• Merhaba Ziyaretçi.
    "İlkbahar ve Doğa" konulu fotoğraf yarışması başladı. İlgili konuya  BURADAN  ulaşabilirsiniz. Sizi de bu yarışmada görmek isteriz...

36 soruluk 4. Sınıf Matematik Testi

YoRuMSuZ

Biz işimize bakalım...
Soruların tamamını ya da seçtiklerinizi kullanabilirsiniz...


MATEMATİK SINAVI


1-) 10 tane birliğe ne denir?

A) Sayı B) Düzine C) Deste

2-) Sayıları yazarken kaç tane rakam kullanılır?
A) 10 B) 100 C) Sonsuz

3-) Bir basamaklı en küçük doğal sayı hangisidir?
A) 9 B) 1 C) 0

4-) Aşağıdaki sayıların hangisinin okunuşu yanlıştır?
A) 225 - İki yüz yirmi beş
B) 889 - Sekiz yüz doksan sekiz
C) 460 - Dört yüz altmış

5-) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) 27 = 2 onluk + 7 birlik
B) 38 = 3 onlık + 8 birlik
C) 46 = 6 onluk + 4 birlik

6-) Bir bahçede 294 elma, 17 limon ve 200 portakal ağacı var. Bahçede toplam kaç ağaç vardır?


7-) Bir deste balona, kaç balon daha eklersek bir düzüne olur?


8-) 37 ayısına kaç birlik eklersem 4 onluk eder?


9-) 3 birlik ve 4 onluktan oluşan sayıyı yazınız.


10-) 845 sayısının onlar basamağındaki sayını basamak değeri kaçtır?


11-) 78 sayısında kaç onluk ve kaç birlik vardır?


12-) Sekizer sayarken 48’den sonra hangi sayı gelir?


13-) 184 sayısının yüzler basamağındaki sayı hangisidir?


14-) 93 sayısının onlar basamağındaki rakamın basamak değeri, 29 sayısının onlar basamağındaki rakamın basamak değerinden kaç fazladır?


15-) Karenin kaç köşesi ve kaç açısı vardır?


16-) 472 santimetreyi metre ve santimetre cinsinden yazın.


….. m, ….. cm

17-) 8 metre, 25 cm’yi santimetre cinsiden yazınız.

……… m

18-) Ali 5, Ayşe 6 yaşındadır. 4 yıl sonra ikisinin yaşının toplamı kaç olur? (Çözüm yapınız)19-) Aşağıdaki işlemleri yapınız. (kırmızı kalem kullanınız)


345
...
+_
626


...
252
+_
422

20-) İki ayda 52 gün çalışan bir çiftçinin çalışmadığı süre kaç gündür?
(1 ayı 30 gün olarak alınız)
A) 8 B) 12 C) 60


21-) Aşağıdakilerden hangisi örüntü oluşturmaz?
A) 2 4 6 8 10 12 …
B) 3 6 9 12 15 …
C) 4 8 15 19 22 …


(22-23-24-25-26-27-28-29-30. sorular)

Doğru olanlara D, yanlış olanlar Y yazınız.

[ ] Bir gün 23 saattir.
[ ] Bir hafta yedi gündür.
[ ] Yılın 7. ayı Hazirandır.
[ ] Bir yılda 4 mevsim vardır.
[ ] 12 aylık süreye yaz mevsimi denir.
[ ] Kiraz, kış mevsimi meyvesidir.
[ ] 4 yarım metre 200 cm’dir.
[ ] 6 metre, 600 cm’dir.
[ ] Üçgenin 3 açısı vardır.

31-) Aşağıda yüzlük, onluk ve birliklerin oluşturdukları sayıları yazınız.
1 yüzlük, 5 onluk, 8 birlik …………………….
9 onluk, 1 birlik, 3 yüzlük …………………….
2 birlik, 2 yüzlük, 3 onluk …………………….

32-) Aşağıdaki sayı örüntülerinde noktalı yerleri tamamlayın.

3, 6, 9, 12, … 18, 21
5, 10, … 20, 25, 30
7, 14, 21, … 35, 42, … 56

33-) Roma rakamı ile 15 sayısını yazınız.


34-) Bir yılda 2 ay tatil yapan bir işçi, kaç ay çalışır?

A) 6 B) 8 C) 10

35-) 82 sayısının onluk sayısı, 28 sayısının onluk sayısından kaç fazladır?


36-) Aşağıdaki örüntülerden hangisi yanlıştır?
Örüntü
 
Top