Ağsı Radyal ve İp Merdiven Sinir Sistemi

ZeyNoO

V.I.P
V.I.P
Ağsı Radyal ve İp Merdiven Sinir Sistemi

YsHXY.jpg


* Hidralarda görülür. İlk özelleşmiş sinir sistemidir.
* İlk özelleşmiş hücreler (Nöronlar) bu sistemde görülür.
* Merkezileşme yoktur. Tek tip nöronlardan oluşur. Ancak getirici götürücü roller üstlenir.
* Nöronlar arası sinaps bölgesi bulunmaz., impuls hücreden hücreye fiziksel temas bölgelerinden geçer.
* İmpulslar hücreler arasında zayıflayarak taşınır.
* Uyartının şiddeti önemlidir. Zayıf uyarana lokal şiddetli uyarana genel tepki verirler.
* Anlamlı tepkiler yoktur. Değişik uyarana tek tip tepki verirler.
* Tepki tüm vücut a verilir. (Uzaklaşma , Trikositlerin açılması vb.)
* Nöronlarda impuls her yönde iletilir. (Uyartı vücudun her yönüne yayılır.)

Radyal (Halkasal) Sinir Sistemi

vvrzo.jpg


* Medüzlerde görülür.
* Halkasal ve ışınsal olarak bağımsız organize olan iki sistemden oluşur.
* Ektodermal sistemle beslenme sağlanır. (Multipolar nöronlar.)
* Işınsal ve radyal sistemle ritmik hareket sağlanır. (Bipolar nöronlar.)
* İlk sinaps oluşumu bu canlılarda görülür ve iletim (impuls) tek yönde iletilir.
* Beslenme ve hareket birbirinden bağımsız şekilde gerçekleşebilir.
* Merkezi sinir sistemi bulunmaz.


İp Merdiven Sinir Sistemi

pmuej.jpg


* Planariyalardan itibaren tüm organizmalarda görülür.
* Organizmanın ventral (karın) bölgesinde yer alır.
* Sistem sağ ve sol iki sinir kordonu ve bunları enine bağlayan sinirlerden oluşur.
* Baş bölgesinde merkezi ganglion (beyin görevi görür) ve her halkada bir çift ganglion bulunur. (omurilik görevi görür.)
* Reseptör ve efektörler gelişkindir. Bu nedenle sinir sisteminde ilk kez nöronlar yapı ve işlevsel olarak duyu, ara ve motor nöronları şeklinde organize olmuşlardır.
* İlk merkezileşme bu sistemle başlar.
* İlk öğrenme bu sistemle başlar.
* İlk anlamlı tepkiler (uyarıya göre değişen) bu sistemle ortaya çıkar.
* Baş ganglion unun (beyin işlevli) diğer gangliyonlara (omurilik işlevli) baskınlığı omurgalıların beyninin omuriliğe baskınlığına göre daha azdır.
 
Top