Ankaranın gezilecek yerleri

cemree

=)=)
V.I.P
Anıtkabir: Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, inkılâpların yaratıcısı, kahraman asker, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedî istirahatgâhının bulunduğu Anıtkabir, Rasattepe' de inşa edilmiştir.
Mimarları Prof. Emin Onat ve Doç. Orhan Arda'dır. 1944 yılında yapımına başlanan anıt, 1953′te tamamlanmıştır. Aynı yıl Ata, Etnografya Müzesindeki geçici kabrinden büyük bir törenle buraya nakledilmiştir.
Anıtkabir kompleksi içindeki üniteler ;İstiklâl Kulesi, Hürriyet Kulesi, Aslanlı Yol, Müdafaa-i Hukuk Kulesi, Mehmetçik Kulesi, Zafer Kulesi, Barış Kulesi, 23 Nisan Kulesi, Misak-ı Milli Kulesi, İnkılâp Kulesi, Zafer Kabartmaları, Mozole – Şeref Holüdür.

images?q=tbn:ANd9GcR8xMYoFpMYc24Fnq2GbtHKBfQb8JOZOxfuKzUZ3T_VEnSH0zwv.jpg


Gordion – Polatlı/Yassıhöyük:Frigya Krallığı'nın başkenti, ünlü Gordion şehrinin kalıntıları; Ankara-Eskişehir karayolunun yakınında, Sakarya (Sangarios) ve Porsuk nehirlerinin birbirlerine yaklaştıkları yerde, Polatlı'nın 21 km. kuzeybatısında, Ankara'dan 90 km. uzaklıkta, Yassıhöyük köyündedir.
Gordion' un tarihi M.Ö. 3000 yılma (Eski Tunç Çağı) kadar dayanmaktadır. Asur, Hitit (M.Ö. 1950 – M.Ö. 1180) ve Frigya (M.Ö. 900 -M.Ö.620) nın önemli bir yerleşme yeri idi. Frigya Devletine başkentlik yapmıştır. Gordios adlı (Frig başkenti kurucusu) kralın adını almıştır. Kral Gordios tarafından bağlanan ünlü düğüm, Büyük İskender tarafından M.Ö. 333 yılında kışı geçirdiği Gordion'da kesilmiştir. Gordion'da, bu tarihten sonra Büyük İskender Dönemi (M.Ö. 300-100) başlamış, sonra Roma Dönemi (M.Ö. 1.- M.S.4. yy.), daha sonra Selçuklu (M.S.11.-13. yy.) dönemi sürmüştür.

images?q=tbn:ANd9GcQqoMNLoIVp0Fyy9uMrCBqQRT0hMni7iaIhHU2d9y84qH80A6P_VQ.jpg


images?q=tbn:ANd9GcTxUw_S9fI_egVFtGd84Mol0p4t64tUIo85OEC8_bazzdTecrUjUA.jpg


Roma Hamamı – Ankara/Merkez:Ulus Meydanından Yıldırım Bayazıt Meydanına uzanan Çankırı Caddesi üzerinde, caddeden 2.5 metreye kadar yükseklikteki bir platform üzerinde bulunmaktadır. Hamamın bulunduğu yüksek platformun höyük olduğu bilinmektedir.
Hamam, Caracalla (M.S. 212-217) devrine tarihlenir. Caracalla Hamamının Çankırı Caddesindeki girişi, sütunlu bir revak kalıntısının çevrelediği geniş bir alana, palaestraya yani bir güreş sahasına açılır. Bu revaklı avlunun bir kenarında 32 sütun olmak üzere bütün yüzünde 128 mermer sütun bulunmaktadır. Hamam binaları paleastra kısmının hemen arkasında yer alır. Bu yapılar ender rastlanan bir büyüklükte olup, her zaman olduğu gibi Apoditerium (soyunma kısmı), Frigidarium (soğukluk kısmı), Tepidarium (ılık kısım) ve Caldarium (sıcak Kısım) bölümlerinden oluşur.

