya
Disiplinli, kültürlü
Bir okul
Bir kıt’ası,
Denk bir kıt’ayı yener
İki katını ise
Durdurur.
Yerine çiviler

(1924)

EĞİTİM

Bir ulusun kurtuluşu,
Başarısına bağlıdır
Eğitimde
Çağdaş eğitim
Ve
Toplumumuza uygun eğitim
Bunlardır esas noktalan
Eğitimdeki zaferimizin.
(1924)

BİZİM

Dünyada her şey için
Maddiyat için,
Maneviyat için
En gerçek yol gösterici
İlimdir;
Fendir.
Bunun dışında
Yol gösterici aramak;
Bilmezliktir;
Yanılmaktır;
Sapkınlıktır.
(1925)

GENÇLİK

Ey yükselen
Yeni nesil!
Yarınlar sizindir
“Cumhuriyeti biz kurduk
Onu, sonsuza kadar
Yaşatacak sizsiniz.”
Siz insanlık onurunun
Ve vatan sevgisinin,
Fikir özgürlüğünün
Sembolüsünüz;
Yorulasınız bile
Beni izleyeceksiniz.

KADIN

Sen; yerde sürünmeye değil
Omuzlar üstünde
Yükselmeye layıksın,
Kadınlarımız,
Eğer ulusun anası olmak istiyorlarsa
Daha çok aydın
Daha çok bilgili
Olmak zorundadırlar.
Hiçbir ulusun kadını
“TÜRK KADINI” kadar
Ulusunu,
Kurtuluşa ve zafere
Götürmemiştir
(1923)

BASIN

Basın,
Ortak sesidir Bir ulusun.
Ulusu aydınlatan odur.
Mutluluğa doğru
Götüren odur.
O bir güç
Bir okul O.
Basın bir önderdir.
(1922)

ÖĞRETMENLER

Okullarımızda
Öğretme görevi güvenilir ellerde,
En saygılı
En fedakâr öğretmenlerde.
Ulusal ahlâkımızı
Çağdaş fikirlerle besleyen,
Güçlendiren;
Güzel sanatları seven
Sevdiren,
En saygıdeğer öğretmenlerde
Bilime önem veren
Hurafelerden uzak;
Fikren ilmen ve bedenen
Güçlü öğretmenlerde
O öğretmenler ki
Ve yalnız
Milletleri kurtaranlardır.
(1924)

SON BİR İSTEĞİ

EY TÜRK HALKI
Sonsuzluğa giden
Her on yılda
En büyük bayramını
Cumhuriyet bayramını
Kutlamanı diliyorum.
Daha büyük onurlarla.
Daha büyük mutluluklarla.
Huzur içinde
Refah içinde
(Nutuk. 1923)

Atatürk bu isteklerinin, özlemlerinin belki bir kısmını gerçekleştirdi ama Türkiye bugün bile onun özlediği Türkiye olamadı. Bu biz gençlerin ve bizden sonra gelecek olan nesillerin, tüm Türk vatandaşlarının görevidir.

Bu görevi yüklenecek ve sonsuza dek yürütecek olan bugünün ve yarının gençleri; nesilden nesile taşıyacakları Atatürk’ün ilke ve inkılâplarına, uzay çağındaki yenilikleri de ekleyerek, Onun duygu ve düşüncelerini gerçekleştirmeli ve bu gayret ülkemizi diğer dünya devletlerinin düzeyine çıkarmak için bütün gücüyle çalışmalıdır. Hem kendi ruhumuzda hem de Ulu Önder Atatürk’ün ruhunda sönmeyen meşale olacaktır.​
 
Top