Alzheimer

dderya

kOkOşŞ
V.I.P
Özcan Köknel'in Ruh Sağlığı kitabından

ALZHEIMER

lcffl0T.jpg
Alzheimer, beyinde birincil yıkılma ve yozlaşma hastalını (primary degenerativecerebal disease) olarak kabul edilmiştir. Yaşlılık öncesi ve yaşlılıkta en çok görülen bunama nedenidir.

Hastalığın yaşlılık öncesinde görülen tipi hızla gelişir. Yaşlılıkta gelişme daha sinsi ve yavaş olur. Hastalığın başlangıcında, çoğu kez, Wernike tipi afazi, agnozi, apraksi görülebilir. Bu belirtiler arasından bilişsel çöküntüyü ya da bilişsel çöküntü arasından bu belirtileri bulup değerlendirmek için özel dikkat gereklidir. Bunlar dışında, Alzheimer hastalığında, duygulanım, bilişsel işlevler ve güdülerle ilgili alanlarda, bunamalarda görülen bütün belirtiler bulgular ortaya çıkabilir.


Bütün bunamalarda olduğu gibi Alzheimer hastalığı da geri dönmeyen ilerleyici bir gidiş gösterir. Ruhsal çöküntü ile sonlanır.

Pick, Creutzfeld-Jacob, Hungtington, Parkinson hastalığı sırasında da başka bozukluklara bağlı bunamalar alt grubu içinde toplanabilecek bunamalar ortaya çıkabilir. Bu durumda söz konusu hastalıkların sistemlerle ilgili belirtileri tanıda, aymcı tanıda ve tedavide yardımcı olur.

Tanı: Daha önce öğrenilmiş bilgileri hatırlama, yeni bilgileri depolama, saklama, öğrenme yetisinde kanşıklık, bozukluk.

Ağır, yavaş, eksik, hatalı konuşma, hareket sisteminde bozukluk olmamasına karşın, günlük yaşantıda yer alan alışılmış hareketlerin bozulması. Duyu oıganlannda ve işlevlerinde bozukluk olmamasına karşın, nesneleri tanıyamama, tanımlayamama. İmgeleme, soyutlama, tasarlama gibi zihinsel işlevlerde karışıklık.

Söz konusu edilen bozuklukların zumun içinde artması, hastanın toplumsal rolünü, yerini, ışını, işlevini, uyumunu olumsuz biçimde etkiler.

alzheimer nedir
alzheimer belirtileri nelerdir
alzheimer tanısı nasıl konur
alzheimer hakkında bilgi
 
Top