Abdurrahmân Gazi

Aydos Kalesi Fâtihi Abdurrahmân Gazi


Orhan Gâzi'nin silâh arkadaşları kuzeyde Karadeniz, güneyde İzmit Körfezi ve batıda İstanbul Boğazı ile hudûdlanmış olan yarım adaya girmekte gecikmediler. Akça Koca, Konur Alp ve Abdurrahmân Gâzi'nin akınları durmadan devam etti... Nihayet Boğaziçi sahillerine kadar ulaştılar. Konur Alp, Akyazı ile Sakarya'nın iki tarafındaki kaleleri Rumların elinden aldı. Akça Koca da; Ermenipazarı, Ayan Gölü (Sapanca), Kandıra Kalelerini ve daha sonra da kuvvetlerini birleştirip Samandıra'yı fethettiler.

Orduya rehber oldu!..
Samandıra'nın fethinden sonra, 1326 senesinde o mıntıkaya, fâtihinin adına izafeten "Kocaeli" denildi. Sakarya'nın kuzeydoğusundaki havaliye de Konur Alp'in ismine izafeten "Konrapa" denildi.
Aydos Kalesi, Aydos Dağının doğu tarafında inşâ edilmiş bir kale olup, Konur Alp ile Abdurrahmân Gazi tarafından fethedilmiştir. Abdurrahmân Gâzi'nin ismi söylendikçe akla, Aydos Kalesi; Aydos Kalesi denince de Abdurrahmân Gazi gelir...
Abdurrahmân Gazi, İzmit'in fethinde de büyük hizmetlerde bulundu. Samandıra Tekfurunun fidyesi bahanesiyle İzmit'e gitti. Kaleyi inceleyen ve çevreyi tanıyan Abdurrahmân Gazi, geldiğinde İzmit'in nasıl alınabileceğini Orhan Gâzi'ye bildirince, Pâdişâh da onu orduya rehber ve öncü tâyin etti.

Cenkten cenge koştu!..
Mücâhidlerin tedbir, gayret ve îmânları neticesinde küfrün en büyük kalelerinden İzmit de fethedilmiş, çan sesi yerine burçlarda ezân-i Muhammedi okunmaya başlanmış oldu. Ömrü, muharebe meydanlarında, İslâmiyet'e hizmetle geçen Abdurrahmân Gazi, 1329 yılında vefat etti. Ruhu şâd olsun...
 
Geri
Top