Almanca Bilgisayar Terimleri Türkçe Anlamlı

BeReNN

Alyam?
Özel üye
Türkçe <> Almanca

A

Aç <> Öffnen
Ad <> Name
Ad Değiştir <> Umbenennen
Adres <> Adresse
Adres Defteri <> Adressbuch
Ağ Bağlantıları <> Netzwerkverbindungen
Ağ Bağlantısı <> Netzwerkverbindungen
Ağ Kimliği <> Netzwerkkennung
Ağ Kurulum Sihirbazı <> Netzwerkinstallations-Assistent
Ağ Sürücüsü Bağlantısını Kes... <> Netlaufwerk trennen...
Ağ Sürücüsüne Bağlan... <> Netzlaufwerk verbinden...
Ağ ve Internet Bağlantıları <> Netwerk-und Internerverbindungen
Anakart <> Mainboard/Motherboard
Ara <> Suchen
Araçlar <> Extras
Araştır <> Explorer
Ayar Değiştir <> Eline Einstellung ändern
Ayarlar <> Einstellungen
Aygıt Yöneticisi <> Geräte-Menager


B

Başlat <> Start
Belgelerim <> Eigene Dateien
Bellek(Ram) <> Arbeitsspeicher
Bilgisayar Adı <> Computername
Bilgisayar Yapılandırması <> Computerkonfiguration
Bilgisayarı Kapat <> Ausschalten
Bilgisayarım <> Arbeitsplatz
Bit Eşlem Resim <> Bitmap
Boyut <> Größe
Bölge ve Dil Seçenekleri <> Regions- und Sprachoptionen
Büyüteç <> Bildschirmlupe

Ç

Çalıştır <> Ausführen


D

Değiştir... <> Ändern...
Değiştirme <> Änderungsdatum
Denetim Masası <> Systemsteuerung
Disk Birleştiricisi <> Defragmentierung
Disk Temizleme <> Datenrägerbereinigung
Disk yönetimi <> Datenträgerverwaltung
Donanım <> Hardware
Donanım Ekle <> Hardware hinzufügen
Donanım Profilleri <> Hardwareprofile
Donatılar <> Zubehör
Dosya <> Datei
Dosya ve Ayar Aktarma Sihirbazı <> Übertragen von Dateien und Einstellungen
Düzen <> Bearbeiten


E

Eğlence <> Unterhaltungsmedien
Ek Yöneticisi <> Anlagen-Manager
Ekran Kartı <> Grafikkarte
Ekran Klavyesi <> Bildschirmtastatur
En Son Kullandıklarım <> Zuletzt verwendete Dokumente
Erişilebilirlik <> Eingabehilfen
Erişilebilirlik Seçenekleri <> Eingabehilfen
Erişilebilirlik Sihirbazı <> Eingabehilfen-Assisten
Eşitle <> Synchronisieren
Evrak Çantası <> Aktenkoffer
Eylem <> Aktion

F

Fare <> Maus

G

Genel <> Allgemein
Gelişmiş <> Erweitert
Geri Dönüşüm Kutusu <> Papierkorb
Geri Dönüşüm Kutusunu Boşalt <> Papierkorb leeren
Görev Çubuğu ve Başlat Menüsü <> Taskleiste und Startmenü
Görev Zamanlayıcı <> Taskplaner
Görüntü <> Anzeige
Görünüm <> Ansicht
Görünüm ve Temalar <> Darstellung und Designs
Grup İlkesi <> Gruppenrichtlinie
Grup Olarak Göster <> In Gruppen anzeigen
Güç Seçenekleri <> Energieoptionen
Güvenlik Merkezi <> Sicherheitscenter

H

Hata Bildirimi <> Fehlerberichterstattung
Hesap Makinası <> Rechner
Hizmet Programı yöneticisi <> Hilfsprogramm-Manager
HyperTerminal <> HyperTerminal

İ

İletişim <> Kommunikation
İnternet Seçenekleri <> Internetoptionen
İptal <> Abbrechen
İşlemci <> Prozessor
İşletim Sistemi <> Betriebssystem

K

Kablosuz Ağ Kur Sihirbazı <> Drahtlosnetzwerkinstallation
Karakter Eşlem <> Zeichentabelle
Kayıt <> Registriert für
Kısayol <> Verknüpfung
Kısayol Yapıştır <> Verknüpfung einfügen
Klasik Görünüm'e geçiş yap <> Zur klassischen Ansicht wechseln
Klasör <> Ordner
Klasör Seçenekleri <> Ordneroptionen
Klavuz Çizgisine Hizala <> Am Raster ausrichten
Klavye <> Tastatur
Komut Sistemi <> Eingabeaufforderung
Konuşma <> Sprachein-/augsgabe
Kullanıcı Hesapları <> Benutzerkonten
Kullanıcı Yapılandırması <> Benutzerkonfiguration

