Arsa payi nasil belirlenir

dderya

kOkOşŞ
V.I.P
Önceden belirlenmiş yöntemlerle hesaplanan arsa payı o arazideki apartman için verilen alanı ifade eder. Dairenin metrekaresine göre değişkenlik gösteren bu pay hesaplamalara bağlı olarak değerlenir. Bahsedilen payın hesabı yapılırken toplam alan daire alanı gibi noktalar esas alınır. Bu pay bir apartman dairesinin üzerinde bulunduğu araziden alması gereken alandır.

Apartmanlardaki bağımsız bölümler belli bir büyüklüğe ve maddi değere sahiptir. Bu değerler göz önüne alınarak söz konusu pay belirlenir. 100 metrekarelik bir apartman dairesi ile 150 metrekarelik bir apartman dairesinin sahip olduğu arazi alan payı ile maddi değer aynı olmamalıdır. Bunun için de basit bir hesap yapılır. Bu hesaplamalar ve paylaşımlarda ilgili kanun ve yönetmeliklere uyulmak zorundadır.

Günümüzdeki pek çok arsa payı zamanında doğru şekilde hesaplanmamıştır. Binalardaki dairelerin metrekareleri farklılık gösterse de 8 dairelik bir apartmanda her daireye ayrılan pay genel olarak tapuda aynı gösterilmiştir. Belediyelerin ya da kamu kuruluşlarının bu payları denetleyebilmesi imkansıza yakın olduğu için çoğu bina tapusunda bu yanlışlıkları görmek mümkündür.

Nasıl Hesaplanır?

Bağımsız bölümün kaç metrekare olduğu ve bu bölüme ait olan oranın ne olduğu hesaplamaların merkezini oluşturur. Belirtilen bu faktörlere göre hesaplamalar yapılır. Temel anlamda hesap ise şu şekilde formülize edilebilir:

Arsa Payı (metrekare) = Bağımsız Alanların Toplamı (metrekare) x Arsa Payı Oranı

Örnek Hesap

8 bağımsız bölümden oluşan bir bina örnek için ele alınabilir. 8 bağımsız bölümün toplam metrekaresi 1000'dir. Kişiye ait olan bağımsız bölüm ise tapu kağıdında 20/110 arsa payı oranında gösterilir. Toplam metrekare ile pay oranı çarpılır.

1000 (metrekare) x 20/110 = 181,818 metrekare

Kişiye ait olan bağımsız bölümün arsa payı 181, 818 metrekare olarak bu şekilde hesaplanır. Ek olarak, mülk sahipleri tapu dairesinden kendi pay değerlerini de öğrenebilirler ve buna göre gereken düzeltme işlemlerini yaptırabilirler. Eskiden yanlış hesaplanan ya da hesaba uyulmayarak kayda geçirilen değerler bu şekilde güncellenebilir.

Her bağımsız bölümün kedine ait satış değeri vardır. Hesaplamalarda satış değerleri de şekillenir. Bu nedenle yukarıda anlatılan hesabın doğru yapıldığı ve kontrol edildiği takdirde, gerçek ve olması gereken satış değerlerine ulaşmak mümkündür.
 
Top