Aile Psikolojisi ve Aile Kuramları

ZeyNoO

V.I.P
V.I.P
Aile Psikolojisi ve Aile Kuramları

“Aileyi nasıl tanımlamalı?” sorusunun herkes için doyurucu olacak bir yanıtı yoktur. “Aralarında doğum, evlilik, ya da evlat edinme ilişkisi olan ve birlikte yaşayan iki ya da daha çok insandan oluşan bir grup”; yani insanlar kan ya da hukuksal bir ilişki içindeyseler ve birlikte yaşıyorlarsa aile olarak görülebilmektedirler. Ancak aile ve evlilik kurumunun yapısı ve oluşum amaçları eski dönemlere göre farklılaşmış, değişime uğramıştır. Elli yıl öncesinde bir kadının evlilik dışı bir çocuğa sahip olması ve onu tek başına büyütmeye kalkışması düşünce olarak bile ürkütücüydü. Ama günümüzde daha az yadırganır olmuştur. En geleneksel ve kapalı toplumlarda bile bu çeşit durumlara giderek daha çok rastlanmaktadır. Çünkü dünya, giderek bireyin özgürlüğüne, onun ihtiyaçlarının karşılanmasına, bireyin mutluluğuna daha çok önem verir ve bunu birer hak olarak görür duruma gelmiştir.

Aile, hem bireyin mutluluk ve başarısının önemli bir belirleyicisi hem toplumun temeli olması bakımından önem kazanmıştır. Çocukların bakımı ve toplumsallaştırılması, geleneksel olarak ailenin en temel ve önemli işlevi olarak görülmektedir. Günümüzde, bireyde ortaya çıkan psikolojik sorunların kaynağı da aile olarak görülmektedir. Beden ve ruh sağlığı açısından sorunsuz bireylerin yetiştirilmesi için yapılan çalışmalar, aile psikolojisi gibi bir çalışma alnının doğmasını sağlamıştır.
 
Top