7 Günün Anlamı

yesim434

Hırçın Karadenizli
V.I.P

Bir Haftadaki 7 Günün Anlamı​

Farsça “hefte” sözcüğünden türetilen “hafta” kelimesi “yedili” anlamına geliyor. Peki, haftayı oluşturan günlerden “1. gün”ün sandığımız gibi pazartesi değil de pazar olduğunu biliyor muydunuz? Bunun nedeni pazar gününün insanların sosyalleştiği, çeşitli vesilelerle birbiriyle iletişime geçtiği gün olmasıymış.
Bakın geçip giden günlerimizin adları nerelerden geliyormuş, öğrenmek için sizi Listem
ize davet ediyoruz.
1COFAQV.jpg

Cerezforum
dKurqIT.jpg

Modern insan için sendrom sebebi olacak kadar baskın bir ilk gün olan pazartesi, geçmişte, ilk günün ardından gelen gün olması sebebiyle “pazar’ın ertesi” anlamına gelecek şekilde isimlendirilmiş. Pazartesi gününün tüm dünyada çalışma haftasının başı olarak kabul edilmesi ise Endüstri Devrimi’nin sonuçlarından biri…
3KojXyT.jpg

Haftanın başlangıcı pazar günü olarak baz alındığında salı günü de haliyle ikinci değil üçüncü gün olmuş oluyor. Arapça “selase” yani “üçüncü” kelimesinden evrilerek günler arasındaki yerini almış.
dACFQJM.jpg


Farsçada “dört” anlamına gelen “çar” sözcüğünden yola çıkılmış ve güne “çar-şanbe” adı verilmiş; kolayca dilimize geçen kelime bizde “çarşamba” halini almış.
fBjpiy3.jpg

Yine Farsçada çarşambadan sonra gelen gün, 5. gün olarak “panc-şanbe” olarak isimlendirilmiş. “Panc”ın anlamı, beş… “Şanbe” kısmı ise İbranicedeki “şabat” yani “dinlenme günü”nden geliyor. Tabii yine Farsçada…
dOCbDLd.jpg

Arapça “cum’a” kelimesinden dilimize geçen cuma, “toplanma günü” anlamına gelir ve Müslümanların ibadet gününe işaret eder.
Bc8CctO.jpg

Cumartesi kelimesinin hikâyesi pazartesi ile aynıdır. Cumanın ertesi olarak düşünülmüş ve gün bu şekilde isimlendirilmi
MgX0ilI.jpg

Farsçada “bāzār” sözcüğü bizdeki çarşı-pazarın tam karşılığı oluyor. İnsanların çarşı-pazar dolaştığı bugüne pazar günü denmesi de buraya dayanıyor.
 
Top