Almancada ismin -in hali (GENiTiV)

Suskun

V.I.P
V.I.P
Almancada ismin -in hali (GENiTiV)
Türkçede „Ahmet'in kitabı“ , „evin kapısı“ gibi bir ismin başka bir isme ait olduğunu gösteren ifadelere isim tamlaması dendiğini biliyoruz. İsim tamlamaları ismin sonuna -in takısı eklenerek yapılmaktadır. Bu -in takısı ses uyumlarına göre -nin, -nun, -un gibi değişik şekillere girebilir.
Almancada isimler -i ve -e hallerinde olduğu gibi artikelleri değiştirerek yaparız bu tamlamaları. Artikellerin Genetiv'deki değişimleri aşağıdaki gibidir.


Der – des...(e)s (isimlerin sonuna -s takısı gelir)
die – der
das – des ..(e)s (isimlerin sonuna -s takısı gelir)
die – der (çoğul)


Örnekler:


der Mann (adam) , des Mannes (adamın)
die Frau ( kadın ) , der Frau (kadının)
das Kino (sinema) , des Kinos (sinemanın)
die Autos (otomobiller), der Autos (otomobillerin)


Belirsiz ve Olumsuz Artikellerin Genetiv çekimleri;ein – eines...(e)s (isme -s takısı eklenir), kein- keines...(e)s isme „keines“ de de -s takısı eklenir.
eine – einer , keine – keiner
keine – keiner (çoğul)


Örnekler;
ein Vogel (bir kuş ) eines Vogels (bir kuşun)
eine Vase (bir vazo) einer Vase (bir vazonun)


* Çoğulda sonlarına -n veya -en harfleri alan isimlere -e halinin çoğulunda yine bir -n harfi eklenmemektedir. Der mensch – des Menschen gibi..
 
Top