• Yazarlık... E-COZUM.NET
    Fikirlerinizi/yazılarınızı yayınlayabileceğiniz elit bir platform arıyorsanız; E-COZUM.NET doğru adres! Detaylar BURADA ...
  • Merhaba Ziyaretçi.
    Kazandığınız her 1000 ÇTL birikiminizi 5 TL ile değiştirip ödeme alabilirsiniz...

Aşiret

Suskun

V.I.P
V.I.P
Aşiret

Aşiret, Arapça aşîra عشةی رdan dil ve kültür yönünden büyük bir türdeşlik gösteren, birçok sülaleden oluşan, yapısındaki aileler arasında köken, ekonomi, din, kan veya evlilik bağları bulunan göçebe veya yerleşik nitelikteki topluluk, oymaktır. Türkiye'nin özellikle Doğu ve Güneydogu bölgelerinde, gün geçtikçe azalan bir eğilim göstersede halen aşiret sistemi bazı ailelerde varlığını sürdürmektedir. Başlıca bir reisten ve reisin yardımcılarından oluşan aile topluluğu genellikle diğer aşiretlere karşı kendi bölgelerini koruma adına oluşmuştur. Günümüz Türkiye'sinde aşiretler genellikle ülkenin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde varlıklarını sürdürmektedir. Fakat göçler nedeniyle bu aşiret bireyleri başta büyükşehirler olmak üzere ülkenin genelinde ikamet etmektedirler.

Türkiye'de Osmanlı İmparatorluğundan bugüne kadar çeşitli değişikliklere uğramış ise de sosyo-kültürel yapıları devam eden dokuz aşiret ve bunlardan kopmuş olan birçok kabile vardır. Türkiye'nin en büyük aşiretleri Mardin, Şırnak ve Hakkari illerinde bulunmaktadır. Başlıcaları Butikan, Jiriki, Ömerka, Hamika, Ömeriler'dir. Urfa'daki başlıca aşiretler Şeyhanlıoğlu, Karakeçili, Sincar, Koçgiri, Şerefhan, Binicil, Badıllı, Bucak, İzol, Sinikan, Koli, Kejan, Süleyman, Mersavi'dir. Adıyaman merkez Kahta ilçesin Kawi, Hıdısor aşiretleridir.

Aşiret
Eşîr​
Kabile
Qabîle​
Kabile
Qabîle​

Boy............ Boy
Bare ............Bare

Hane...........Hane.......Hane
Xane...........Xane.......Xane

Aile........Aile.........Aile
Mal........Mal.........Mal


 
Top