Anıtkabir Oratoryosu

ANITKABİR

Kişiler
 • Türkler Korosu
 • Tek
 • Oğuz Kağan
 • Bilge Kağan
 • Alpaslan
 • Osman Gazi
 • Fatih
 • Yavuz
 • Kanuni
 • Atatürk
 • Eski önderler
TÜRKLER KOROSU
Zaman derinliklerinden kopup gelenleriz biz, Türkleriz biz!
Dünya karanlığına şafak şafak gülenleriz biz, Türkleriz biz!
Büyük amaç uğruna göz kırpmadan ölenleriz biz, Türkleriz biz!
Hayatı acısıyla tatlısıyla bilenleriz biz, Türkleriz biz!
Asya'nın bağrından dört bucağa yayılanlarız biz! Kurak toprakları yeşertmek için alanlarız biz!
Girdiğimiz her yere derin kökler salanlarız biz!
Kurduğumuz ülkede çağlar boyu kalanlarız biz!

TEK-Hatırla!

KORO
Hunlar olarak
Eğittiğimiz atlarla bizdik
Bozkırın uzaklıklarını kısaltan.

TEK-Hatırla!

KORO - Göktürkler olarak
Bizim türkümüzdü Asya'nın
Uçsuz bucaksızlığında yankılanan.

TEK- Hatırla!

KORO
Uygurlar olarak
Aklın buyruğuna alıp doğayı
Bizdik yöremizi aydınlatan.

TEK-Hatırla!

KORO
Duyulur
Atilla’nın Avrupa'da estirdiği kasırga.

TEK-Hatırla!

KORO
Hazarları.

TEK-Hatırla!

KORO
Selçukluları.

TEK-Hatırla

KORO
Timur'un ordularını.

TEK-Hatırla!

KORO
Osmanlıları.

TEK-Hatırla! Hatırla!

KORO
Saymakla bitmez ki, Türkleriz biz.
Yeryüzüne düzen getirenleriz biz.
önderlerimize alabildiğine bağlı.
önderlerimizle alabildiğine bağımsız
İnsanca yaşamak isteriz biz,
Türkleriz biz!

OĞUZ KAĞAN
Ben Tanrıkut Mete,
Doğuda Büyük Okyanus'tan
Batıda Avrupa'nın kapılarına dek,
Kuzeyin buzlar ülkesinden
Güneyde Hindistan'ı koruyan yüce dağlara dek
Benim kurduğum düzenden nasiplenir insanlar.
Türklerimin dilinde bir altın destanım var,
Orada Oğuz Kağan der bana Türklerim;
Güneşten bayrağımın altında Türklerim için
Nöbetteyim!

KORO
Bize baş olanların yetersizliği
Güç sağladı bizim düşmanlarımıza,
Bizim olan her şey onların oldu.
Bittik mi tükendik mi biz?
Nerde bu gövdeye uygun baş?

BİLGE KAĞAN
Türklerim, işitin!
Üstten gök çökmedikçe
Alttan yer delinmedikçe
Ülkenizi törenizi kim bozabilir sizin?

KORO
Göğe erer başımız
Başınla senin!

BİLGE KAĞAN
Ulusum birleşip yücelsin diye Gece uyumadım, gündüz oturmadım. Türklerim Bilge Kağan der bana. Ben her şeyi onlar için bildim. Nöbetteyim!

ALPASLAN
Yiğitlerim! Düşman sayıca üstün bizden, Bire üç, bîre dört, belki daha çok. Ama biz öyle bir güçlenip büyüyeceğiz öyle bir büyüyüp güçleneceğiz ki çarpışırken Belki on, belki yüz, belki bin, Belki yüz bin Türk uyanacak Her birimizin içinden!

KORO
Seninle atladık Yeni yurdun eşiğinden.

ALPASLAN
Türklerim Alpaslan der bana. Onlara ben açtım Anadolu'yu. Ben bu topraklara güvenlik getirdim. Nöbetteyim!

KORO
İşte yine başsız yine darmadağın, işte yine her birimiz bir yerdeyiz. Nerde bu gövdeye uygun baş? Bittik mi tükendik mi biz?