images?q=tbn:ANd9GcTGUpbXnJX6szm8-WL6FwrH4o8EGJ6cKoMyNnkqp4aQaYMHBdVm.jpg


Gavurkale Örenyeri – Ankara/Haymana:Ankara'nın 60 kilometre güneybatısındadır. Yanında akmakta olan Babayakup Deresinin tabanından 60 metre yüksekte olan tepe, uzun süren bir yerleşmeye sahne olmuştur. Tepeye buradaki eski yıkık duvarlar nedeniyle Gavurkale adı verilmiştir.
Gavurkale, bir tepe üzerindeki dik kayaların güneye bakan yüzünde yer alan; birbiri ardına yürüyen iki tanrı, karşılarında oturan bir tanrıça kabartması ve bu kayalığın çevresindeki iri bloklardan oluşan duvarlar ile dikkati çekmiştir. Söz konusu kaya kabartmaları Hititlere özgü eserlerden olup, Anadolu'nun değişik yerlerinde bulunan benzer anıtlardan sadece birisidir.
Yapılan çeşitli araştırmalar sonucunda buranın surlarla çevrili önemli bir merkez olduğu anlaşılmıştır. Önceleri yalnızca Hititlerin ibadet yeri olarak bilinen Gavurkale' de önemli Frig yerleşiminin olduğu da anlaşılmış, burası 1930 yılındaki çalışmalar sırasında bizzat Atatürk tarafından ziyaret edilmiştir. Daha sonraki yıllarda çevresinde çeşitli yüzey araştırmaları yapılmış olan Gavurkale'de 1998 yılında Anadolu Medeniyetleri Müzesi Başkanlığında kazı çalışmalarına da başlanmıştır.
mH4HJ3v.jpgKaralar Köyü Örenyeri – Ankara/Kazan

