atasözleri

yalçın

Katılımcı
Acele eden köpek, gözsüz enikler.
Acele ile menzil alınmaz.

Acı bir söz, çok zamanlar sıcak bir sevgiyle söylenir.

Acı söz insanı dininden, tatlı söz yılanı deliğinden çıkarır.

Acıkan doymam, susayan kanmam sanırmış.

Acıkan yanağından, susayan dudağından belli olur.

Acındırırsan arsız olur,acıktırırsan hırsız olur.

Aç katık istemez, uyku yastık istemez.

Aç koyma hırsız olur, çok söyleme yüzsüz olur,çok değme arsız olur.

Aç köpek fırın deler.

Aç olana acı soğan baklava.

Aç tavuk kendini buğday ambarında sanır.

Açık ağız aç kalmaz.

Adam eşeğinden, karı döşeğinden belli olur.

Adam öldüren uyumuş, kâr eden uyumamış.

Adamakla mal bitmez.

Adamın iyisi alışverişte belli olur.

Ağacın meyvesi olunca, başını aşağı eğer.

Ağaç yas iken eğilir.

Ağalık vermekle, efelik vurmakla olur.

Ağır baş iyidir, yenlik olsa uçar.

Ağırı ne yel alır ne sel.

Ağız yemeyince yüz utanmaz.

Ağlayanın malı gülene hayır gelmez.

Ağustosta beynin kaynasın, kışın da tencere kaynasın.

Ah alan onmaz, ah yerde kalmaz.

Ah ile gelen vah ile gider.

Ak koyunun kara kuzusu da olur.

Ak köpeğe koyun diye sarılma.

Ak köpeğin pamuk pazarına zararı olur.

Akçası ucuz olanın kendi kıymetli olur

Akıl toprak değil ki herkes başına savura.

Akıl yiğide sermayedir.

Akıllı bildiğini söylemez, deli söylediğini bilmez.

Akıllı sayıntı sayasıya, deli oğlan everir.

Akıllı yaşamaz derler, sen bugün de akşamı ettin.

Akılsız köpeği yol kocatır.

Akil (akıllı) söylemez, nâdan (cahil) söyletmez.

Akşamdan kalan aş, ağız yakmaz.

Al malın iyisini çekme kaygısını.

Al yakışırken, el bakışırken.

Al zengin kızını döndürsün anası evine, al fakirin kızını döndürsün anası evine.

Alçak tavuk kendini ferik gösterir.

Alışmadık kıçta don durmaz.

Allah ilmi dileyene, malı dilediğine verir.

Allah imhâl eder (mühlet verir), ihmal etmez.

Almak kolay ödemek zordur.

Altın eşiğin, gümüş eşiğe ihtiyacı vardır.

Altın kılıç demir kapıyı açar.

Altın pas tutmaz, deli yas tutmaz.

Altın semer giydirseler, eşek yine eşektir.

Altının kıymeti azlığındandır.

Ana gezer, kız gezer, ala zağar ev düzer.

Analar besler hurmayla, eller döver yarmayla.

Anası ölen kadın;babası ölen, bey oldum sanır.

Anasına bak kızını al, kıyısına bak bezini al.

Arap eli öpmeyenen dudak kara olmaz.

Arı kadar (gibi) eri olanın, dağ kadar yeri olur.

Armudun sapı var, üzümün çöpü var.

Arpacıya borç eden, ahırını tez satar.

Arsıza yüz versen, astar da ister.

Aslan bile kendini sineklerden korumak zorundadır.

Aş buldun düş, iş buldun sıvış

At ölür meydan kalır, yiğit ölür şan kalır.

Ata vurma, arpaya vur.

Ateş düştüğü yeri yakar.

Ateş elini yakar, kadın ömrünü.

Ateş olmayan yerden duman çıkmaz.

Ateş, ateşi söndürmez.

Atın ardında, kadının önünde gitme.

Attan düşen ölmez, eşekten düşen ölür.

Av kazana yakın gerek.

Avrat ev yapar, avret (ayıp) ev yıkar.

Ayağını yorganına göre uzat.

Ayıpsız yar arayan yârsız kalır.

Aynan yoksa komşuna bak.

Az düşünen, çok konuşur.

Az kazanan çok kazanır,çok kazanan hiç kazanır.

Az yiyen az uyur, çok yiyen güç uyur.

Az'ı kızana, çoğu kocana gösterme.

Babasına hayır etmeyenin kimseye hayrı olmaz.

Bağa bak üzüm olsun, üzümü yemeğe yüzün olsun.

Bağa var izin olsun, yemeye yüzün olsun.

Bahar çiçeğiyle güzeldir.

Bakmakla usta olunsa köpekler usta olurdu.

Bal olan yerde sinek de olur.

Bal yiyen baldan bıkar.

Baskıdaki altından , askıdaki salkım yeğdir.

Baş ağrıyınca sivrisinek davul olur.

Başına gün doğsun.

Başucun pınar, ayakucun göl olsun.

Batıl itikat, zayıf kafaların dinidir.

Batman ile giren, direm ile çıkmaz.

Baykuş viraneyi gülistana değişmez.

Bebeler birbirinden huy kapar, ayranlarına su katar.

Bekarlık sultanlıktır.

Berduşun şaşkını, gözlük takar kış günü.

Besle kargayı oysun gözünü.

Beş paralık fener, o kadar yanar.

Beylik tastan su içilmez.

Bilmediğin işe karışma, bilmediğin yola gitme!

Bin atın varsa bin dinlen, bir atın varsa in dinlen.

Bin işçi, bin başçı.

Binilmeyecek eşeğe torba takılmaz.

Bir "Ye'rim." diyenden kork, bir 'Yemem.' diyenden.

Bir ahmak olmayınca, bir akıllı geçinemez.

Bir bütün bir yarımdan iyidir.

Bir çamdan hem dama direk, hem ahıra kürek olur.

Bir darlığın bir bolluğu, bir bolluğun bir darlığı.

Bir edene, bir eden bulunur.

Bir elin nesi var, iki elin sesi var.

Bir korkak bir orduyu bozar.

Bir ye de bin şükret!

Bir yoğurum hamurun varsa da erbabına yoğurt.

Birbirinle ye iç, alavere etme.

Birinin evi yanar, biri balta sapı üteler.

Bitli baklanın kör alıcısı olur

Borcun iyisi vermek, derdin iyisi ölmek.

Borçlu güle güle gider, ağlayı ağlayı gelir.

Boş fıçı çok langırdar.

Boş gezen boklu örmeyi tez bulur.

Bu dünya iki kapılı handır, gelen bilmez geden bilmez.

Budalanın yağı çok olursa sakalına sürer.

Buğday başak verince orak pahalanır.

Buzağılı inek kıymetli olur.

Bülbülün çektiği dili belâsıdır.

Büyük dağa kar yağmadıkça küçük dağa sıra gelmez.

Büyük lokma ye de büyük söz söyleme.
 
Top