AmenerRasulü duası nasıl okunur, Türkçe meali ne? AmenerRasulü sırları

AybüKe

Giden Sürgün Kalan Kaçak
V.I.P
Ramazan ayının ilk gününde, Amenerrasulü duasının fazileti ve sırları merak ediliyor.. Özellikle yatsı namazının ardından uyumadan önce okunan Amenerrasulü duası, Bakara suresinin son iki ayetidir.

Kuran-ı Kerim'de 114 sure, 6236 ayet yer alıyor. Amenerrasulü, Bakara suresinin son iki ayetidir. Amenerrasulü adı ile isim ile meşhur olmuştur.
Müslüman âlemi için mühim bir yere sahiptir. Hadis kaynaklarında yer alan bilgilerde faziletleri ile ilgili de önemli bilgiler yer almaktadır. Amenerrasulü duası özellikle yatsı namazının ardından ve gece uyumadan önce okunmaktadır.

Amenerrasulü Arapça, Türkçe okunuşu ve anlamı birçok kişi tarafından araştırılır. Amenerrasulü duası okumak, ezberlemek, faziletleri ya da anlamı öğrenmek için doğru yerdesiniz.

Amenerrasulü Faziletleri
Hadis kaynaklarında yer alan bilgilerde Amenerrasulü faziletleri ile ilgili önemli bilgilere yer verilmiştir. İslam alemi için önemi büyüktür.
"Bakara sûresinin sonunda iki âyet vardır ki, bir gecede okuyana onlar yeter; onu her türlü kötülüklerden korur." (Buhârî, Fezâilü'l-Kur'an 10; Müslim, Müsâfirin 255)
Ebu Umame (r.a.)'den rivayet edildi ki, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.) şöyle buyurdu:
"Dört şey Arşu'r-Rahman'ın altındaki hazineden (Cennet hazinelerinden) indirilmiştir. Bunlar Fatiha-i Şerif, Ayete'l-Kürsi, Sure-i Bakara'nın sonu (Amenerresulü) ve Kevser Suresidir." (El-Mütteki, Kenzu'l Ummal, 1/558)
Amenerrasulü Duası Arapça Okunuşu
Amene-rrasûlu bimâ unzile ileyhi min rabbihi velmu/minûn(e)(c) kullun âmene bi(A)llâhi ve melâ-iketihi ve kutubihi ve rusulihi lâ nuferriku beyne ehadin min rusulih(i)(c) ve kâlû semi'nâ ve ata'nâ(s) ġufrâneke rabbenâ ve-ileyke-lmasîr(u) (Bakara-285)
Lâ yükellifu(A)llâhu nefsen illâ vus'ahâ(c) lehâ mâ kesebet ve'aleyhâ me-ktesebet(k) rabbenâ lâ tu-âḣiżnâ in nesînâ ev aḣta/nâ(c) rabbenâ velâ tahmil 'aleynâ isran kemâ hameltehu 'ale-lleżîne min kablinâ(c) rabbenâ velâ tuhammilnâ mâ lâ tâkate lenâ bih(i)(s) va'fu 'annâ vaġfir lenâ verhamnâ(c) ente mevlânâ fensurnâ 'ale-lkavmi-lkâfirîn(e) (Bakara-286)

Amenerrasulü Türkçe Anlamı
" Peygamber, Rabbinden kendisine indirilene iman etti, mü'minler de (iman ettiler). Her biri; Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler: "Onun peygamberlerinden hiçbirini (diğerinden) ayırt etmeyiz." Şöyle de dediler: "İşittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz! Senden bağışlama dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır."(Bakara-285)
Allah bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Onun kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. (Şöyle diyerek dua ediniz): "Ey Rabbimiz! Unutur, ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma! Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme! Bizi affet, bizi bağışla, bize acı! Sen bizim Mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et." (Bakara-286)
 
Top