25 Eylül 1925 -İstanbul'da İtfaiye Teşkilâtı kuruldu.

Suskun

V.I.P
V.I.P

1925 - İstanbul'da, tulumbacı teşkilâtının yerine, modern motorlu itfaiye teşkilâtı kuruldu.
İtfaiye Türkçeye, söndürmek anlamına gelen Arapça kökenli itfa etmek sözcüğünden girmiştir. Yangın söndürme işlemi ve bu işlemi yapan kuruluşa verilen genel addır. Yangın söndürmekle yükümlü devlet memurlarına itfaiyeci denir. Bir itfaiyeci yangınları söndürmek için eğitilmiş ve buna göre donatılmıştır. Yangınların yanında itfaiyecilerin araba kazalarına müdahale etmek, çöken binalarda mahsur kalan insanlara yardım etmek gibi görevleri de vardır. Genel olarak görevi hayat kurtarmaktır. Bu yüzden itfaiye bir acil servistir ve diğer acil servislerle sürekli irtibat halinde olmak zorundadır.

İtfaiyecilikte uzmanlaşmak için uzun bir eğitim ve alıştırma sürecinden geçilir. Zor bir meslektir. İçeriğinde kişinin kendi ve diğer insanların hayatı vardır. Bu yüzden itfaiyeciler meslek yaşamları boyunca sürekli olarak eğitim ve tatbikat yaparlar. Bazı ülkelerde bu tatbikatları ayrı bir kurum düzenler ve denetler.

İtfaiye personeline eğitim,
İçişleri Bakanlığı, Sivil Savunma Genel Müdürlüğü tarafından verilir. Eğitim süresince yangınlara karşı önlemler, itfaiye araç ve gereçlerinin nasıl kullanılması gerektiği, söndürme ve kurtarma bilgileri ile sabotaj - kundakçılık gibi konuların tespiti hakkında bilgi verilir. Aynı zamanda ilk yardım eğitimi alırlar.

İtfaiyecilik meslek eğitimi
akademik olarak Kocaeli, Akdeniz, İstanbul, Ege, Karabük, Çanakkale 18 Mart ve Uludağ Üniversitelerinde Sivil Savunma ve İtfaiyecilik programı adı altında iki yıllık önlisans eğitimi sonrasında tekniker ünvanıyla verilmektedir.

İtfaiyenin özdeşleştiği "yangınla mücadelenin" 3 temel amacı vardır.Bunlar sırası ile; Hayat kurtarmak, mal kurtarmak ve çevreyi korumaktır.

Yangınla mücadelenin yolları ise;
önlemek, korunmak, kurtarmak, malların korunması ve son olarak da yangının kontrolüdür. Bunlardan sonra yangını söndürmek, ortamı havalandırmak, çevrenin bakım ve onarımı gelir. Daha önce de değinildiği gibi arama ve kurtarma önceliklidir ve söndürme-havalandırma ile uyum içinde yapılmalıdır. İtfaiye personeli 24-48 ilkesine bağlı olarak çalışır yani 24 saat tam gün çalışıp 2 gün dinlenirler ve bu durumun gereği olarak 3 vardiya olarak çalışırlar. Yarı askeri sistem geçerli olan itfaiye teşkilatı 1923 te Askeri yönetimden alınarak sivil yönetime verilmiştir. Bu sebepten dolayı hiyerarşik sistem yani yarı askeri sistem hala geçerliliğini korumuştur. Er, Çavuş, İçtima, Koğuş, Nöbet, vs. bir çok sözcük hala anlamını koruyarak uygulanmaktadır.

Türkiye'de ki en düzenli ve teknolojik olarak gelişmiş en iyi itfaiye birimleri İstanbul'da bulunmaktadır.İstanbul itfaiyesi dünyanın en modern itfaiyelerinden biri olup son yıllarda alınan yeni araçlar ve eğitimlerin yeniden düzenlenmesi sonucu büyük bir ivme kazanmıştır. İstanbul geneline yayılmış 79 grup ve müfrezede toplamda 5066 personeli ile Kağıthane ilçesinde bulunan İtfaiye Komuta Merkezi koordinesinde hizmet vermektedir.İstanbul Büyükşehir Belediyesinin hizmet alanının, sınırlarının tamamını kapsaması sonucu İstanbul'da ki bütün itfaiye birimleri İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlanmıştır.Araç yaş ortalaması 3,7 ye kadar düşerek Amerika,İngiltere gibi ülkelerden hemen sonra gelmektedir.

Türkiye'de telefon numarası 110'dur ve her türlü telefondan ücretsiz aranabilmektedir.
 
Top