Karahöyük Harabesi – Hacıtuğrul Köyü

Etnografya MüzesiEtnografya Ankara'nın Namazgah adı ile anılan semtinde, Müslüman mezarlığı olan tepede kurulmuştur. Anılan tepe Vakıflar Genel Müdürlüğünce 15 Kasım 1925 tarihli Bakanlar Kurulu kararı gereğince, Milli Eğitim Bakanlığı'na müze yapılmak üzere bağışlanmıştır.
1924 yılına kadar Anadolu'da Kurtuluş Savaşı'na katılan, milli kültüre önem veren devrimciler, Türklerin maddi ve manevi kültü mirasını içeren bir Etnografya Müzesi'nin kurulmasının gerekliliğine inanıyorlardı. Bu nedenle Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Suphi Tanrıöver, eski mesai arkadaşı Budapeşte Etnografya Müzesi şeflerinden Türkolog J. Meszaroş'un müzenin kuruluşu konusundaki görüşleri sorularak, kendisine hizmet teklif edildiği, Prof. Meszaroş'un bakanlığa sunduğu 29 Kasım 1924 tarihli raporundan anlaşılmaktadır. Böylece Halk Müzesi'nin kurulmasına hazırlık yapılmak üzere, 1924'te İstanbul'da Prof. Celal Esad (Arseven) başkanlığında, daha sonra 1925 yılında İstanbul Müzeler Müdürü Halil Ethem (Erdem) başkanlığında, eser toplamak ve satın almak üzere özel bir komisyon kurulmuştur. Satın alınan 1250 adet eser, 1927 yılında inşası tamamlanan müzede teşhir edilmiştir. Müze Müdürlüğü'ne de Hamit Zübeyr Koşay atanmıştır.
15 Nisan 1928 yılında müzeyi ziyaret eden Gazi Mustafa Kemal Paşa (Atatürk) müze hakkında bilgi aldıktan sonra, Afgan Kralı Amanullah Han'ın Türkiye'yi ziyaretleri nedeniyle, müzenin açılmasına emir buyurmuşlardır. Müze 18.7.1930'da halka açılmış ve 1938 Kasım ayında Müzenin iç avlusu, geçici kabir olarak ayrılıncaya kadar açık kalmıştır. Atatürk'ün naaşı 1953'de Anıtkabir'e nakline değin burada kalmıştır. Bu kısım halen Atatürk'ün anısına hürmeten sembolik bir kabir şeklinde korunmaktadır, üzerinde beyaz mermere yazılmış şu kitabe bulunmaktadır.
“Burası 10.11.1938'de sonsuzluğa ulaşan Atatürk'ün 21.11.1938 den 10.11.1953 e kadar yattığı yerdir.”
15 yıl süreyle Etnografya Müzesi Anıtkabir görevini görmüştür. Devlet başkanlarının, elçilerin, yabancı heyetlerin ve halkın ziyaret yeri olmuştur. Bu süre içinde müzede çalışmalar sürdürülmüş 6-14.11.1956 tarihinde Uluslararası Müzeler Haftası nedeniyle gerekli değişiklikler yapılarak, tekrar halkın ziyaretine açılmıştır.
Binanın mimarı Arif Hikmet (Koyunoğlu) Cumhuriyetin ilk dönem mimarlarının en değerlilerindendir
Bina dikdörtgen planlı olup, tek kubbelidir. Yapının taş duvarları küfeki taşı ile kaplanmıştır. Alınlık kısmı mermer olup üzerleri oyma süslüdür.
Binaya 28 basamaklı bir merdivenle çıkılır. 4 sütunlu, üçlü bir giriş sistemi vardır. Kapıdan girilince kubbe altı holüne ve buradan da iç avlu denilen sütunlu kısma geçilir. Buranın ortasına mermer bir havuz yapılmış, çatı kısmı açık bırakılmıştır. Daha sonra bu iç avlu Atatürk'e geçici kabir olarak ayrıldığında, havuz bahçeye nakledilerek, çatısı kapatılmıştır. İç avlunun etrafında simetrik olarak büyüklü küçüklü salonlar yer almaktadır. İdare kısmı müzeye bitişik olup iki katlıdır.
Müze önünde at üstünde duran bronz Atatürk Heykeli 1927'de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından İtalyan Sanatkarı P. Conanica'ya yaptırılmıştır.
Etnografya Müzesi, Türk Sanatının Selçuklu Devrinden zamanımıza kadar devam eden örneklerinin sergilendiği bir müzedir.
Anadolu'nun çeşitli yörelerinden derlenmiş halk giysileri, süs eşyaları, ayakkabı, takunya örnekleri, Sivas yöresi kadın ve erkek çorapları çeşitli keseler, oyalar, çevreler, uçkurlar, peşkirler, bohçalar, yatak örtüleri, gelin kıyafetleri, damat tıraş takımları eski geleneksel Türk sanatının birer temsilcileridir.
Türklere özgü teknik malzeme ve desenlerle kendi içinde halı dokuma merkezlerinden Uşak, Gördes, Bergama, Kula, Milas, Ladik, Karaman, Niğde, Kırşehir yörelerine ait halı ve kilim koleksiyonu vardır.
Anadolu Maden sanatının güzel örnekleri arasında XV.Yüzyıldan kalma Memlük kazanları, Osmanlı şerbet kazanları, güğüm leğen, sini, kahve tepsisi, sahanlar, taslar, mum makasları vb. çeşitli madeni eserler vardır.
Osmanlı Devri yayları, okları, çakmaklı tabancalar, tüfekler kılıç ve yatağanlar, Türk çini porselenleri ve Kütahya porselenleri, tasavvuf ve tarikat ile ilgili eşyalar, Türk yazı sanatının güzel örneklerinden levhalar bulunmaktadır.
Türk ağaç işçiliğinin en güzel örneklerinden, Selçuklu Sultanı III. Keyhüsrev'in tahtı (XIII. y.y.), Ahi Şerafettin Sandukası (XIV.y.y.), Nevşehir Ürgüp'ün Damsa Köyü Taşhur Paşa Camii mihrabı (XII. y.y.), Siirt Ulu Camii Mimberi (XII.y.y.) Merzifon Çelebi Sultan Medresesi Kapısı (XV.y.y.) müzemizin önemli eserlerindendir.
VII. Dönem T.B.M.M. üyesi Besim Atalay'ın müzeye armağan ettiği koleksiyonu çeşitli devirlere ait Türk sanat tarihlerini içermektedir.
Müzede özellikle Anadolu etnografya ve folkloru, sanat tarihi ile ilgili eserleri içeren bir ihtisas kütüphanesi bulunmaktadır.

images?q=tbn:ANd9GcQtACK9t0AvIkMAbsAQ-UY1R4GuLjDCmPuzOhulDHUsH_rXVGAVJA.jpg


Ogüst Mabedi – Ankara/Altındağ

images?q=tbn:ANd9GcRK82T7cy6jTp_ERn-BXggLNjWl8sPjTHFZNkRnHWhuzfMtD6Cxkw.jpg


AhlatlıbelAhlatlıbel, Ankara'nın 14 kilometre güneybatısında Taşpınar Köyü – Gavurkale -Haymana eski yolu üzerindedir. Ankara'ya çok yakın olan bu Eski Tunç Çağı istasyonu Anadolu için önemli bir düz yerleşme birimidir.

