Adobe Flash ile başlangıç...

YoRuMSuZ

Biz işimize bakalım...
Flash ile Başlamak

Gi3RWIh.png


Flash programı ilk açıldığında Hoşgeldiniz Ekranı ile karşılaşılır. Bu ekranda Yeni Bir Öğe Aç, Yeni Oluştur, Şablondan Oluştur ve Genişlet başlıkları bulunur. Yeni Oluştur başlığı altında bulunan Flash Dosyası seçeneğine tıklanarak yeni bir Flash dosyası oluşturulur.

Flash Çalışma Alanı; Menü Çubuğu, Araçlar Paneli, Zaman Çizelgesi, Hareket Düzenleyici, Sahne, Paneller ve Özellikler bölümlerinden oluşur.

MG3M1rB.png


A - Menü Çubuğu
B - Araçlar Paneli
C - Zaman Çizelgesi
D - Hareket Düzenleyici
E - Sekme
F - Sahne
G - Bağ Menü
H - Özellikler Paneli

Ptts5lu.png


Menü Çubuğu, bir Flash dosyası üzerinde çalışırken uygulayabileceğiniz çeşitli görevlerin ve değiştirebileceğiniz çeşitli seçeneklerin bulunduğu alandır.

S8M1uDu.png


Zaman Çizelgesi katmanlardan ve karelerden oluşur. Flash Filmlerinde kullanılacak öğeler
katmanlara yerleştirilir. Hareket ettirilmesi planlanan her nesnenin farklı bir katmana konulması tavsiye edilir. İçerikler, varlıklar, görseller katmanlardaki karelere yerleştirilirler. Bu karelerin zaman içerisinde farklılık göstermesi ile animasyon oluşturulur.

ImTaOav.png


Hareket Düzenleyici yapılan animasyonların hareketlerini düzenlemeye yarayan paneldir.

NGthdFG.png


Sahne Flash animasyonunda kullanılan görsellerin kullanıcılar tarafından görülebileceği alandır. Flash’ın sahnesi bir tiyatronun sahnesi gibi düşünebilir. Sahne yukarıdaki resimde beyaz olarak görünmektedir. Bu beyaz alanın dışındaki gri alan kullanıcılara tarafından görünmeyen fakat aynı sahnede olduğu gibi çeşitli görselleri, nesneleri, grafikleri taşıyabilen çalışma alanıdır. Sahne üzerinde çalışırken çoğu zaman Cetvel, Kılavuz, Izgara gibi yardımcı çizim araçlarını kullanırız. Bu araçlara ulaşmak için Menü Çubuğunda bulunan Görünüm başlığı kullanılır.

Açık olan dosyalar arasında gezinmek için dosyaların üzerinde bulunan sekmedeki isimlerine tıklamak yeterlidir.

Paneller dosya üzerinde işlem yaparken kullanılan gelişmiş seçeneklerin bulunduğu alanlardır. Panelleri ekrana getirmek için Menü Çubuğunda bulunan Pencere başlığı kullanılır. Tekrar ekrandan kaldırmak için tekrar Pencere başlığından ilgili panel seçilir.

E3r8zUY.png


Panellerin boyutları değiştirilebilir. Sol, sağ veya alt, üsten fare ile kenarları tutup sürüklenerek panelin boyutu büyültebilir veya küçültebilir.

Paneller gizlenebilir veya görünür hale getirilebilir. Panelin üzerinde bulunan Simgeleri Daralt simgesine fare ile bir kez tıklanarak panel gizlenebilir. Gizlenen panelin ismi görünür fakat içeriği görünmez. Tekrar görünür hale getirmek için Simgeleri Daralt simgesine bir kez daha tıklanır ve panel görünür hale gelir.

Paneller taşınabilir veya sabitlenebilir. Paneller çalışma alanında istenilen tarafa fare ile isminin bulunduğu sekme tutup çekilerek taşınabilir. Panellerin arasına yanına sabitlenmek istenirse sürüklerken çıkan sabitleme simgesi görüldüğü anda bırakılır.

