Ametaller ve Özellikleri

ZeyNoO

V.I.P
V.I.P
Ametaller ve Özellikleri

Ametaller, metal özelliği göstermeyen elementlerdir. Sertlik, mekanik uyarlanabilirlik ya da elektrik iletkenliği gibi metallere özgü özellikleri göstermeyen maddelerdir. Genellikle karbon, azot, fosfor, oksijen, kükürt, selenyum, flor, klor, brom, iyot ve soy gaz elementlerine ametal denir.

Metaller çözeltilerde katyonları (pozitif yüklü iyonları) oluştururken, ametaller anyon (negatif yüklü iyonları) oluşturma eğilimindedir. Metallerin aksine iyi iletken değillerdir ve elektronegatiflikleri çok yüksektir. Metaller ve ametaller arasında özellikler gösteren bazı yarı iletken elementler, "metaloidler" olarak da adlandırılır. Halojenler ve soygazlar da ametal doğadadır.

Özellikleri
 • Isı ve elektriği iletmezler (Grafit hariç).
 • Yüzeyleri mattır.
 • Kırılgandırlar,tel ve levha haline dönüştürülemezler.
 • Bileşiklerinde hem pozitif hem de negatif değerlikte olabilirler.
 • Oda koşullarında katı,sıvı veya gaz hallerinde bulunabilirler.
 • Elektron almaya isteklidirler çünkü son yörüngelerinde 5,6,7 elektron barındırabilirler.
 • Erime Noktaları,Kaynama Noktaları ve Yoğunlukları düşüktür.
 • Kendi aralarında kovalent bağlı bileşik oluştururlar.
 • Metallerle iyonik bağlı bileşik oluştururlar.
 • Oksijenli bileşikleri asidik özellik gösterir.
 • Doğada moleküler halde bulunurlar.
 • 1A grubunda sadece hidrojen ametaldir.
 • Çok küçük cisimlerdir.
 
Top