Abası

Sentinus

Hayali bir Aslıya şiirler yazan şizofren bir Kerem
Özel üye
Abası, Albız, Albis, Almış


Yakut mitolojisinde, kötülükleri simgelediklerine inanılan ve korunmak için kendilerine kurbanlar sunulan, kötü ruhlara verilen ad. Abası; Orta ve Batı Türklerinde Albastı, Alkarısı; Osmanlı metinlerinde Albız; Uranha-Tuba Türklerinde Albis>; Altay Türklerinde Almış ismini alan karakteristik bir Türk motifi olan karşımıza çıkar.

angel_of_death.jpg
 
Top