OSMAN GAZİ
Düşümde bağrımdan biten bir ağaç
Hızla yükseliyordu gökyüzüne dal dal.
Dirlik düzenliğe susamış uluslar
Sığınıp bu ulu ağacın altına
Dindiriyorlardı susuzluklarını,
Türklerim Osman Gazi der bana.
O ağacı ben yeşerttim. Nöbetteyim!

FATİH
Ülkemin yarısı Asya'da yarısı Avrupa'da. Hemen gidermeliyim ben ikiye böleni iradem bu şehri saran surları kuşatmış bir kez: Ya ben Bizans'ı alırım ya Bizans beni!

KORO
Biz seninle kök saldık bu topraklara. Unutur muyuz, unutur muyuz seni!

FATİH
Türklerim Fatih der bana. Onlar için açtım kapalı kapıları, Ben onlar için fethettim. Geldiğim yere adalet getirdim ben. Nöbetteyim!

YAVUZ
Benim bu sürekli savaşlarım bütün Sürekli barışa kavuşsun diyedir Birbirini yiyen ulusları yeryüzünün. Türklerim Yavuz der bana. Ben onlar için sert oldum. Onlar için az gülümsedim. Nöbetteyim!

KORO
Doğular bizim, batılar bizim! Kuzeyler bizim, güneyler bizim!

KANUNİ
Öyle yıldızlarla donanmış ki saltanat burcum benim,
Bütün dünya bana Muhteşem der; oysa Türklerim
Kanuni der sadece
Hayata uygun yasalar koyduğumdan
Dünya kargaşasını düzene soktuğumdan.
Ben, Sultan Süleyman,
Nöbetteyim, nöbetteyim!

KORO
Doğup yükselmeye başlayan güneş
Bir kez ulaştı mı göğün doruğuna
Bütün yeryüzünü ışığa boğar ya,
Hep orada kalamaz ki...
Hep orada kalamaz ki...

(Tektek)

- Ah bu bozgun, bu bozgun!
-Viyana kapılarından dönüşü ordunun. (Birlikte)
Bozgun! Bozgun, bu bozgun!

(Tek tek}
- Karlofça!
- Pasarofça!
- Kaynarca! (Birlikte)

Budanır dallarım bir bir
Budanır kolum kanadım
Budanır ağır ağır
Budanır...
Budanır...
Bittik mi tükendik mi,
bittik mi, tükendik mi biz?

ATATÜRK
Daha çabuk kaptan! Daha çabuk kaptan!
Daha çabuk, daha çabuk, daha, daha!
19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktım.
Osmanlı Devleti Genel Savaş'ta yenilmiş, koşulları ağır bir ateşkes anlaşması imzalanmış. Büyük savaşın uzun yılları boyunca ulus yorgun ve yoksul bir durumda.

KORO
Bittik mi tükendik mi biz...

ATATÜRK
Ulusu ve yurdu savaşa sürükleyenler, kendi başlarının kaygısına düşerek yurttan kaçmışlar.

KORO
Nerde yüzyıllardır beklenen?
Nerde bu gövdeye uygun baş?

ATATÜRK
Düşman donanmaları ve askerleri İstanbul'da.

KORO
Yüz karası! Yüz karası!

ATATÜRK
Adana'ya Fransızlar, Urfa, Maraş, Antep'e İngilizler girmişler.

KORO
Bu kaçıncı bıçak gövdeme saplanan!

ATATÜRK
Antalya'yla Konya'da İtalyan birlikleri, Merzifon'la Samsun'da İngiliz askerleri.

KORO
Ah!

ATATÜRK
Yunan ordusu girmiş İzmir'e...

KORO
Yeter!

ATATÜRK
Ve yurdun bağrına doğru İlerlemekte...

KORO
Yeter! Yeter!

ATATÜRK
Türk Ulusu!
Ülkemizin her yanı yıkılsa da,
Baştan başa ateşler içinde kalsa da...

KORO
Bittik mi tükendik mi biz!
Bittik mi tükendik mi biz!

ATATÜRK
En korkunç yıkımla son bulurken ulus yükseliyor içimizin tâ derinliklerinden, ataların, ulu ataların sesi.

ESKİ öNDERLER
Yaşamak için savaşmayı göze alanlar.
Ancak onlar yaşamaya hak kazanırlar.
Nöbetteyiz! Nöbetteyiz!

