2.ABDÜLHAMİT HAN'IN İCRAATLARI

aslann

Ülken İçin Yaşa Aşkın İçin Öl!
Özel üye
OVaLToX.png


İlk defa elektriği,gazı getiren,ilk modern eczanemizi açtıran,
* İlk otomobili getiren,5 bin km kara yolunu yaptırtan,
* Dünyanın ilk metrolarından birini Karaköy-Taksim arasına yaptıran, atlı ve elektrikli tramvaylar kuran,
* Kudüs-Yafa,Ankara-İstanbul ve Hicaz demir yollarını yaptıran (Haydarpaşa Tren İstasyonunu da tabi),
* İstanbul’un binlerce fotoğrafını çektiren,Arkeoloji müzeciliğini başlatan,
* Chicago’daki turizm fuarına ülkemizi ilk kez sokan,
* Kuduz aşısının bulunmasından sonra Ülkemizin ilk Kuduz Hastanesini(İst.Darü ’l-Kelb Tedavihanesi) açtıran,
* Polisiye romanların ülkemize girişini sağlayan,(14 yıl içinde basılan 4000 kitaptan sadece 200 kadarı dinle ilgili idi..)
* Okullara(Hıristiyan okulları dahil) gönderdiği emirde Türkçe’nin iyi öğretilmesini isteyen ,Azerbaycan okullarında Türkçe yasağını kaldıran,Paris’te İslam Külliyesi kuran !
* Teselya savaşı sürerken saraylı hanımlara askerler için çamaşır diktirende,hastanele ri ziyaret edip hastaların ihtiyaçlarını soranda,sarayın bahçesinde bile hastalara hizmet ettirtende !
* Midilli adasını eşi Fatma Pesend Hanım’ın şahsi mülkünden ısrarla verdiği para ile Fransızlardan geri alanda O !
* Israrla yerli kumaş giyen,Hereke bez fabrikası ve Feshaneyi kuran,
* Ziraat Bankasını kuran,Ticaret,Sanayi ve Ziraat Odalarını açtıran,
* Yıldız Çini fabrikasını,Beykoz ve Kağıthane kağıt fabrikalarını,
* Toplu sünnet merasimleri yaptırıp her bir çocuğa çeyrek altın gönderen bu yüzden yaz aylarında toplu sünnetleri moda eden,
* Mezuniyet törenlerinde öğrencilere hediye kitap gönderen,
* Yoksul halkına kendi cebinden ödeyerek kömür dağıtan,
* Ermeni Onnik’in mektubu üzerine kendi parasından takma bacak yaptırtan,
* Biriktirdiği parasından bir kısmını her sene borç yüzünden hapse düşenleri kurtarmaya tahsis eden,
* Modern matbaa makinelerini Türkiye ye getirten,ücretsiz kitap dağıttıran,6 bin kitabın çevrilmesini sağlayan,Beyazıt kütüphanesini kurup 30 bin kitap bağışlayan (10 bini el yazmasıdır),
* Yabancı bilim adamı ve yazarlara Nişanlar veren,
 

aslann

Ülken İçin Yaşa Aşkın İçin Öl!
Özel üye
p5SIrSI.jpg

Her yıl 30 bin saksı satın alıp çiçek ektiren,
* Bizim Hekimbaşı çöplüğü dediğimiz yerde gül yetiştiriciliği yaptıran da(Isparta’daki gül yetiştiriciliği de O’nun öncülüğünde başlamıştır),
* Türkiye’nin bir çok yerinde saat kuleleri yaptıranda O dur! (İzmir,Dolmabahçe..) ,
* Hindistan,Cava,Afgan istan,Çin,Malezya,En donezya,Aç e,Zengibar,Orta Asya ve Japonya ya elçiler ve din adamları gönderen,
* Latin Amerika ülkeleri ile diplomasiyi başlatan,
* Yalova Termal kaplıcalarını kurduran,Terkos’un sularını İstanbul’a taşıtan,Bursa’nın bir köyünde bile çeşme yaptırabilen O dur ,(Sadece İstanbul’a 40 çeşme yaptırmıştır),
* Sarayında yaptırdığı tiyatroda oyunlar ve opera izleyen,
* Sarayda müzik okulu kurduran,çocuklarına piyano çaldırtan,hatta sarayda kızlar bandosu oluşturan,
* Kendi elleri ile yaptığı marangozluk eşyalarını hediye etmeyi seven,
* Kendisine yapılan bombalı suikast de 26 kişinin ölmesine,58 kişinin yaralanmasına rağmen Ermeni katili affedip Avrupa da hafiyelik yapmaya gönderen de O dur.
* Doğu Türkistan’a gönderdiği askeri yardım ile Çinlilere karşı onları örgütleyen,Çinin göbeği Pekinde Hamidiye Üniversitesini kurdurtan da,
* Beş vakit namazını aksatmadan kılan,hiçbir evrakı abdestsiz imzalamayan(hatta yere bile basmayan[yatağının dibinde teyemmüm tuğlası bulunduruyordu]),
* Yeni gemiler alan,toplar(çanakkal e savaşımızdaki çoğu top),tüfekler getirten de !
* Telefonu Avrupa’dan 5 yıl sonra ülkemize getiren de O dur !
* Kiliselere,sinagogla ra yardım eden (hatta Vatikan da kilise yapılmasına bile yardım eden),
* Peygamberimize,dinim ize veya Osmanlıya hakaret içeren oyunları kaldırtan(Fransa-İngiltere-Roma-ABD)(Bir piyes için bile Alman İmparatorunu devreye sokmuştur),
* ABD’nin Erzurum’da konsolosluk açmasını reddeden,İzmir limanına izinsiz giremeye kalkan ABD savaş gemisini top ateşine tutturan,
* İstanbul boğazı için iki köprü projesi çizdiren (bir tanesi tam bu günkü Fatih S.M.köprüsünün bulunduğu mevkidedir),
* Darülaceze yaptırıp içine sinagog,kilise ve cami koyduran,
* Çocuk hastanesi (Şişli Etfal[çocuklar] Hastanesi) açtıran,
* Kendisine “Allah’ın belası”diyen Namık Kemal’i Rodos ve Sakız adası valiliklerine atayan,parasını cebinden ödediği yerde kabir yaptırtan,
* Posta ve Telgraf teşkilatını kurduran(Sirkeci Büyük Postane binası..),
* Abdülhamit ve Abdülmecid (dünyanın ilk torpido atan denizaltısı) adında denizaltılarımızı Taşkızak tersanesinde yaptırtan da (üstelik kendi cebinden..),O !
* İlkokulu zorunlu tutan(kız ve erkeklere), İlk kız okullarını açtıran, 15 tane okulda karma eğitime ilk defa gecen,
 