images?q=tbn:ANd9GcRWugk9jfdGA4AHpcuorbzKGZVlJGxXS-y9spYuLgCOKW7rKDnGvw.jpg


Bitik : Bitik Höyüğü Ankara'nın 42 kilometre kuzeybatısındadır. Yukarıdan aşağıya doğru M.Ö. V. yüzyılda başlayan bir Klasik Çağ iskânı ile kalın bir Eski Tunç Çağ iskânı meydana çıkarılmıştır. Bitik' teki Eski Tunç Çağı kalıntıları bölgenin Doğu ve Batı Anadolu ile ilgisini belgeler.

Etiyokuşu :Ankara'nın 5 kilometre kuzeyinde, Çubuk Çayı kıyısındadır. Buradaki kazı Prof. Şevket Aziz Kansu tarafından 1937 yılında Türk Tarih Kurumu adına yapılmıştır. En alt katta Eski Taş Devri tipte aletler ele geçmiştir. Onun üstündeki Eski Tunç Çağı kültürü Ahlatlıbel kültürü ile benzerlik gösterir. En üstte ise çeşitli devirlere ait büyük bir sarayın kalıntılarına rastlanmıştır.
 
Düzenleyen yönetici:

cemree

=)=)
V.I.P
Augustus Tapınağı :Ulus’ta Hacı Bayram Cami bitişiğindedir. M.Ö. II. yüzyılda Frigya Tanrıçası Men adına yapılmış olan tapınak zamanla yıkılmıştır. Bugün kalıntıları bulunan tapınak ise son Galat Hükümdarı Amintos’un oğlu Kral Pylamenes tarafından Roma İmparatoru Augustus adına bir bağlılık nişanesi olmak üzere yaptırılmıştır.
Bizanslılar zamanında çeşitli eklemeler yapılıp, pencereler açılarak kilise haline getirilmiştir. Etrafı dört sütunla kuşatılmış dört duvar halindedir. Etrafını çevreleyen uzunluğuna on beşer, enine altışar adet kırk iki, tapınağın kapısı önünde dört, arkada iki adet sütunun yerleri bulunmaktadır. Yalnız iki yan duvarı ile kenarları işlemeli olan kapı kısmı eski hali ile ayakta durmaktadır. Aslı Roma Tapınağında bulunan ve Augustus’un başardığı işleri gösteren vasiyetnamesi bir yazıt ile bu tapınağın türbeye bitişik duvarına konulmuştur.

Julianus Sütunu Defterdarlık ve valilik binası arasındaki havuzun kenarında bulunmaktadır. Hiçbir yazıtı yoktur. Gövdesinde birçok halka olup, yüksekliği on beş metre kadardır. Sütunun İmparator Julianus’ un (M.S. 361)

images?q=tbn:ANd9GcRqaeKOQR2xKHuBUn5tEGJ2YdrIold1nNnDnY0XxG1319kTePEh.jpg


Ankara Roma Tiyatrosu : Hisar Caddesi ile Pınar Sokak arasında yer alır. İlk defa 1982 yılı sonunda bulunmuş, kurtarma kazılarına 15 Mart 1983′te Müzeler Genel Müdürlüğünce başlanmıştır. Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürlüğü de kazılan 1986 yılı sonuna kadar sürdürmüştür. Sonuçta M.S. II. asrın başına tarihlenen tipik bir Roma Tiyatrosunun kalıntıları çıkarılmıştır. Bunlar arasında tonozlu parados binaları, döşemeli orkestra, seyirci oturma yerleri (kavea), sahne odası (scene)’ndan artakalan temel ve duvarların yanı sıra birçok heykel ve parçalan bulunmuştur.
 

cemree

=)=)
V.I.P
Akköprü :Varlık Mahallesi önünde ve Ankara Çayı üzerinde olup, Ankara’nın en eski köprüsüdür. 1222 yılında Selçuklu Hükümdarı I. Alaaddin Keykubat tarafından Ankara Valisi Kızılbey zamanında yaptırılmıştır.

images?q=tbn:ANd9GcSoi6701J6mqGYiJMbPwm1okVYXSl8fYvzot7JZcB-1eLT-hniM.jpg


Beştepeler Tümülüsü :Anıtkabir alanındaki tümülüslerde ilk kazı 1926 yılında Makridi tarafından yapılmıştır. 1945 yılında Anıtkabir alanında yapılan toprak düzeltmesi sırasında birkaç tümülüsün kaldırılması gerekmiş, iki tümülüs açılmış ve burada Friglere ait birçok çanak çömlek ile beraber aletler de ele geçmiştir. Uzmanlar bu tümülüslerin Gordion Frig mezarlarıyla çağdaş olduğunu meydana çıkarmışlardır.