ATATÜRK
Yaşamak, uğraşmak demektir.
Vuruşmak demektir yaşamak!

KORO-(Tek tek)
- Neyle vuruşmak?
- Nasıl?
- Başka devletler korusun bizi.
- Büyük devletler.

ATATÜRK
Ya toptan kurtuluruz
Ya toptan yok oluruz!

KORO
Başaramazsak?

ATATÜRK
Kim olduğunu hatırla.

KORO
Dünyanın en büyük güçleri var karşımızda.

ATATÜRK
Kim olduğunu hatırla.

KORO
Yüzyıllardır beklenen bu mu yoksa?

(Tek tek)
- İçimden uyanan sesleri...
- O büyük sesleri andırıyor sesi.

(Birlikte)
Çanakkale'de dünyanın
En büyük güçlerine karşı duran!
Onurunu kurtaran ulusun
Umutlarını kurtaran!

ATATÜRK
Ya bağımsızlık ya ölüm!

KORO
öz benliğim mi karşımda gördüğüm?

ATATÜRK
Ya bağımsızlık ya ölüm!

KORO
Sensin bizim en İç sesimiz.
Gücün bizim en öz gücümüz;
Düş önümüze, baş ol bize!
Sen ölmeyen yanımızsın bizim.
En gizli canımızsın bizim;
Düş önümüze, baş ol bize!

ATATÜRK
Türk Ulusu, Erzurum'dan sesleniyorum sana! Ulusal sınırlar içinde bulunan yurt parçaları bir bütündür, ayrılamaz. Yabancı devletlerin güdümü ve koruyuculuğu kabul olunamaz! :

KORO
Düş önümüze, baş ol bize!

ATATÜRK
Sivas'tan sesleniyorum sana, Türk Ulusu! Topraklarımıza giren yabancılara karşı ulus, birlikte direnecektir!

KORO
Düş önümüze, baş ol bize!

ATATÜRK
Türk Ulusu, Ankara'dan sesleniyorum sana! Bunlar yıkım günleri, eski yapı çöküyor...

KORO
Ta bağrımıza sokuldu düşman,
Daha nereye dek çekileceğiz?
Bittik mi tükendik mi biz?

ATATÜRK
Ulusun güçlerini en derin kaynaklardan uyandırıp
Kendi elimizle yazmalıyız atın yazımızı;
Bizi barındıracak yeni yapıyı
Kendimiz kurmalıyız biz.

KORO
Baş ol bize! Baş ol bize!

ATATÜRK
Egemenlik ulusundur. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bana beslediği İnan ve güvene yaraşır olduğumu az zamanda göstereceğim. Ulusumuzu tutsak etmek isteyenleri mutlaka yeneceğiz. Yüksek kurulunuza bildiririm bu inancımı; bütün ulusa bildiririm, bütün dünyaya bildiririm!

KORO
Ankara'dan duyuluyor top sesleri...
Geliyor düşman! Geliyor düşman!

(Tektek)
- Yer yer kırılıyor savunma hatlarımız...
-Sol kanadımız çekiliyor...

ATATÜRK
Savunma hattı yoktur: Savunma alanı vardır. O alan bütün yurttur. Yurdun her karış toprağı yurttaş kanıyla ıslanmadıkça, düşmana bırakılamaz!

KORO
Türk'ü barındıran son toprak bu.

ATATÜRK - (Kendi kendine)
Ulusumun son toprağı bu, gerçek.
Başarmam gerek, başarmam gerek!

ESKİ öNDERLER
Nöbetteyiz! Nöbetteyiz!

KORO
İşte Sakarya'da son buluyor artık Ta Viyana önünde başlayan bozgun. Kalkıyor üstümüzden koyu karanlık, Güneşi tekrar yükseliyor ulusun! .;:

(Tektek)
- Sakarya Savaşı'nın üzerinden aylar geçti.
- Neden düşmana saldırmıyor ordumuz?

ATATÜRK
Hazırlanıyoruz.

KORO
Hangi uçurumlara sürükleniyor bu ulus? Daha bekleyecek mi saldırmayacak mı ordumuz?

