11. Sınıf Türk Edebiyatı Konuları - İçindekiler Bölümü

Durum
Konu mesaj gönderimine kapalı.

OBir

MEB
Özel üye
I. ÜNİTE: EDEBİYATLA DÜŞÜNCE, SOSYAL ve SİYASÎ HAYATIN İLİŞKİSİ
 1. Edebiyat, Sosyal ve Siyasî Hayat İlişkisi > Git
 2. Yenileşme Dönemi Türk Edebiyatı > Git

II. ÜNİTE: TANZİMAT DÖNEMİ EDEBİYATI (1860-1896)
 1. Tanzimat Dönemi Edebiyatı’nın Oluşumu > Git
  • Tanzimat Dönemi Edebiyatı’nda Gazete > Git
 2. Tanzimat Döneminde Öğretici Metinler > Git
 3. Tanzimat Döneminde Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir) > Git
 4. Tanzimat Döneminde Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinler > Git
  • Tanzimat Döneminde Anlatmaya Bağlı Edebî Metinler > Git
  • Tanzimat Döneminde Göstermeye Bağlı Edebî Metinler > Git
 5. Tanzimat Dönemi Edebiyatı’nın Genel Özellikleri > Git
  • I. Dönem Tanzimat Edebiyatı’nın Sanatçıları > Git
  • II. Dönem Tanzimat Edebiyatı’nın Sanatçıları > Git
  • Tanzimat Dönemindeki Diğer Sanatçılar > Git
  • Tanzimat Edebiyatında “İlk”ler > Git

III. ÜNİTE: SERVET-İ FÜNÛN (EDEBİYAT-I CEDİDE) (1896-1901) ve FECR-İ ÂTÎ TOPLULUĞU (1909-1912)
 1. Servet-i Fünûn Edebiyatı’nın Oluşumu > Git
 2. Servet-i Fünûn Döneminde Öğretici Metinler > Git
 3. Servet-i Fünûn Döneminde Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir) > Git
  • Servetifünun Döneminde Mensur Şiir > Git
 4. Servet-i Fünûn Döneminde Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinler > Git
  • Servet-i Fünûn Döneminde Anlatmaya Bağlı Edebî Metinler > Git
  • Servet-i Fünûn Döneminde Göstermeye Bağlı Edebî Metinler > Git
 5. Servet-i Fünûn Edebiyatı’nın Genel Özellikleri > Git
  • Servet-i Fünun Edebiyatı’nın Sanatçıları > Git
 6. Fecr-i Ati Topluluğu (1909-1912) > Git
 7. Fecr-i Ati Şiiri > Git
  • Fecr-i Ati Edebiyatı’nın Sanatçıları > Git
  • Servet-i Fünun ve Fecr-i Ati Dönemlerindeki Bağımsız Sanatçılar > Git

IV. ÜNİTE: MİLLÎ EDEBİYAT DÖNEMİ (1911-1923)
 1. Millî Edebiyat Dönemi’nin Oluşumu > Git
  • Milli Edebiyat Döneminde Düşünce Akımları > Git
 2. Milli Edebiyat Döneminde Öğretici Metinler > Git
 3. Milli Edebiyat Döneminde Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir) > Git
  • Milli Edebiyat Döneminde Sade Dil ve Hece Ölçüsüyle Yazılmış Şiir > Git
  • Milli Edebiyat Döneminde Saf (Öz) Şiir > Git
  • Milli Edebiyat Döneminde Halkın Yaşayış Tarzını ve Değerlerini Anlatan Manzumeler > Git
 4. Milli Edebiyat Döneminde Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinler > Git
  • Milli Edebiyat Döneminde Anlatmaya Bağlı Edebî Metinler (Roman, Hikaye) > Git
  • Milli Edebiyat Döneminde Göstermeye Bağlı Edebî Metinler (Tiyatro) > Git
 5. Millî Edebiyat Dönemi’nin Genel Özellikleri > Git
  • Milli Edebiyat Dönemi’nin Sanatçıları > Git
  • Milli Edebiyat Dönemindeki Bağımsız Sanatçılar > Git
  • Milli Mücadele Dönemi Türk Edebiyatı > Git
 
Durum
Konu mesaj gönderimine kapalı.
Top