aslann

Ülken İçin Yaşa Aşkın İçin Öl!
Özel üye
wQItfxi.jpg


Öğretmen yetiştirmek için okullar yaptıran(32 tane)(ör.şimdiki adı ile Bursa Çelebi Mehmet okulu),Kız Öğretmen Okullu açan (Daarül Malumat),
* Cami yaptırdığı her köyde birde ilkokul yaptıran(Mesela sadece Sivas’taki ilkokul sayısı 1637),okuma yazma oranının 5 kat arttıran,(1900 yılında ilkokul sayısı 29.130’u bulmuştu..sadece Anadolu da 14 bin ilkokul vardı)
* Orta okul(Rüşdiye)sayısı 619 çıktı,Fransızca dersleri konuldu,
* Lise eğitimi için İdadiler açan(109 tane),(İstanbul Erkek-Kabataş Lisesi..)
* İstanbul’da Darülfünün(Üniversit e)açan,Dünyanın ilk Dişçilik okulunu kuran,
* Ayrıca Deniz Mühendis Okulu,Askeri Tıp Okulu(GATA’nın atası),Kuleli Askeri okulu,Mekteb-i Harbiyeler(Harp Okulları yani),Askeri Baytar Okulu,Kurmay Okulu,Mekteb-i Mülkiye(Siyasal Bilgiler Fak.),Mekteb-i Tıbbıye-i(Marmara Ünv.Tıp Fak.),Mekteb-i Hukuk,Ziraat ve Baytar Mektebi,Hendese-i Mülkiye(Yüksek mühendis okulu),Daarül Muallim-i Adliye(Yüksek Adalet Okulu),Maliye-i Mekteb-i Ali(Yüksek Ticaret Okulu),Ticaret-i Bahriye(Deniz Ticaret Okulu),Sanayi-i Nefise Mektebi(Güzel sanatlar fak.),Hamidiye Ticaret Mektebi(İktisadi ve Ticari ilimler akademisi),Aşiret Mektebi(Osmanlılık fikrini yaymak için),Bursa’da İpekböçekçiliği okulu,Dilsiz ve Âmâ Okulu,Bağcılık ve Aşıcılık Okulu,Orman ve Madencilik Okulu,Polis Okulu onun tarafından kurulmuştur.
* Unutmadan bide Ankara’da ÇOBAN OKULU var..
 

aslann

Ülken İçin Yaşa Aşkın İçin Öl!
Özel üye
4I96eEK.png

Dunyanin ilk Deniz altisi, yani submarine'i onun talimatiyla uretti Osmanli...
* butun dinamikler ona karsi olmasina ragmen o kadar basarili olabildi...
* Hani neredeyse bütün sözde aydınların sövdüğü,öğretmenleri mizin kendi ideolojik yaklaşımı ile anlattığı,baskı yapıyor diyerek,o dönemin şartlarını bile düşünmekten aciz olan insanların sevmediği..(Neden kimse 1925’deki Takrir-i Sükun Kanununu ile bütün muhaliflerin susturulduğunu düşünmez ? Bu dönemde hükümet veya mahkeme kararıyla pek çok yayın kapatıldı,özellikle sol yayınlar tamamen yeraltına itilmişti.Yada İsmet İnönü döneminde 44 gazete kapama emri verildiğini.Yakub Kadri’nin “İsmet Paşa bir polis devleti kurdu dediğini.”
* Düşünmeyiz çünkü o kişilere karşı körü körüne yargılarımız yoktur,at gözlüğü ile değil o dönemin şartlarına göre bakarız tarihe)
* İngilizlerin oyunu,İttihatçıların tertibi ile “Din elden gidiyor!” gibi komik bir gerekçe ile 31 Mart vakasına maruz bırakılan,
* 1895-96’Doğu Anadolu da Ermeniler tarafından kurulmak istenen devleti Hamidiye Alayları ile bastıran bu sebeple Fransız tarihçi tarafından Kızıl Sultan diye isimlendirilen,
 
Top