Özellikler bölümü seçilen her araca göre her aracın kendi seçeneklerinin geldiği değişken bir bölümdür.

Bağ Menü panellerin sağ üst köşesinde bulunan menü seçenekleridir.
 
Flash Dosya Tiplerini Anlamak

Flash içerisinde sıklıkla kullanılan dosya türleri hakkındaki bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.
FLA dosya tipi Flash’ın ham dosya formatıdır.

Flash dosyaların sonradan düzenlenebilmesi için dosyaların FLA formatında kayıt edilmesi
gerekmektedir..

SWF dosya tipi Flash’ın animasyon halindeki uzantısıdır.

AS dosya tipi Action Script kodlarının bulunduğu uzantıdır.

Flash Dosyalarını Oluşturmak ve Kaydetmek

Flash’ta yeni dosyalar oluşturabilir, oluşturulan dosyaları düzenleyebilir, düzenlenen dosyaları
kaydedebilir ve kaydedilen dosyaları açabilirsiniz.

Flash’ta bir animasyon, proje yaratmak için yeni bir dosya açmak gerekir.

Flash’ta yeni bir dosya oluşturmak için:

1 Menü Çubuğunda bulunan Dosya başlığından Yeni seçeneğine tıklanır veya klavyeden CTRL + N tuş kombinasyonuna basılır.
2 Ekrana açılan Yeni Belge penceresinde bulunan Genel Sekmesinden Flash Dosyası seçilir. Çalışma Alanına Adsız-1 isimli yeni dosya oluşturulmuş olur. Oluşturulan dosyanın ismi daha öne oluşturulan dosyaların sayısına bağlı olarak farklılık gösterebilir.

DXaDAF0.png


Ana Araç Çubuğunda bulunan Yeni simgesine tıklanarak da yeni bir dosya açılabilir. Ana Araç Çubuğu ekranda görünmüyor ise Menü Çubuğunda bulunan Pencere başlığından Araç Çubukları seçeneği tıklanır ve açılan menüden Ana seçilir.

Üzerinde çalışma yapılmış ve saklanmak istenen dosya kaydedilir. Flash dosyaları daha sonra düzenlenmek için kayıt edilmek istendiğinde FLA formatında kayıt edilmelidir. Bir dosyanın içerisinde yeni değişiklikler yapıldığını veya kayıt edilip edilmediğini dosya sekmesindeki isminin yanında bulunan yıldız simgesinden anlayabilirsiniz. Dosyanın içerisinde yapılmış değişiklikler varsa ve henüz kaydedilmemişse dosya isminin yanında yıldız karakteri görünür. Dosyanın içerisinde değişiklik yapılmamışsa ve kaydedilmiş durumda ise yıldız karakteri görünmez.

Flash’ta bir dosyayı kaydetmek için:

1 Menü Çubuğunda bulunan Dosya başlığından Kaydet seçeneğine tıklanır veya klavyeden
CTRL + S tuş kombinasyonuna basılır.
2 Ekrana açılan Farklı Kaydet penceresinden dosyanın kaydedileceği konum seçilir. Eğer konumlara daha detaylı bakılmak istenirse aynı pencerenin altında bulunan Klasörlere Gözat butonuna tıklanır. Dosya Adı yazı kutusuna verilmek istenen isim yazılır ve Kayıt Türü bölümünden Flash CS4 Belgesi (*.fla) seçeneği seçilir.

Ana Araç Çubuğunda bulunan Kaydet simgesine tıklanarak da dosyayı kayıt edebilirsiniz.. Ana
Araç Çubuğu ekranda görünmüyor ise Menü Çubuğunda bulunan Pencere başlığından Araç
Çubukları
seçeneği tıklanır ve açılan menüden Ana seçilir.

