• Merhaba Ziyaretçi.
  "Güzel söz"
  konulu yarışma başladı. İlgili konuya BURADAN ulaşabilirsiniz. Sizi de bu yarışmada oy kullanmaya bekliyoruz...
 • Merhaba Ziyaretçi.
  Artık kazanılan ÇTL miktarları istenildiğinde TL ile değiştirilebiliyor. Konu ile ilgili detaylara BURADAN ulaşabilirsiniz.

10. Sınıf Türk Edebiyatı Konuları - İçindekiler Bölümü

Durum
Konu mesaj gönderimine kapalı.

OBir

MEB
Özel üye
10. Sınıf Türk Edebiyatı Konuları içindekiler bölümü. Alt başlıkların konu anlatımları da konu içerisinde geçmektedir. Başarılar diliyorum öğrenci kardeşlerimize...



I. ÜNİTE: TARİH İÇİNDE TÜRK EDEBİYATI
 1. Edebiyat-Tarih İlişkisi > Git
 2. Türk Edebiyatının Dönemlere Ayrılmasındaki Ölçütler > Git

II. ÜNİTE: DESTAN DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI
 1. Destan Dönemi > Git
 2. Sözlü Edebiyat > Git
  • Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiirler) > Git
   • Sagu
   • Koşuk
  • Olay Çevresinde Oluşan Metinler > Git
   • Destan
 3. Yazılı Edebiyat (Göktürk Yazıtları, Uygur Metinleri) > Git

III. ÜNİTE: İSLAM UYGARLIĞI ÇEVRESİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI

 1. XI. – XII. Yüzyıllarda İslamiyet ve Türk Kültürü > Git
 2. İslami Dönemde İlk Dil ve Edebiyat Ürünleri (XI. – XII. yy) > Git
  • Kutadgu Bilig > Git
  • Atabetü’l-Hakayık > Git
  • Divan-ı Hikmet > Git
  • Divanü Lugati’t-Türk > Git
 3. Oğuz Türkçesinin Anadolu’daki İlk Ürünleri (XIII – XIV. yy) > Git
  • Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiirler) > Git
   • İlahi
   • Nefes
   • Gazel
  • Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler > Git
   • Battalname
   • Dede Korkut Hikâyeleri
   • Danişmend name
   • Mesnevi
  • Öğretici Metinler > Git
   • Tasavvufi Metinler
   • Nasrettin Hoca Fıkraları
 4. XV. Yüzyıldan XIX. Yüzyıl Ortalarına Kadar Osmanlı Edebiyatı > Git
  • Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiirler) > Git
   • Divan Şiiri > Git
    • Gazel
    • Kaside
    • Rubai
    • Şarkı
    • Tuyuğ
    • Murabba
    • Terkibibent
   • Halk Şiiri > Git
    • Anonim Halk Şiiri > Git
     • Mani
     • Türkü
     • Ninni
     • Ağıt
     • Destan
    • Âşık Tarzı Halk Şiiri > Git
     • Koşma
     • Semai
     • Varsağı
     • Destan
     • Dudak Değmez (Leb Değmez)
    • Dini Tasavvufi Türk Şiiri > Git
     • İlahi
     • Nefes
     • Şantiye
     • Devriye
     • Nutuk
     • Methiye
  • Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler > Git
   • Anlatmaya Bağlı Edebi Metinler
    • Halk Hikâyeleri
    • Mesnevi
   • Göstermeye Bağlı Metinler (Temaşa)
    • Karagöz
    • Meddah
    • Orta Oyunu
  • İslam Uygarlığı Etkisinde Gelişen Öğretici Metinler > Git
   • Münşeat
   • Sefaretname
   • Tarih
   • Seyahatname
   • Tezkire
   • Surname
   • Seyahatname
   • Gazavatname
   • İlmi Eserler
   • Dini Eserler
 
Durum
Konu mesaj gönderimine kapalı.
Top