Ağustos -Zaferler Ayı

wien06

V.I.P
V.I.P
Ağustos, batı kökenli bir kelime. Roma İmparatoru Avgust'tan, yılın sekizinci ayına isim olarak konulmuş. Biz onu, "Ağustos" olarak benimsemişiz. Kelime olarak mânâsı : "Muhteşem". Köken itibariyle yabancı. Fakat, biz onu Türkçe'leştirmişiz. Kelimenin "muhteşem" mânâsına köklü ilâveler yapmışız. Dünya üzerinde hiçbir millet, ağustos ayına, bizim kadar mülkiyet mührü vuramamıştır. Takvimlerin, ağustos ayına ait her yaprağında, muhteşem bir zaferimizin adı vardır.

Ağustos ayındaki zaferler serimiz, 26 Ağustos 1071'de başlar. Türk-İslâm Âlemi'nin en büyük gazası: Malazgirt Zaferi. Malazgirt, Anadolu'nun Türklükle birleşmesi, asıl sahibine kavuşmasıdır. 1071'den önce de Anadolu'da Müslüman Türkler vardı. Buralarda yaşıyorlardı. Yaşadıkları toprakların sahibi idiler. 1071 ile, yönetimde de söz sahibi oldular. Bu toprakların sahibi olduklarını tarih sayfalarında da tescil ettirdiler.

26 Ağustos 1071'i; Büyük Selçuklu Sultanı Alparslan ile Bizans İmparatoru Romen Diyojen arasında, menfaate dayalı basit bir savaş olarak yorumlamak hatâdır. Bu tarih, Anadolu'da yaşayan Müslüman Türklerle inançsız Rumlar'ın iki asır süren ölüm kalım mücadelesinin, ebediyyen bitirildiği gündür. Günümüze ulaşan, ebediyete kadar devam edecek olan Türk Devleti'nin temeli 26 Ağustos 1071'de atıldı.

Tarih sırasıyla: Malazgirt, Otlukbeli, Çaldıran, Mercidabık, Mohaç, Sakarya ve nihayet 30 Ağustos 1922'de gerçekleşen Dumlupınar Başkomutanlık Meydan Muharebesi, geçmişten ders almasını bilmeyenlerin aynı amaçlı hareketlerinin, sadece Türkler açısından değil, insanlık tarihi bakımından da önemli zirve noktalıridır. Aynı düşmanların, Müslüman Türk Milletini tarihten silme gayretleri hen/zaferimizle sonuçlanmıştır.

