Asal Kök Nedir? Tanımı

ZeyNoO

V.I.P
V.I.P
Asal Kök Nedir? Tanımı

Bir asal kök modülü n sayılar teorisindeki modüler aritmetikten bir kavramdır. Eğer
fe37f48a6bb040c06c5e7ccaac63bc66.png
olan bir tamsayı ise, n formuna göre aralarında asal sayılar mod n'e göre çarpılarak, bir grup oluşturacak şekilde yapılan işlem,
d4caa35a085231e43bccbdf8169782c0.png
veya
59ec4cfb4ef5c0cca41f6c5f9c08eee7.png
olarak gösterilir. Bir asal sayı için
b2374b104405ee67a89c1d3fdcab93ce.png
ve
4ef6dfbf71dc3868a424c8411cd29c46.png
ise, bu grup ancak ve ancak
79d24c4ec10711089bfed5ec9bf076f3.png
, veya
dc5cd9b6963c800e0f2cb79803845748.png
'ya denktir. Bu döngüsel grubun bir üreteci asal kök modülü n veya
59ec4cfb4ef5c0cca41f6c5f9c08eee7.png
'in bir asal elemanı'dır şeklinde tanımlanır.
Bir asal kök modülü n, diğer bir değişle, mod n'e göre g gibi öyle bir tamsayıdırki n'le beraber ortak çarpanı olmayan her tamsayı, g'nin bir kuvvetine denktir.
Örneğin
cfe32d236251ec6c1aed5a5b97283f68.png
alalım.
13af4d72e4d601a3a24da07b8e640633.png
'in elemanları
96f2ad5ff946d96bb76eab927a7d0bbe.png
'ün denk sınıflarından oluşur.mod 14'e göre
0dcca5dbf409abddff3f42eae13fa1c2.png
olduğundan, 3 mod 14'e göre bir asal köktür. Mod 14 için diğer ve tek asal kök ise 5'tir.

nnk (mod 14) - (satırlardaki değerler döngüsel şarta bağlı olarak tekrardan sonra kesilmiştir) 1 : 1 ; 2: 2 , 4 , 83 : 3, 9, 13, 11, 5, 14 : 4, 2, 85 : 5, 11, 13, 9, 3, 16: 6, 87: 7,8 : 8, 9 : 9, 11, 110 : 10, 2, 6, 4, 12, 811 : 11, 9, 112 : 12, 4, 6, 2, 10, 813 : 13 : 13, 114 : 0, 14' le aralarında asal olan sayılar yalnızca kuvvetlerinden biri 1 (mod 14)'e ulaşan sayılardır. Bu sayıların oluşturduğu küme S = (1, 3, 9, 13, 11, 5)'dir.
Problemi f(n, k) = nk - 1 ≡ 0 (mod 14) gibi ele alırsak, n için tasarlanan köklerin k > 0 olan kuvvetleri için bir polinom sağladığını görürüz. S kümesindeki elemanların tümü, R = {3, 5} kümesindeki sayılardan ve onların kuvvetlerinden elde edilebilir. Ama örneğin 11'den ve onun kuvvetlerinden elde edilemez (mod 14 için). S kümesi tüm kökleri içerir. R kümesi ise asal kökleri içerir. Bunların (mod 14)'e göre tüm kuvvetleri döngüsel olarak tüm kökleri elde eder.
 
Top