• Kazandığınız her 1000 ÇTL birikiminizi 5 TL ile değiştirip ödeme alabilirsiniz...

Allah’ın(c.c) 99 Ismi

wien06

V.I.P
V.I.P
Er-Rahman (cc)Nimet verici.
Er-Rahim (cc)Acıyıcı.
El-Melik (cc)Her şeyin hakimi.
El-Kuddüs (cc)Noksandan münezzeh.
Es-Selam (cc)Selamet verici.
 

wien06

V.I.P
V.I.P
El-Mü’min (cc)Emin kılıcı.
El-Müheymin (cc)Mahlukunu kollayıcı.
El-Azîz (cc)Her şeye galip.
El-Cebbâr (cc)Mecbur kılıcı.
El-Mütekebbir (cc)Büyüklükle vasıflı.
 

wien06

V.I.P
V.I.P
El-Hâlik (cc)Yaratıcı
El-Bâri (cc)Taktir edici.
El-Musavvir (cc)Şekil verici
El-Gaffâr (cc)Günahları örtücü.
El-Kahhâr (cc)Kahredici.
 

wien06

V.I.P
V.I.P
El-Vehhâb (cc)Bahşedici.
Er-Rezzâk (cc)Rızık verici.
El-Fettâh (cc)Kapıları açıcı.
El-Alîm (cc)Bilici.
El-Kâbiz (cc)Sıkıcı,kısıcı.
 

wien06

V.I.P
V.I.P
El-Bâsit (cc)Açıcı,genişletici.
El-Hâfid (cc)Dereceleri indirici.
Er-Râfi (cc)Dereceleri yükselten.
El-Muizz (cc)İzzet verici.
El-Müzill (cc)Zelil kılıcı.
 

wien06

V.I.P
V.I.P
Es-Semî (cc)İşitici.
El-Basîr (cc)Görücü.
El-Hakem (cc)Hükmedici.
El-Adl (cc)Bizzat adalet.
El-Latîf (cc)Lutfedici.
 

wien06

V.I.P
V.I.P
El-Habîr (cc)Kulunu imtihan edici.
El-Halîm (cc)Yumuşaklık gösterici.
El-Azîm (cc)Sonsuz büyük.
El-Ğafûr (cc)Bağışlayıcı.
Eş-Şekûr (cc)Kullarını kabul edici.
 

wien06

V.I.P
V.I.P
El-Aliyy (cc)Yükseklikte sonsuz.
El-Kebîr (cc)Büyük.
El-Hafîz (cc)Koruyucu.
El-Mukît (cc)Kuvvet verici.
El-Hasîb (cc)Hesap görücü.
 

wien06

V.I.P
V.I.P
El-Celîl (cc)Büyüklük O’na mahsus.
El-Kerîm (cc)Kerem sahibi.
Er-Rakîb (cc)Üstün gelici.
El-Mucîb(cc)Duaları kabul edici.
El-Vâsî (cc)Sınırsız.
 

wien06

V.I.P
V.I.P
El-Hakîm (cc)Hikmet sahibi.
El-Vedûd (cc)Mü’minleri seven.
El-Mecîd (cc)Yüksek şerefe sahip.
El-Bâis (cc)Peygamber gönderen.
Eş-Şehîd (cc)O’ndan saklı yok.
 
Top