Aöf Vize Sorumlu Olunan Üniteler

BeReNN

Alyam?
Özel üye

İşletme Bölümü 1. SINIF

1. Genel Muhasebe 1- 10
2. Genel İşletme 1- 9
3. İktisada Giriş 1-10
4. Genel Matematik 1- 8
5. Davranış Bilimlerine Giriş 1- 8
6. Hukuka Giriş 1- 8
7. Temel Bilgi Teknolojileri 1- 7

İşletme Bölümü 2. SINIF

1. Muhasebe Uygulamaları 1- 9
2. Ticaret Hukuku 1-11
3. Yönetim Organizasyon 1- 9
4. Kamu Maliyesi 1- 7
5. İstatistik 1- 7
6. İktisat Teorisi 1-10
7. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1-15

İşletme Bölümü 3. SINIF

1. Türk Vergi Sistemi 1- 8
2. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 1- 8
3. Finansal Yönetim 1- 7
4. Pazarlama Yönetimi 1- 7
5. Maliyet Muhasebesi 1- 7
6. Yönetim Bilgi Sistemi 1- 6
7. Yabancı Dil (İngilizce) 1-15
(Almanca) 1-14
(Fransızca) 1- 6

İşletme Bölümü 4. SINIF

1. Uluslararası İşletmecilik 1- 8
2. İnsan Kaynakları Yönetimi 1- 7
3. Muhasebe Denetimi ve Mali Analiz 1- 7
4. Ser. Piy. ve Finansal Kurumlar 1- 7
5. Stratejik Yönetim 1- 6
6. Girişimcilik 1- 5
* 7. Türk Dili 1- 8
* Dikey geçişle kayıt yaptırıp 4. sınıfa geçen öğrencilerin ders programlarında Türk Dili dersi bulunmamaktadır.

İktisat - Maliye - Kamu Yönetimi - Çalışma Ekonomisi ve
Endüstri İlişkileri Bölümleri 1. SINIF

1. Genel Muhasebe 1- 10
2. Genel İşletme 1- 9
3. İktisada Giriş 1-10
4. Genel Matematik 1- 8
5. Davranış Bilimlerine Giriş 1- 8
6. Hukuka Giriş 1- 8
7. Temel Bilgi Teknolojileri 1- 7

İktisat - Maliye - Kamu Yönetimi - Çalışma Ekonomisi ve
Endüstri İlişkileri Bölümleri 2. SINIF

1. Muhasebe Uygulamaları 1- 9
2. Ticaret Hukuku 1-11
3. Yönetim Organizasyon 1- 9
4. Kamu Maliyesi 1- 7
5. İstatistik 1- 7
6. İktisat Teorisi 1-10
7. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1-15

İktisat Bölümü 3. SINIF

1. Para Teorisi ve Politikası 1- 6
2. Uluslararası İktisat 1- 6
3. İdare Hukuku 1- 5
4. Türk Vergi Sistemi 1- 8
5. Devlet Bütçesi 1- 7
6. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 1- 8
7. Yabancı Dil (İngilizce) 1-15
(Almanca) 1-14
(Fransızca) 1- 6

Maliye Bölümü 3. SINIF

1. Para Teorisi ve Politikası 1- 6
2. İdare Hukuku 1- 5
3. Türk Vergi Sistemi 1- 8
4. Devlet Bütçesi 1- 7
5. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 1- 8
6. Kamu Ekonomisi 1- 7
7. Yabancı Dil (İngilizce) 1-15
(Almanca) 1-14
(Fransızca) 1- 6

Kamu Yönetimi Bölümü 3. SINIF

1. Türk Vergi Sistemi 1- 8
2. Devlet Bütçesi 1- 7
3. Sosyal Politika 1- 7
4. İdare Hukuku 1- 5
5. Anayasa Hukuku 1- 8
6. Türk Siyasal Hayatı 1- 3
7. Yabancı Dil (İngilizce) 1-15
(Almanca) 1-14
(Fransızca) 1- 6

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü
3. SINIF

1. Finansal Yönetim 1 - 7
2. İdare Hukuku 1- 5
3. Sosyal Politika 1- 7
4. Çalışma Ekonomisi 1- 8
5. İş Hukuku 1- 7
6. Sosyal Güvenlik Hukuku 1- 8
7. Yabancı Dil (İngilizce) 1-15
(Almanca) 1-14
(Fransızca) 1- 6

İktisat Bölümü 4. SINIF

1. İktisadi Kalkınma ve Büyüme 1- 5
2. Maliye Politikası 1-10
3. Vergi Hukuku 1- 6
4. Türkiye Ekonomisi 1- 6
5. Finansal Ekonomi 1- 5
6. İktisat Tarihi 1- 5
*7. Türk Dili 1- 8

Maliye Bölümü 4. SINIF

1. Maliye Politikası 1-10
2. Türkiye Ekonomisi 1- 6
3. Finansal Ekonomi 1- 5
4. Vergi Hukuku 1- 6
5. Uluslararası Mali İlişkiler 1- 7
6. Yerel Yönetimler 1- 7
*7. Türk Dili 1- 8

Kamu Yönetimi Bölümü 4. SINIF

1. Türkiye Ekonomisi 1- 6
2. İnsan Kaynakları Yönetimi 1- 7
3. Yerel Yönetimler 1- 7
4. Siyaset Bilimi 1- 8
5. Maliye Politikası 1-10
6. Örgütsel Davranış 1- 7
*7. Türk Dili 1- 8

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü
4. SINIF

1. Türkiye Ekonomisi 1- 6
2. Uluslararası Çalışma Normları 1- 6
3. Örgütsel Davranış 1- 7
4. İş Sağlığı ve İş Güvenliği 1- 8
5. İnsan Kaynakları Yönetimi 1- 7
6. Endüstri İlişkileri 1- 7
*7 Türk Dili 1- 8

alıntı
 
Top