Ağustos ayı'nın önemi işte buradadır. Yukarıda ismi geçen savaşların hepsi Ağustos ayında cereyan etmiştir. 1071'den 851 yıl (yaklaşık 9 asır), sonra, 30 Ağustos 1922'de; Gazi Mustafa Kemal'in idare ve komutasında kazanılan zaferle, Anadolu topraklarının, ebedî Türk Yurdu olduğu bir defa daha ispat edildi. Ağustos ayındaki zaferler serimiz, 1071 ile 1922 arasında ayın her yaprağını dolduracak zenginliktedir.1 Ağustos 1571: Magosa'nın kuşatılması. Kıbrıs'ın, Türklerin eline geçmesi ile sonuçlanacak 6 Ağustos zaferinin müjdecisi.
4 Ağustos 1578: Ramazan Paşa komutasındaki Osmanlı Ordusu, Portekiz Ordusu'nu mağlûp ederek Fas'ı Türk hâkimiyetine aldı. Böylece Kuzey Afrika'nın fethi tamamlandı.
6 Ağustos 1571: Magosa'nın Türkler tarafından fethedildiği gün.
8 Ağustos 1635: Ermenistan'ın başşehri Revan, IV. Murat tarafından Osmanlı topraklarına katıldı.
8 Ağustos 1916: Bitlis'i Rus işgalinden kurtardık.
9 Ağustos 1386: Haçlı ittifakına karşı kazanılan Birinci Kosova Zaferi.
9 Ağustos 1484: Birinci 9 Ağustos'tan 98 yıl sonrası. Akkirman kalesi fethedildi. Böylece Karadeniz'in batı kıyıları Türk hâkimiyetine girdi.
9 Ağustos 1578: Özdemiroğlu Osman Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu İran Safevî Ordusu'nu Çaldıran'da mağlûp etti. Doğu Anadolu'ya hâkimiyet mühürümüz basılmış oldu.
9 Ağustos 1915: Birinci Anafartalar Zaferi'nin kazanıldığı gün.
10 Ağustos 1543: Estergon Kalesi fethedildi. Türküsünü hâlâ söyleriz. Estergon Kalesi su başı durak Kemirir gönlümü bir sinsi firak
11 Ağustos 1473: Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'nin, Uzun Hasan ile yaptığı Otlukbeli Savaşı'nın kazanıldığı gün.
12 Ağustos 1501: Navarin kalesini fethettik.
13 Ağustos 1529: Kanunî Sultan Süleyman'ın Sava nehrini geçtiği gün.
15 Ağustos 1551: Bugünkü Libya Devleti'nin, o zamanki adı ile Trablus'un, vilâyetimiz olarak Osmanlı Haritası'na dahil edildiği gün.
16 Ağustos 1501: Mora'yi fethettik.
16 Ağustos 1556: Türk-İslâm medeniyetinin en muhteşem eserlerinden biri olan Süleymaniye Camii ibadete açıldı.
16 Ağustos 1604: Cennet yurdumuzun doğu kapısı olan Kars'ın fethedildiği gün.
17 Ağustos: 1553: Korsika Adası'nı fethettik.
19 Ağustos 1645: Yusuf Paşa, Girit'i aldı ve Venedikli'leri Akdeniz'den sildi.
20 Ağustos 1543: Barbaros Hayrettin Paşa, Alman İmparatoru Şarlken'den Fransa'nın Nis Kalesi'ni fethetti.
21 Ağustos 1678: Ukrayna himayemiz altına girdi. Bugün bile Kiev sokaklarını gördüğümüzde, Anadolu'nun herhangi bir şehrinden geldiğine inanacağımız, bizim gibi, bize benzer insanlar dolaşıyorlar. Onlar, 21 Ağustos 1678'den günümüze intikal eden hâtıra torunlarıdır.
21 Ağustos 1915: Anafartalar Zaferi'miz. 22 Ağustos 1921: 22 gün 22 gece süren Sakarya Meydan Savaşı başladı. Savaşın sonunda Anadolu'muz, son defa düşmanlardan temizlendi.
23 Ağustos 1514: Yavuz Sultan Selim Han'ın, Safevîler komutanı Şah İsmail'in tahtını aldığı gün. Çaldıran Ovası Zaferi'miz.
23 Ağustos 1519: Barbaros Hayrettin Paşa, Cezayir'i fethetti. Böylece Osmanlı İmparatorluğu, Asya ve Avrupa'dan sonra, üçüncü kıt'a olarak Afrika'ya ayak bastı.
24 Ağustos 1516 :Mısır seferinde Mercidabık Zaferi'miz. Böylece İslâm Âlemi'nin liderliği, Memlûklu'lardan, Osmanlılar'a geçti.
25 Ağustos 1516: Suriye'ye girdik. Halep'i aldık. Halep 402 yıl boyunca bizde kaldı. Orada hâlâ Türk insanı, Türk izleri var.
26 Ağustos 1071: Anadolu'nun Türk-İslâm medeniyeti ile kucaklaşması. Güzel Anadolu'muzun camilerle donanıp ezan sesleriyle şenlenmesinin başlangıcı. Günümüze kadar ulaşan en büyük, en uzun ömürlü Türk Devleti'nin temelinin atıldığı gün.
26 Ağustos 1922: 30 Ağustos Zaferi'nin ilk müjdesinin alındığı gün. 1071'den dokuz asır sonra, Anadolu'yu geri almak için gelenlere: "Hoşgelmediniz" dediğimiz gün. Ayyıldızlı Bayrağımıza, kötü maksatlarla uzanan ellerin kırıldığı tarih.
27 Ağustos 1922: Afyon'un Yunan işgalinden kurtuluşu.
29 Ağustos 1526: Kanunî Sultan Süleyman Han'ın, Macarlar'la yaptığı savaş sonunda Mohaç Zaferi'ni kazandığı gün.
30 Ağustos 1499: İnebahtı Zaferi'miz.
30 Ağustos 1922: Kütahya, Yunan işgalinden kurtuldu.

Ve En Büyük Zaferi'miz.

30 Ağustos 1922: Gönlü vatan sevgisi ve imanla dolu Mehmetçiğin, şanlı ordumuzun milletle bütünleşmesi, 30 Ağustos, bizim Zafer Günümüz'dür.

Zafer, savaşta kazanılan başarının adıdır. Bu zafer, Türk-İslâm Kudreti'ni dünyaya kabul ve tarihe tescil ettirmiştir. Büyük Zafer'dir. O'nu ayrıca yazmak gerek. Dünyaya nizam vermiş olan ecdadımız, bazan Haçlı Zihniyeti'ne bazan da kendi kardeşlerine karşı savaştı.

Savaşların hiçbiri, şan-şöhret için değildi. Onun için herbiri zaferle taçlandı. Zaferler, sarsılmaz imanlarla dolu yüce gayretlerin kesiştiği noktada elde edildi. Savaşlar devam ediyor. Milletimiz zafer hasretinde. Zafer müjdelerinin, fatiha serinlikleriyle, hasretten yanan gönüllerimize ulaşacağı günlerin özlemi içerisindeyiz.Kaynak: Oğuz ÇETİNOĞLU
ORKUN, 1998 sayı 6
 

KaderKatibi

Dürüstlük insanın kartvizitidir, Matbaada basılmaz
Özel üye
1071 Ağustos ayından başlayarak bir çok başarının hatta Türk halkının kaderinin değiştiği aydır Ağustos.
 
Top