ATATÜRK
Hazırlanıyoruz... Hazırlanıyoruz... Her şey gizli yapılacak; şimdilik Varlığımızı toprak bile duymayacaktır. Ama 26 Ağustos 1922 sabahı Toprağın bütün güçleri bizde toplanacak Ve ordularımız düşman üstüne Kıyametler gibi boşanacaktır!
Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri!

KORO
Geride kaldı yıkım günleri. Bu büyük zafer artık Bayram tadı verir her günümüze!

ATATÜRK
Hiçbir zafer amaç değildir. Bundan sonra başlıyor asıl İşimiz!
Bizi barındıracak yeni yapıyı
Artık kurabiliriz.

KORO
Yaşasın Cumhuriyet!

(Tek)
Türkiye Cumhuriyeti Başkanlığı seçimi için yapılan oylamaya yüz elli sekiz kişi katılmış ve Cumhurbaşkanlığıma yüz elli sekiz oyla Ankara Milletvekili Gazi Mustafa Kemal Paşa seçilmiştir.

ATATÜRK
Hayatı yenileyendir yeni insan!
Cumhuriyet Türkiyesi'nde, eski hayat kurallarıyla eski hukuk, yeni hayat kurallarıyla yeni hukuka bırakacaktır yerini...
İkiz varlıklardır kadınla erkek. Biri karanlıkta kaldıkça, öbürü hiçbir zaman tam aydınlanamaz. Türk kadını, Türk erkeğiyle birlikte varacaktır uygarlık ışığına.
Hayatı yenileyendir yeni insan! Biz her şeyimizle yepyeni olacağız. Uygar uluslar topluluğuna uygar davranışlar, Uygar görünüşlerle katılacağız biz.
Ulusal sınırlarımız içinde, kendi gücümüze dayanarak sürdüreceğiz varlığımızı;
Ulusun, ülkenin gerçek mutluluğu ve bayındırlığı için çalışacağız.

Hayatı yenileyendir yeni insan!
Bütün insanlığı mutluluğa erdirmeye çalışmayan uluslar, hiçbir zaman tam mutlu olamazlar. Biz bütün insanlıktan sorumlu tutacağız kendimizi.
Yurtta barış, dünyada barış!

KORO
Öylesine Türk oldun ki sen,
Atatürk dedik sana!

ATATÜRK
Türk Ulusu! Az zamanda çok ve büyük İşler yaptık.
Bunların en büyüğü, temeli, Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti'dir. Daha çok çalışacağız, daha az zamanda daha büyük İşler başaracağız!

KORO
Bizim en diri canımızsın sen.
En gür sende yaşarız biz!
Yıkıma baş eğmeyen kanımızsın sen,
Her engeli seninle aşarız biz!
Ülküler yeşerten yanımızsın sen.
Güzelliklere seninle koşarız biz!

ATATÜRK
Ne mutlu Türk'üm diyene!
KORO - Sensin biz yapan bizi.
Sende sevdik kendimizi.

ATATÜRK
Benim bu vücudumu da
Bir gün geri alır toprak.

KORO
Karanlıkta neyleriz
Batarsa güneşimiz?

ATATÜRK
Ama kurduğumuz yapı Sonsuza dek kalacak.

KORO
Gidiyorsun...

ATATÜRK
Ey Türk gençliği! Türkiye Cumhuriyeti'ni sonsuza dek savunup koruyacaksın.

KORO
Gidiyorsun, bizi can suyundan ediyorsun.

ATATÜRK
Ey bütün geleceklerin Türk çocuğu!
Sana gereken gücü sen her zaman
Damarlarındaki soylu kanda bulacaksın.

KORO
Sen şafaksın!
Sen bizi kurtardın,
Darda kaldıkça hep kurtaracaksın.
Sen şafaksın!
Kurtuluş arayan bütün uluslara
Işık saldın, ışık salacaksın.
Sen sürekli şafaksın!

ATATÜRK
Türklerim Atatürk der bana.

KORO
Öylesine Türk oldun ki sen,
Atatürk dedik sana!
Atatürk deriz sana.

ATATÜRK
Türklerim için nöbetteyim!

ESKİ öNDERLER
Nöbetteyiz!

ATATÜRK
Nöbetteyim bütün insanlık için!

ESKİ öNDERLER
Nöbetteyiz!

KORO
Nöbetteyiz! Nöbetteyiz!

A. Turan OFLAZOĞLU
 
Top