Abnaki Savaşları, Savaşların Nedenleri

ZeyNoO

V.I.P
V.I.P
Abnaki Savaşları, Savaşların Nedenleri

I. Abnaki Savaşı (1675-1678)

1675-1725 yılları arasında Amerika kıtası yerlilerinden Abnaki kabilelerinin önderlik ettikleri, İngilizlere karşı düzenlenen birleşik Kızılderili savaşlarından ilki.

Günümüzde Maine, New Hampshire olarak bilinen yerde ve Vermont'ta Fransızların müttefikleri olarak yaşamış ve bu bölgede elli yıl boyunca İngilizlere karşı savaşmış Abnaki kabilesi, Kral Philip'in hakimiyeti altında olan Wampanoag 1675 yılında, New York'ta İngiliz Sömürgecilere karşı birleşik bir kızılderili savaşını başlatmışlardır. Abnaki halkı yaklaşık üç yıl boyunca Maine bölgesinde böyle bir savaş sürdürmekteydi. Dağınık çift evleri ve küçük yerleşim birimlerine düzenlenen Kızılderili akınları, sürekli yıpratıcıydı ve bu faaliyetler sonunda 1678 yılında imzalanan bir barış antlaşmasıyla sonuçlandı. İngiliz kolonicileri Abnaki halkına yıllık vergi vermeye söz vermişlerdi.

II. Abnaki Savaşı (1702-1712)

II. Abnaki Savaşı, 1675-1725 yılları arasında Amerika kıtası yerlilerinden Abnaki kabilelerinin önderlik ettikleri, İngilizlere karşı düzenlenen birleşik Kızılderili savaşlarından ikincisi.

1702 yılında Kraliçe Anne Savaşının çıkmasından kısa bir süre sonra Abnaki yerlileri ve Fransız kuvvetleri Maine bölgesinde İngiliz yerleşim birimlerine saldırmışlardı. Wells'ten Casco'ya kadar uzanan bölgede yaklaşık 300 yerleşimci öldürülmüştü. Kızılderililer, on yıl boyunca saldırılara devam etmiş ve bu saldırılar, İngiliz ve Fransızları Utrecht Antlaşması ile barış sağladıklarında sona ermişti. Fransızların desteğine sahip olmayan Abnakiler İngilizleri tenmek için yetersiz kalmışlardı ve 1712 yılında ikinci bir barış antlaşmasına zorlandılar.

III. Abnaki Savaşı (1722-1725)

1675-1725 yılları arasında Amerika kıtası yerlilerinden Abnaki kabilelerinin önderlik ettikleri, İngilizlere karşı düzenlenen birleşik Kızılderili savaşlarından üçüncüsü ve sonuncusu.

Maine'de yaşayan İngiliz yerleşimcilerin, Abnaki topraklarına müdahaleye devam etmesi Fransız Cizvit misyoner Sebastien Rasles (1657?-1724) tarafından bulundukları konumu muhafaza etmeye teşvik edilen Abnakileri kızdırmıştı. İngilizler Rasles'i zapt etmeye çalıştıklarında, Abnaki halkı Brunswick, Arrowick ve Merry-Meeting bölgelerindeki yerleşim birimlerine tacizlerde bulunmuşlardı. Bunun üzerine Massachussets Hükümeti Abnaki ve müttefiklerine savaş ilan etti. Rasles öldürüldü ve onun öldürüldüğü Norridgewock'ta ve daha sonra Sacco Nehri'nin yukarı kısmındaki Fryeburg'da birçok kanlı savaş gerçekleşmişti. Boston ve Casco Koyu'ndaki barış görüşmeleri savaşa son noktayı koydu.
 
Top