2. Dönem Beylikleri

brunette

Üye

2. DÖNEM BEYLİKLERİ​

-2. dönem beylikleri 1246 yılında Kösedağ Savaşından sonra başlamıştır.
-Kösedağ'ı Şavaşı Moğollar ile Türkiye Selçukluları arasında gerçekleşmiştir.
-Anadolu'ya giren Moğollar ( İlhanlılar) ordusu; önce Erzurum'u işgal etmişler daha sonra Sivas'ı işgal ederek Kayseri'ye kadar gelmişlerdir.
-Kösedağ savaşını Türkiye Selçukluları kaybetmiştir.

1) OSMANOĞULLARI
 • 1299 yılları ve 1922 yılları arasında yaşamışlardır.
 • Kayı boyundan olan Osmanlılar, 1. Alaeddin Keykubat tarafından Ankara'nın batısında Karacadağ'a daha sonra ise Söğüt ve Domanic'e yerleşmişlerdir.
2) KARAMANOĞULLARI
 • 1256 yılları ve 1487 yılları arasında yaşamışlardır.
 • En güçlü beyliklerdendir.
 • Oğuzların Afşar boyundan olan Karamanoğulları , Kerimüddün Karaman tarafından kurulmuştur.
 • Karamanoğulları, Selçukluların zayıf olduğu dönemlerde onlarla sürekli iktidar mücadelesi içinde olmuşlar hatta Baybars'ın Anadolu'ya gelerek Moğolları yenmesinden cesaretlenerek, kısada olsa, Sultan Mehmet Bey oğlu Gıyaseddün Siyavuş'u hükümdar yapmıştır.
 • Türkçeyi 1277 de resmi dil yapmıştır ancak Moğolların Konya'ya gelmesiyle onlara karşı yaptığı savaşı kaybederek ölmüştür.
 • Selçukluların yıkılmasından sonra Karamanoğulları beyleri, kendilerini Selçukluların devamı saydıklarından Osmanlılara karşı rekabet halindeydiler.
 • Amaçlarına ulaşmak için zaman zaman Hristiyanlar ve diğer devletlerle ittifak kurmuşlardır.
 • 1487 de ise Osmanlı'ya katılmışlardır.
3) GERMİYANOĞULLARI
 • 1299 yılları ve 1429 yılları arasında yaşamışlardır.
 • Karamanoğullarından sonra en güçlü beylik haline gelmişlerdir.
 • 13. yüzyılda Türkiye Selçuklularına bağlı olarak Malatya'ya yerleşmişler ve daha sonra Denizli civarına gelmişlerdir.
 • Yakup Bey, Kütahya merkez olacak şekilde Germiyanoğulları Beyliğini kurmuştur.
 • Karamanoğullarına karşılık, Osmanlıları tercih ederek 1. Murat'a kızını vermiş, onlarla akrabalık ilişki kurmuşlardır..
 • Çeyiz olarak topraklarının bir kısmını Osmanlı beyliğinde vermiştir.
 • Bayezid 1390 da beyliği ortadan kaldırmıştır.
4) KARESİOĞULLARI
 • Karesi ve Kalem Bey, Bizanstan Balıkesir'i alıp kendilerine merkez yaparak beyliği genişletmişlerdir.
 • Denizcilikte iler düzeye ulaşmışlardır.
 • Orhan Bey döneminde Osmanlı topraklarına ilk katılan beyliktir.
 • Osmanlının donanmasından da yararlanmışlardır.
5) HAMİTOĞULLARI
 • Türkiye Selçukluları tarafından Isparta, Antalya yöresine yerleştirilen Hamid Bey yönetimindeki Türkmenler, Selçukluların zayıflamasıyla Dündar Bey önderliğinde bağımsızlıklarını kazanmışlarıdır.
 • Daha sonra Saruhanoğulları ve Menteşeoğullarını yenerek sınırlarını genişletmişlerdir.
 • Hamitoğulları, Moğollar tarafından yıkıldıysa da sonrasında oğulları tarafından tekrar kurularak siyasi varlığına devam etmiştir.
 • Osmanlı devletinin kuruluş döneminde toprakların bir kısmını bu beyliğe para ile satmışlardır.
 • Beyliği önce Yıldırım Bayezid, Ankara savaşından sonra Osmanlı devletinin tekrar kurulmasıyla Osmanlıya katılmışlardır.
6) EŞREFOĞULLARI
 • Seyfettin Süleyman tarafından Beyşehir merkezli olarak kurulmuştur.
 • Süleyman Bey zamanında sınırlarını genişletmiştir.
 • Süleyman Bey'in ölümünden sonra beylik zayıflamıştır.
 • 1326 yılında Moğol Valisi Timurtas tarafından ortadan kaldırılmıştır.
7) MENTEŞEOĞULLARI
 • Muğla ve çevresinde Menteşe Bey tarafından kurulmuştur.
 • Bizanslılara karşı mücadele ederek, 1261 de Antalya'yı almışlardır. Ayrıca Rodosun bir kısmını fethetmişlerdir.
 • Osmanlılara karşı Karamanoğullarıyla ittifak kurmuşlar ve Yıldırım Bayezid tarafından Osmanlıya alınmışlardır.
 • Ankara savaşından sonra tekrar kurulmuşlardır.
 • 2. Murat tarafından 1424 yılında tamamen ortadan kaldırılmışlardır.
8) TACEDDİNOĞULLARI
 • Canik bölgesinde Taceddin Bey tarafından kurulmuştur.
 • 1428 de mücadele içinde bulundukları Osmanlıya katılmışlardır.
9) SAHİP ATAOĞULLARI
 • Afyon çevresinde Sahip Ata Fahrettin Ali Bey tarafından kurulmuşlardır.
 • 1342 de Germiyanoğulları tarafından ortadan kaldırılmışlardır.
10) AYDINOĞULLARI
 • Mehmed Bey tarafından Bingi yöresinde kurulmuştur.
 • Gazi Umur zamanında Yunanistan ve adalara seferler düzenlemişlerdir.
 • Trakya kıyıları ve Alaşehri ele geçirmişlerdir.
 • Umur Bey savaşta şehit olunca beylik zayıflamıştır.
 • Ankara savaşından sonra tekrar kurulmuşlardır.
 • 2. Murad tarafından 1426 da Osmanlıya katılmışlardır.
11) CANDARAOĞULLARI ( İSFENDİYAROĞULLARI)
 • Yaman Candar tarafından Kastomonu, Sinop çevresinde kurulmuşlardır.
 • Ankara savaşından önce Yıldırım Bayezid tarafından 1392 de, savaştan sona 1461 de Fatih Sultan Mehmet tarafından Osmanlı devletine katılmışlardır.
 • Bir ara Moğollara bağlanmışlardır ama sonrasında ikiye ayrılmışlardır.
12) PERVANEOĞULLARI
 • Mehmed Bey tarafından Sinop merkezli olarak kurulmuştur.
 • Samsun'u ele geçirmişlerdir.
 • Kırım'a sefer düzenleyerek Cenevizlileri yenmişlerdir.
 • 1322 de Candaraoğulları tarafından yıkılmışlardır.
13) SARUHANOĞULLARI
 • Manisa merkez olarak Saruhan Bey tarafından kurulmuştur.
 • 1410 da Çelebi Mehmet tarafından son verilmiştir.
ANADOLU BEYLİKLERİ;
- Anadolu'nun Türkleşmesini sağlamışlardır.
- Türk kültürünün yayılmasını, kökleşmesini, Türk nüfusunu koruyarak ve Türkmen göçlerine uygun hale getirmişlerdir.
 
Top