Flash programını kapatırken kaydedilmemiş dosya veya dosyalar varsa değişiklerin kaydedilmesiyle ilgili bir uyarı mesajı ile karşılaşılır. Bu uyarı penceresi onaylanırsa dosyanın kayıt edilmesi için gerekli işlemler yapılır. Uyarı penceresi onaylanmazsa kaydedilmeden Flash’dan çıkılır.

Önceden kaydedilen ve tekrar üzerinde çalışılmak istenen dosyaların Flash’ta açılması gerekir.

Flash’ta kaydedilen bir dosyayı açmak için:

1 Menü Çubuğunda bulunan Dosya başlığından seçeneğine tıklanır veya klavyeden CTRL + O tuş kombinasyonuna basılır.
2 Ekrana penceresi gelir. Gelen bu pencerede üstte bulunan açılır menüden veya sol tarafta bulunan konum simgelerinden açılacak dosyanın yeri belirtilir ve ortadaki alanda açılacak dosya seçilir. Son olarak butonuna tıklanır ve dosya Flash’ta açılmış olur.

mb5UzmR.png


Çalışma Alanınızı Kişiselleştirmek

Çalışma alanında çubukların ve panellerin yerleri kullanıcının rahat kullanabileceği şekilde değiştirilebilir ve kaydedilebilir. Çalışma alanları değiştirilirse daha önceden kaydedilmiş çalışma alanlarıyla tekrar eski haline getirilebilir. Kaydedilen çalışma alanının üzerinde değişiklik yapılırsa yine üzerine kayıt yapılabilir ve son güncel hali kullanılabilir.

Çalışma alanını kaydetmek için:

1 Menü Çubuğunda bulunan Pencere başlığından Çalışma Alanı seçeneğinden Yeni Çalışma Alanı tıklanır.
2 Ekrana gelen Yeni Çalışma Alanı penceresinde Ad yazı kutusuna yeni çalışma alanına verilecek isim yazılır ve onaylanır.
3 Menü Çubuğunda bulunan Pencere başlığından Çalışma Alanı seçeneğine tıklanıldığında
isim verilen yeni çalışma alanının seçeneklere eklendiği görülür.

Çalışma alanını silmek için:

1 Menü Çubuğunda bulunan Pencere başlığından Çalışma Alanı seçeneğinden Çalışma Alanlarını Yönet seçeneğine tıklanır.
2 Ekrana Çalışma Alanlarını Yönet penceresi gelir. Gelen bu pencerede önceden kaydedilmiş çalışma alanları görülür. Silinmek istenen çalışma alanı ismine tıklanır ve sağ tarafta bulunan Sil butonuna tıklanır.

Doküman Özelliklerini Ayarlamak

Yeni açılan dosyanın üzerinde çalışmaya başlamadan önce dokumanın özellikleri ayarlanır.

Dokümanın özelliklerini ayarlamak için:

1 Menü Çubuğunda bulunan Değiştir başlığından Belge seçeneğine tıklanır veya klavyeden CTRL +J tuş kombinasyonu tuşlanır.
2 Ekrana Belge Özellikleri penceresi açılır.

Boyutlar değer kutularına Genişlik ve Yükseklik değerleri yazılır. Yazılan genişlik ve yükseklik değerleri piksel olarak girilmelidir.
Eşleştir işaretleme kutusunda Yazıcı, İçerik ve Varsayılan seçenekleri bulunur. Dosyanın boyutunu yazıcıya, içeriğe veya da varsayılan biçimde küçültmeyi veya büyütmeyi sağlar.
Arka Plan Rengi açılır menüsünden arka planda görünecek renk seçilir.
Kare Hızı değer kutusuna saniyede kaç animasyon karesi gösterileceği yazılır.
Cetvel Birimleri açılır menüsünden genişlik ve yüksekliğe girilen değerlerin birimleri seçilir.
Varsayılan Yap butonu değiştirilen özelliklerin bundan sonra devamlı kullanılmasını sağlar.
 
Geri
Top