Yumurtatepe (Demetevler) Tümülüsü:Çiftlik – Demetevler Kavşağında Demetevlere giden yolun sol tarafında yer alır. 1986 ve 1987 kazı mevsimlerinde Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürlüğünce kazılmıştır. Yapılan kazılar sonucunda, tümülüsün tepesinde Eski Tunç Çağına ait küçük ve yuvarlak tek bir yapı ve içinde pişmiş toprak eserler ele geçirilmiştir.

Kül Höyük :Oyaca Kasabası sınırları içerisinde olup, Ankara-Haymana karayolunun yaklaşık 50. kilometresinde sola ayrılan Boyalık, Culuk, Çalış ve Durupınar yolundan 1.5 km gittikten sonra yolun sağında ve 150 metre mesafededir. Orta büyüklükte höyüklerden olan Külhöyük’te, Anadolu Medeniyetleri Müdürlüğü Başkanlığında kazı çalışmaları yapılmaktadır.

images?q=tbn:ANd9GcR_ce6N8F1WwlHMLbbJPG0Sn-ic-NaPORzzofj84ld5X7k67ywtaw.jpg


Karaoğlan :Karaoğlan, Ankara’nın 25 km. güneyinde ve Ankara-Konya yolu üzerindedir. Höyükte Kalkolitikten itibaren tüm uygarlık katları görülmektedir. Ankara Gölbaşı bölgesinde Hitit ve Frig katlarına sahip en önemli istasyonlardan birisidir.

Ankaradaki Müzeler

Anadolu Medeniyetleri Müzesi
images?q=tbn:ANd9GcSNQRcGlgwTQBFtwa-MaS9HQpmGmsk_Jphy-jJLr-sQn1QWIPVi2Q.jpgEtnografya Müzesi
images?q=tbn:ANd9GcR0plqnl9Nuw-Yi4or4pqRER1QJxR9SSMfe_CH5n_llg615k86N5w.jpgAnkara’da Atatürk Evi
images?q=tbn:ANd9GcSt2d-tinQd2g12q-QFZMiDU8BuhhERjgIsJ1QYllm_HthGSYo6.jpgAnkara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi ”Oyuncak Müzesi”
images?q=tbn:ANd9GcS7_44C3n7luyjJSLg9IAqTHPWY5DozCr5zqsMUpMAjrBLUwiHplQ.jpg
 

cemree

=)=)
V.I.P
Atatürk’ün Mekanı Müze Köşk


Beypazarı Kültür ve Tarih Müzesi
mxnorUe.jpg


Eğit-Der Eğitim Özel Müzesi
images?q=tbn:ANd9GcQG0GNFU6YTSNzsk8_rcr9fXCxrxpAN9CJYuULa-vbuidSqtowV.jpgGordion Müzesi
images?q=tbn:ANd9GcQzUALYnfNhDX-Ib18Lgx2R_2ndKaxvUZYgXmfCW6nAKQ4XU4d7.jpg
 
Düzenleyen yönetici:

