Aita Yer Altı Tanrısı

BeReNN

Alyam?
Özel üye
Aita (Etrüsk yazıtlarında Eita olarak da geçer), Etrüsk mitolojisinde yer altı tanrısıdır. Ona atfedilen özellikler ve insanların ona karşı tapınma biçimleri açısından Yunan mitolojisindeki Hades ve Roma mitolojisindeki Plüton ile büyük benzerlikler taşımaktadır, bir bakıma Yunan mitolojisindeki Hades'in Etrüsk mitolojisindeki hâlidir.

"Orvieto'daki Golini Mezarı" ve "Tarquinia'daki Orcus II Mezarı" gibi az sayıda Etrüsk mezar boyamalarında resmedilmiştir.

Diğer Etrüsk yeraltı figürleri

Charun
Calu
Phersipnai
Turms
Vanth
Culsu
 
Top