• Merhaba Ziyaretçi.
    Artık kazanılan ÇTL miktarları istenildiğinde TL ile değiştirilebiliyor. Konu ile ilgili detaylara BURADAN ulaşabilirsiniz.
  • Merhaba Ziyaretçi.
    "Güzel söz" konulu yarışma başlatıyoruz. İlgili konuya BURADAN ulaşabilirsiniz. Sizi de bu yarışmada görmek isteriz...

Aşığı ağlatma intizar olur, onun ahı hemen duyulur…

MustafaCİLASUN

Özel Üye
Özel üye
Aşk…
Gönül sahrasında nezaket
Umut sağanağında
Himmet ve letafet
Duygu dünyasında suhulet
Ve ünsiyet bereketiyle
Mücehhez olan nasibi haktır
Sevdası…
Sır içinde
Saklı duran firkattir

Tutku ve arzular aşkın değil,
Nefsi temayüllerdir
Ruhi ve kalbi olan

Nefsanîlikten arınmışğın ehliyetidir,
Hiçlik içinde ki zindeliktirAşk…
Gönül sayfalarına
Nakış gibi işleyen
İrfan açlığını gideren,

Hikmete yönelten fırsattır
Hak ve hakikatin şehrine
Amade kılan niteliktir,
Sabır ve sukutun içinde gizlenir
Aşk…
Hali edebe ve
İbrete sevk eden
Heva ve hevesten vazgeçiren,
Tensellikten men eden
Ruhu yücelten,
Kalbi nazargah bildiren
Sahibin emir ve nehiylerinde

İtminana erdirirAşk…
Bedensel ihtiyaçların
Zaruretine binaen

Kemaliyette değil,
Azimette kalınmasını
Gerektiren ferdir
Sevdası yalnızca
O’nun kulu olmak,
Rızasına adanmak,
Hürriyeti kullukta bulmaktır
Aşk…
Gönlün feyzi
Ve şevk merciidir
Endişe içinde ki halvettir,

Vuslat için payeyi reddedendir
Tevazuu ve ilimde,
Edep ve kanaatte,
Sabır ve çilede O’nun ikramı
Telakkisinde ki sadakattir
Mustafa CİLASUN
 
Top