cemree

=)=)
V.I.P
100. Yıl Kız Teknik Öğretim Müzesi
uQJszWw.jpgGazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi
images?q=tbn:ANd9GcTJW8PhhtcaH1eFcABBvuPXO8wLhp5W5y-84EAxCCBsmqU8XVxpCw.jpgKurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet Müzesi
images?q=tbn:ANd9GcRJaek4CuSUDsfXtn90bx6e2ODHrTte1tIGXT3tl-cT1BNfCT5Jtg.jpgAnkara Kalesi: Asırlardır kentin bekçiliğini yapan Ankara Kalesi kentin sembolü olmuştur. Ankara Kalesi’nin tarihi, kentin tarihi kadar eskidir. Yapılış tarihi kesin olarak bilinmemekle beraber ilk kez Romalılar tarafından yapıldığı fikri yaygındır.
Selçuklular tarafından onartılıp genişletilmiştir. Kurulduğu tepe yanında akan (Hatip Çayı) Bentderesinden 110 metre yüksektedir.
Kale, iç ve dış kale olmak üzere iki kısımdır. Yirmiden fazla kulesi vardır. Dış kale eski Ankara şehrini yürek biçiminde çevirir. Dört katlı olan iç kale kısmen Ankara taşından kısmen de toplama (spoliyen) taşlarla yapılmıştır. İç kalenin iki büyük kapısı olup, birisi dış kapı, diğeri hisar kapı adını taşır. İç kaledeki kulelerin yüksekliği 14 ile 16 m. arasında değişmektedir. Bugün kale içinde Osmanlı Ankara’sının XVII. Yüzyıldan itibaren ayakta kalmış bir çok Ankara evi bulunmaktadır.
images?q=tbn:ANd9GcT5bZRvLB1hccQ6YO8Ed0nxO96POb5h3_jOz7KV_bt3evOqyXptmw.jpg
Kalecik Kalesi Kalecik Kalesi, Çankırı’ya giden yol üzerinde Ankara’dan 78 km. uzaklıktadır. Modern kasabaya hakim olan simetrik koni biçimli bir tepenin üzerine kurulmuştur. Güneybatısındaki dağlara bir sırtla bağlanır ve Kızılırmak’ a doğru uzanan ovada tek başına yükselir.
images?q=tbn:ANd9GcSg_I_n1GSIzbAdaaxlcsXBZG83tQMGZc4spHqkh0bJjSJfR1gn.jpgAnkaradaki Camiler
Şehrin bazı önemli camileri,

Ağaç Ayak Cami,
images?q=tbn:ANd9GcTMS1_2fgjqGiSyQ-Lxj9vhFvz04ZvniWO-W_WkMTCrXYVdRput.jpgAhi Elvan Cami,
images?q=tbn:ANd9GcTb8Zfc55BvJlYU1Mm-JTduR0GM_XdI7v1E7xG84AISqMFzaqPZEA.jpgAslanhane (Ahi Şerafettin) Cami,
images?q=tbn:ANd9GcRjoOiYeSUj_tGYXtT5Fqz4AjEs4gJHtcfRg0Y1A4B-Gc7JpAfN.jpgCenab-ı Ahmet Paşa Cami,
images?q=tbn:ANd9GcRJ_oZU3jKLiPHigabKrWmFI7qnoScUrIsFxtWioUSCjy1QTjmE.jpgAlaaddin Camii,
5Ul5C7a.jpg
 
Düzenleyen yönetici:

cemree

=)=)
V.I.P
Hacı Arap Camii,
images?q=tbn:ANd9GcTeFHmXZAjaxvs3W0T3XwBgKoT4s1UwjHZwRVXVag9OX0IjOz_d.jpgİbadullah Cami
images?q=tbn:ANd9GcT3bD4KCBjYdaHutQi-x2mEWPPM5AasqDr_qyOiExkWzlZz_sSgdw.jpgKaracabey Camii,
images?q=tbn:ANd9GcR-OMgD2cfvEsBcoZ-ZovS9S49ekgIDrnaJJHw53yotcs7L7b0G.jpgKocatepe Camii,
images?q=tbn:ANd9GcRoNKCmKGMRGr2y4lA9a9UfZajhkG87Gx7vnfWarkUxAA0JMRgdfQ.jpgTabakhane Camii,
images?q=tbn:ANd9GcQ7uIjqQRimRnMHDodExdpXdkUbCF5nyH_BCtyZr5FKzc5Y-ExBJw.jpg
 
Düzenleyen yönetici:

cemree

=)=)
V.I.P
Ankaradaki Türbeler

Ahi Şerafettin Türbesi,
images?q=tbn:ANd9GcQyMGXCzKi8J19DFqGOBiorDRmljCOiNowEWKxdESLIuB5wu3nZJA.jpgAzimi (İsmail Paşazade Hacı Esad) Türbesi,
RIubkmi.jpgCenab-ı Ahmet Paşa Türbesi,
images?q=tbn:ANd9GcToGb_dAw92mIwj6OPtgRc0v1uTIPzov7VPCjE8F1LPsrAgGDjq.jpgHacıbayram Veli Türbesi,
images?q=tbn:ANd9GcSvD3RIIpjubxz310GyxeGMpcIFemomvvFoV5aECFz2QMms399cfg.jpgİsmail Fazıl Paşa Türbesi,

