772 Genel Yönetim Gider Farkları Hesabı

ZeyNoO

V.I.P
V.I.P
772 Genel Yönetim Gider Farkları Hesabı:
Genel yönetim giderlerinin fiili tutarları ile önceden saptanmış giderler arasındaki olumlu ya da olumsuz farkların izlendiği hesaptır.

772 Genel Yönetim Gider Farkları Hesabının İşleyişi:
Fiili genel yönetim giderleri ile önceden saptanmış giderler arasındaki olumlu ya da olumsuz farklar bu hesaba alınır ve dönem sonlarında 632 Genel Yönetim Giderleri Hesabına aktarılarak kapatılır.
 
Top