Aile Yaşam Döngüsü

ZeyNoO

V.I.P
V.I.P
Aile Yaşam Döngüsü

Aile birliği, kurulduktan sonra çeşitli evrelerden geçer. Kimi aileler, “yaşam döngüsü” olarak isimlendiren bu evreleri tamamlarken kimileri tamamlayamaz. Kimi evreleri geçemeyenler olabildiği gibi, farklı evrelere aynı zamanda girenler de vardır. Aile yaşam döngüsü sekiz evreden oluşmaktadır (Tuğlu ve Öztürk Şahin, 2007).

Yukarıda da değindiğimiz gibi her ailenin bu evreleri tamamlama şansı olmayabilir. Örneğin bir çocuk yetişkinliğe geçtiğinde de ebeveyniyle ölene kadar aynı evi paylaşabilir. Yine boşanmış kadın ve erkekler çocukları varsa ve tekrar evlenirlerse şemadaki 1. ve 4. evreleri aynı zamanda yaşarlar.

882qrQ.png


Şemadaki “ailenin durumu” sütunu, evlenip kan-koca olan bir çiftin sonraki evrelerde kan-kocalığa ek olarak hangi rolleri üstleneceğini göstermektedir. “Gelişimsel görevler” sütununda ise, her yeni evrede mevcut görevlere eklenen yenilerin neler olduğu tanımlanmıştır. Bu başlıkta sayılanlar dışında başka görevler de vardır kuşkusuz. Karı-koca bir evrenin gerektirdiği görevleri hakkıyla yerine getirirse sonraki aşamanın görevlerinde daha başarılı ve mutlu olacaktır.

Belirtmek gerekir ki aile üyelerinin gelişimsel görevleri, sıklıkla birbiriyle çatışmakta ve aile yaşamındaki çoğu gerilimin nedeni bu çatışma olmaktadır. Sözgelimi ergendeki bağımsız olma isteği, ailenin onu sorumlu ve olgun görmek beklentisiyle çatışmaktadır. Ancak aile yaşamının kimi kriz, çatışma, uyum ve uyumsuzluklarla sürmesinin evrensel olduğu söylenebilir.
 
Top