Karacabey Türbesi,
o1OW5mr.jpgKaryağdı Türbesi,
images?q=tbn:ANd9GcQ0-otMRUAlTg6kX0ISDjQbNWhIf31pt_-t7DFlzyB9RC844kfq.jpgKesikbaş Türbesi,
images?q=tbn:ANd9GcTznaVz1i32eRHn1S5xPzmaklTnV_j19aXEC8vU0bI2MiEanMVTtg.jpgYörük Dede (Doğan Bey) Türbesi.
images?q=tbn:ANd9GcT9L3GY3MZk3O92YO7Xe86Xq3Hpm0uFiz3wAo3Wayih2jeJUCXB.jpg
 
Düzenleyen yönetici:

cemree

=)=)
V.I.P
Ankaradaki Kiliseler

Katolik Kilisesi (St. Theres Kilisesi)
images?q=tbn:ANd9GcRODYUU4DyK8itb_DhedZwkxXfrDs0OA6-2gv5f8KtgH6AgAm5D.jpgAnglikan Kilisesi (St. Nicolas Kilisesi)Sinagog (Museviler Cemiyeti)
nBEoCGh.jpg
 
Düzenleyen yönetici:

cemree

=)=)
V.I.P
Ankaradaki Hanlar


Çengel Han:Kale altında ve Atpazarı Meydanı Sefa Sokakta bulunmaktadır. Kitabesinin 1522 tarihinde yapılmış olduğu anlaşılmaktadır.
images?q=tbn:ANd9GcSGAVMsBhqHHhj44lFlMAvDMpkL4CjABlCg2a0eFdP0ysn2zr54Bw.jpg


Kurşunlu Han:Ankara Kalesine giden yol üzerinde bulunan ve Fatih'in sadrazamlarından Mahmut Paşa tarafından 1421 yılında yaptırılmış olan eser, tipik Osmanlı şehir içi hanlarındandır.
images?q=tbn:ANd9GcTeL7KpjJ11kaxogU12tODFOZgr1VbPLW7ebWDhCDDFNLAFTAy7.jpg


Mahmut Paşa Bedesteni: Kale yolu üzerinde ve Kurşunlu Hanın bitişiğindedir. 1421 – 1459 yılları arasında han ile birlikte Sadrazam Mahmut Paşa tarafından yaptırılmıştır.

Doğu – Batı istikametinde boyuna uzanan büyük ve muntazam dikdörtgen plânda olup, on adet büyük kubbe ile örtülü bedesten ve bedesten dışında meydana gelmiş olan arasta ile birlikte iki kısımdan ibarettir. Anılan bedesten bugün Anadolu Medeniyetleri Müzesi teşhir salonu olarak kullanılmaktadır.
images?q=tbn:ANd9GcQ3GsFyPVUu4St0Gxh0nWI0Qc74t2_rUdwp2ZUQ7IJ0_zOozKPmAw.jpg


Sulu Han: Hacı Doğan Mahallesi Tekneciler Sokağı ile Sulu Han Sokağı arasında bulunmaktadır. 1685 tarihinde Şeyhülislâm Cevvar Zade Mehmet Emin Bey tarafından Zincirli Camiye vakıf olarak yaptırılmış olduğu ileri sürülen Sulu Hana Hasan Paşa Hanı da denilmektedir. Fakat 1141 tarihli vakfiyede, Hanın Abdülkerimzade Mehmet Emin Bey tarafından vakfedildiği kayıtlardan anlaşılmaktadır.
images?q=tbn:ANd9GcSp190c1GUBN0HPoESaHadIONkaKkCqMyWzUwRPAaN3gzUiDjKl.jpg


Zağfiran (Safran) Hanı: At Pazarındadır. Aslen Kayserili olup, Ankara'ya yerleşen Hacı İbrahim Bin Hacı Mehmet tarafından yaptırılmıştır. Vakfiyesi 1512 tarihlerinde düzenlendiğine göre bu tarihlerde yapılmış olmalıdır. Hanın yarısı mülk, yansı vakıfın ruhuna cüz-i şerif okumak, Lütfi Han kapısındaki musluğa bakmak için vakfedilmiştir. İçinde bir mescit yer almaktadır.
images?q=tbn:ANd9GcSYqFIue3Mg9s9HGLeheFbK5p_uOYUb2yfCcNDO5itAOe2kvgYh.jpg
 
Top