Aile Çeşitleri

ZeyNoO

V.I.P
V.I.P
Aile Çeşitleri

Sistem yaklaşımına göre yaygın olarak dört aile biçimi tanımlanmaktadır. Bunlar; kapalı aileler, gelişigüzel aileler, açık aileler ve eşzamanlı ailelerdir.

1. Kapalı Aileler: Geleneksel aileler olarak da tanımlanır. Bu tip ailelerde kararlar hiyerarşik bir işleyiş içinde verilmektedir. Lider genellikle baba, bazen de annedir. Kurallar ve sınırlar nettir; ancak çocukların bireysellikleri yeterli değildir. Aile bireyleri iç içedir.

2. Gelişigüzel Aileler: Bu tip aileler, kapalı aileler ile tam tersi yapıdadır. Aile üyelerinin bireysellikleri önemlidir. Aile yapısı esnektir. Aile üyeleri kendi sorunlarını çözme konusunda destek görürler. Çocukların yaratıcılığı ve bireyselliği geliştirilir; ancak sınırların çizilmesi ve yapının güvenli olması konusunda zorluk olabilir. Ebeveynlik özellikleri ve güç kullanımında zayıftır. Bu nedenle de etkileşim değişkendir.

3. Açık Aileler: Açık ailelerde yapı karışıktır. Kararlar bütün aile üyeleri tarafından alınır, işbirliği vardır. Bir yanda bireysellik önemsenirken diğer yanda aile bütün olarak önemlidir. Açık ailelerde, aile üyeleri güven duygusunu yaşarlar. Aile bireyleri arasında sözel iletişim oldukça fazladır.

4. Eşzamanlı Aileler: Bu tip ailelerde iletişim kapalıdır ve sözel olmayan iletişim ön plandadır. Çocuklar için güven duygusunun hakim olduğu rutin ve düzenli bir ortam vardır. Ebeveynlerin iletişimi doğrudan ve açık olmadığı için anlaşılmalarında güçlükler olabilir. Bu tip ailelerin etkileşimleri az olduğu için samimiyet duygusu da azalmıştır.
 
Top