M

Masaüstü <> Desktop
Masaüstü Simgelerini Göster <> Desktopsymbole anzeigen
Masaüstü Temizleme Sihirbazını Çalıştır <> Desktopbereinigungs-Assistent ausführen
Masaüstünde Göster <> Auf dem Desktop anzeigen
Metin Belgesi <> Textdokument
Microsoft Yönetim Konsolu <> Microsoft Management Console
Müziğim <> Eigene Musik

N

Not Defteri <> Editor

O

Ortam Değişkenleri <> Umgebungsvariablen
Otomatik Düzenleme <> Automatisch anordnen
Otomatik Güncelleştirmeler <> Automatische Updates
Oturumu Kapat <> Abmelden
Oyun Kumandaları <> Gamecontroller
Oyunlar <> Spiele

Ö

Özellikler <> Eigenschaften

P

Paint <> Paint
Performans <> Systemleistung
Performans ve Bakım <> Leistung und Wartung
Program Ekle veya Kaldır <> Software
Program Erişim ve Varsayılanlarını Ayarla <> Programmzugriff und-standards
Program Uyumluluk Sihirbazı <> Programmkompatibilitäts-Assistent

R

Resimlerim <> Eigene Bilder

S

Sabit Disk Sürücüleri <> Festplatten
Ses Ayarı Denetimi <> Lautstärke
Ses Dalgası <> Wavesound
Ses Efenkti ve Ses Aygıtları <> Sounds und Audiogeräte
Ses Kaydedicisi <> Audiorecorder
Ses, Konuşma ve Müzik Aygıtları <> Sounds, Sprachein-/ausgabe und Audiogeräte
Sık Kullanılanlar <> Favoriten
Sıkıştırılmış Klasör <> ZIP-komprimierter Ordner
Simgeleri Yerleştir <> Symbole anordnen nach
Sistem <> System
Sistem Araçları <> Systemprogramme
Sistem Bilgisi <> Systeminformationen
Sistem Bilgisini Görüntüle <> Systeminformationen anzeigen
Sistem Geri Yükleme <> Systemwiederherstellung
Sistem Özellikleri <> Systemeigenschaften
Sürücü İmzalama <> Treibersignierung

T

Tamam <> Ok
Tarayıcılar ve Kameralar <> Scanner und Kameras
Tarih, Saat, Dil ve Bölgesel Seçenekler <> Datums-, Zeit-, Sprach- und Regionaleinstellunggen
Tarih ve Saat <> Datum und Uhrzeit
Telefon ve Modem Seçenekleri <> Telefon- und Modemoptionen
Termal Macun <> Wärmeleitpaste
Terminal Hizmetleri <> Terminaldienste
Tüm Programlar <> Alle Programme
Tür <> Typ

U

Uygula <> Übernehmen
Uygulama Uyumluluğu <> Anwendungskompatibilität
Uzak <> Remote
Uzak Masaüstü <> Remotedesktop
Uzaktan Yardım <> Remoteunterstützung

W

Web Öğelerini Masa Üstüne Kilitle <> Webelemente auf dem Desktop fixieren
Windows Ayarları <> Windows-Einstellungen
Windows Bileşenleri <> Windows-Komponenten
Windows Gezgini <> Widows-Explorer
Windows Güvenlik Duvarı <> Windows-Firewall
Windows XP Turu <> Windows XP-Tour
WordPad <> WordPad
WordPad Belgesi <> Wordpad-Dokument
Einfügen
Yardım <> ?
Yardım ve Destek <> Hilfe und Support
Yazı Tipleri <> Scriftarten
Yazıcı ve Fakslar <> Drucker und Faxgeräte
Yazıcılar ve Diğer Donanım <> Drucker und andere Hardware
Yazılım Ayarları <> Softwareeinstellungen
Yedekleme <> Sicherung
Yeni <> Neu
Yeni Bağlantı Sihirbazı <> Assistent für neue Verbindungen
Yenile <> Aktualisieren
Yerel Bilgisayar İlkesi <> Richtlinien für Lokaren Computer
Yerel Disk <> Lokaler Datenträger
Yönet <> Verwalten
Yönetim Şablonları <> Administrative Vorlage
Yönetimsel Araçlar <> Verwaltung

Z

Zamanlanmış Görevler <> Geplante Task
Zengin Metin Belgesi <> RTF-Dokument
 
Top