28 Ağustos 1952 - Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü kuruldu.

Suskun

V.I.P
V.I.P
Ebk_logo.jpg

Et ve Balık Kurumu
(kısa adı: E.B.K.)
merkezi Ankara'da bulunan, Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Gıda Bakanlığı'na bağlı resmi bir kurumdur.

Türkiye'de hayvancılık ve balıkçılığın geliştirilmesi amacıyla 1 Ekim 1952 tarihinde oluşturulan kurum, ilk etkinliğini 1953 yılında çalışmaya başlayan Erzurum Et Kombinası ile gerçekleştirmiştir. Kuruluş sermayesi 40 milyon lira (1952) olarak belirlenen Et ve Balık Kurumu, sayıları 30'un üstüne çıkan çeşitli üretim kuruluşlarıyla Türkiye'deki en büyük et üretim kuruluşu haline gelmiş, 1993 yılında alınan özelleştirme kararı sonucunda "Et ve Balık Ürünleri A.Ş." haline dönüştürülmüşse de 26 Ağustos 2005 tarihinde bu karardan geri dönülerek eski statüsüne kavuşturulmuştur. Bu geçen süreç içinde kuruma bağlı üç işyeri kapatılmış, beş işyeri Jandarma Genel Komutanlığı, 19 Mayıs Üniversitesi ve iki belediyeye devredilmiş,18 işyeri satılarak özelleştirilmiş, kurumun çalışan 8 işyeri kalmış bulunmaktadır.

Et ve Balık Kurumu; canlı hayvan satın alıp, kesim sonrası bunları işleyerek satışa hazır hale getirmekte ve piyasaya sunmaktadır.günlük 320, yıllık 80.000 ton üzerinde et üretim kapasitesi bulunan E.B.K., kapasitesinin yaklaşık dörtte birini değerlendirebilmektedir. 1992 yılında toplam 6086 olan personel sayısı, 2004 yılı sonunda 1184 olarak belirlenmiştir.

E.B.K.'nun Tar-Et (Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarım Kredi Kooperatifleri, Et ve Balık Kurumu Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesi Sözleşmeli Besicilik Projesi) ve Soy - Et adlı iki projesi bulunmaktadır.
 
Top