• Merhaba Ziyaretçi.
    "Güzel söz"
    konulu yarışma başladı. İlgili konuya BURADAN ulaşabilirsiniz. Sizi de bu yarışmada oy kullanmaya bekliyoruz...
  • Merhaba Ziyaretçi.
    Artık kazanılan ÇTL miktarları istenildiğinde TL ile değiştirilebiliyor. Konu ile ilgili detaylara BURADAN ulaşabilirsiniz.

7. Sınıf Fen ve Teknolojoji - 2. Dönem 1. Sınav

YoRuMSuZ

Biz işimize bakalım...
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI …………………… FEN VE TEKNOLOJİ 7. SINIFLAR 2. DÖNEM 1. YAZILI

Adı ve soyadı:
Sınıfı ve no:

A. Aşağıdaki soruları doğru ve yanlış olarak kodlayınız (5x3=15 puan)

1.(….) Bir devrede lambaların uç uca eklenmesiyle oluşan bağlantı şekline seri bağlama denir
2.(….) Paralel bağlı devrelerde eşdeğer direnç devredeki en büyük dirençten daha büyüktür
3.(….) Bütün maddeler atomlardan oluşur
4.(….) Atomlar hakkında ilk model oluşturan bilim adamı Thamson’dur
5.(….) Modern atom teorisine en çok benzeyen model Bohr atom modelidir

B. Aşağıdaki boşluklara verilen kelimelerden uygun olanları yazınız (5x3=15 puan)

Katman – Proton – Elektron – Katyon – Anyon – İyonik bağ – Kovalent bağ – Bileşik – Molekül – Dublet kuralı – Oktet kuralı - İyon

1. Atomun çekirdeğinde bulunan artı yüklü taneciğe ………………… denir
2. Element atomları arasında elektron alışverişiyle oluşan bağa …………………………… denir
3. Element veya bileşik atomlarının grup halinde bulunma şekline ………………… denir
4. Kararsız atomların ikinci veya üçüncü katmanlarını sekize tamamlayarak kararlı hale gelme isteklerine ………………………… denir
5. Yük dengesi bozulmuş artı veya eksi yüklü atoma …………………. denir

C. Aşağıdaki çoktan seçmeli sorularda doğru olan seçeneği işaretleyiniz (12x5=60 puan)

1. Aşağıdakilerden hangisi gerilimi ölçer?

A) Voltmetre
B) Ampermetre
C) Ohmmetre
D) Dinamometre

2. Aşağıda verilen devrede iletkenin A-B uçları arasındaki eşdeğer direnç kaçtır?
KV5x6kL.png

A) 8 ohm
B) 10 ohm
C) 14 ohm
D) 18 ohm

3. Aşağıda verilen devrede ana koldan geçen akım 8 Amper ve devredeki gerilim 32 Volt olduğuna göre lambanın direnci kaçtır?
y0Thq6b.png

A) 10 ohm
B) 8 ohm
C) 6 ohm
D) 4 ohm

4. Aşağıda verilen devreye göre iletkenin K-L uçları arasındaki eşdeğer direnç kaçtır?
83ywEaO.png

A) 4 ohm
B) 8 ohm
C) 12 ohm
D) 16 ohm

5. Aşağıda verilen element ve sembolü eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Hidrojen – H
B) Oksijen – O
C) Sodyum – Na
D) Klor – K

6.
4B1B3AJ.png


7. Aşağıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

I. X-2 iyonunda X atomu iki elektron almıştır
II. Y atomu nötr haldedir
III. Z +1 iyonunda Z atomu bir elektron almıştır

A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III

Açıklama: 8 ve 9. soruları aşağıdaki şekle göre cevaplayınız.

llfXRpf.png


8. Yukarıdaki şekillerden hangileri bileşiğe ait olabilir?

A) 2-4-6
B) 1-3-4
C) 4-5-7
D) 3-4-5

9. Yukarıdaki şekillerden hangileri molekül yapılıdır?

A) 2-4-6-7
B) 1-2-3-4
C) 2-4-6-5
D) 3-4-2-1

10. Aşağıda bazı atomların elektron dağılımları verilmiştir.
4hAUDrh.png

Bu atomların oluşturabileceği iyonlar aşağıdakilerin hangisinde yanlış verilmiştir?

A) X-2
B) Y-7
C) Z-1
D) T-1

11. Bilgi: Atomlar arasında elektron ortaklığıyla oluşan bağa kovalent bağ denir.

Buna göre aşağıda verilen iyonlardan hangi ikisi arasında kovalent bağlı bileşik oluşabilir?

A) Na+1 ve Cl-1
B) Ca+2 ve O-2
C) H-1 ve O-2
D) Mg+2 ve O-2

12. C6H12O6 bileşiğiyle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Toplam atom sayısı yirmi dörttür
B) Hidrojen atomu sayısı on ikidir
C) Karbon/oksijen oranı ikidir
D) Karbon atomu sayısı altıdır

D. Aşağıdaki açıklamalarla verilen kavramları eşleştiriniz (5x2=10p)

(….) Aynı cins atomlardan oluşan maddeler
(….) Eksi yüklü iyona verilen ad
(….) Direnç birimi
(….) Artı yüklü iyona verilen ad
(….) Karasız atomların birinci katmanını ikiye tamamlaması

a) dublet kuralı
b) ohm
c) element
d) bileşik
e) kovalent bağ
f) anyon
g) çözelti
h) katyon
 
Top